Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Anastagio
#734784 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Vận dụng phương pháp dãy số thời gian để phân tích doanh thu của công ty Dệt-May Hà Nội giai đoạn 1997-2004 và đoán cho năm 2005-2006
2
Em xin chân thành cảm ơn thầy
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ
DOANH THU VÀ DOANH THU CỦA CÔNG TY
DỆT- MAY HÀ NỘI (HANOSIMEX)
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH THU.
1. Khái niệm
Doanh thu (hay giá trị sản lượng hàng hoá tiêu thụ): Là tổng giá trị các mặt hàng sản phẩm của doanh nghiệp đã tiêu thụ trong kỳ và thanh toán trong kỳ.
Đây là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp theo doanh số thực tế đã thu được, là cơ sở để đánh giá mục tiêu Tkinh doanh của doanh nghiệp.Doanh thu có thể tổng hợp theo hai cách như sau:
1.1. Theo hình thái biểu hiện, bao gồm:
- Doanh thu sản phẩm làm bằng nguyên vật liệu của doanh nghiệp(gồm
sản phẩm chính , sản phẩm phụ , nửa thành phẩm bán ra)
- Doanh thu do chế biến thành phẩm cho người đặt hàng.- Doanh thu thành phẩm do đơn vị khác gia công thêm nhưng vật liệu
do doanh nghiệp cung cấp.
- Doanh thu do bán phế liệu, phế phẩm.- Doanh thu từ dịch vụ sản xuất cho bên ngoài.- Giá trị sản phẩm hàng hoá cho các cơ sở khác trong cùng một công ty,
một hãng.
- Giá trị sản phẩm sản xuất ra để lại tiêu dùng cho doanh nghiệp tính
theo giá bán thị trường hay giá trị trong sổ sách của doanh nghiệp).
1.2. Theo thời kỳ thanh toán, chỉ tiêu bao gồm các nội dung sau:- Doanh thu sản phẩm vật chất và dịch vụ đã hoàn thành và tiêu thụ
trong kỳ báo cáo.
- Doanh thu sản phẩm vật chất và dịch vụ hoàn thành trong các kỳ trước
được tiêu thụ và thu tiền trong thời kỳ này.
- Doanh thu từ sản phẩm trong các kỳ trước, mới được thanh toán trong
kỳ này.
-
2. Phương pháp xác định Doanh thu.
Khi các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực đều có chứng chỉ ISO thì tiêu chuẩn chất lượng ISO không còn lợi thế cạnh tranh vậy chất lượng của sản phẩm đề cập khôn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement