Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By matthewdinh242
#733939 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Bước đầu nghiên cứu cấu trúc tổ, hình thái phân loại, đặc điểm phân bố và cấu trúc tỉ lệ các đẳng cấp loài mối loài Microtermes Pakistanicus
Phan ThÞ Ng©n
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
K54­Khoa Sinh – KTNN
Tr­êng §HSP Hµ Néi
2
như Tây Nguyên,Quảng Nam Đà Nẵng,Quảng Trị…các công trình thuỷ
Lợi và thuỷ điện đang xây dựng ngày càng nhiều.

những nơi đó giồng
mối nguy hiểm Microtermes rất nguy hiểm [3, 5,10,13].
Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhiều công
trình xây dựng công nghiệp, công trình thể thao đựợc xây dựng ngày càng
nhiều; những dự án phát triển cây công nghiệp có giá trị kinh tế lớn đang
xúc tiến mạnh mẽ, trong đó giống mối Microtermes gây hại rất lớn
Microtemes pakistanicus là một loài thuộc giống Microtermes, được
đánh giá là một trong năm loài gây hại lớn nhất cho nông nghiệp và công
nghiệp Việt Nam hiện nay.

Để phòng trừ mối nói chung và loài mối này
nói riêng một cách có hiệu quả, có cơ sở khoa học vững chắc, cần phải có
các dẫn liệu điều tra cơ bản. Nhưng hiện nay các tài liệu và công trình
nghiên cứu về cấu trúc tổ, đặc điểm phân bố cũng như tỉ lệ các đẳng cấp
trong loài mối này chưa nhiều và chưa được làm rõ. Vì vậy chúng tôi đã
chọn đề tài này:
“Bước đầu nghiên cứu cấu trúc tổ, hình thái phân loại, đặc điểm
phân bố và cấu trúc tỉ lệ các đẳng cấp loài mối loài Microtermes
Pakistanicus (Isoptera; Macrotermitinae)”
1.2. Mục đích của đề tài:
1. Nghiên cứu khảo sát một số tổ mối về đặc điểm cấu trúc tổ, đặc
điểm phân bố và tỉ lệ các đẳng cấp ở tổ mối loài Microtermes pakistanicus
làm cơ sở phòng trừ giảm thiểu tác hại do chúng gây ra.
2.Qua đó học tập phương pháp nghiên cứu khoa học, cụ thể là
phưong pháp quan sát thực hành, khả năng phân tích và tổng hợp tài liệu.
Phát huy tinh thần độc lập sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học.
Microtemes pakistanicus là một loài thuộc giống Microtermes, được đánh giá là một trong năm loài gây hại lớn nhất cho nông nghiệp và công nghiệp Việt Nam hiện n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement