Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Trahern
#732289 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Vận dụng phương pháp dãy số thời gian để phân tích sự biến động của kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ giai đoạn 2000-2008 và dự báo năm 2009.
ĐỀ ÁN MÔN HỌC LÝ THUYẾT THỐNG KÊ
SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN QUANG DUY
- 2 -
Mục lục:
TrangLời mở đầu…………………………………………………………03Những vấn đề lý luận chung về dãy số thời gian…………………..04-Khái niệm và các loại dãy số thời gian……………………………04-Phân loại dãy số thời gian…………………………………………05-Tác dụng của dãy số thời gian……………………………………..05-Điều kiện vận dụng dãy số thời gian………………………………05-Yêu cầu của việc xây dựng dãy số thời gian………………………06Phân tích đặc điểm biến động của hiện tượng qua thời gian……….06-Mức độ bình quân theo thời gian………………………………….06-Lượng tăng giảm tuyệt đối…………………………………………07-Tốc độ phát triển………………………………………………… 08-Tốc độ tăng (giảm)…………………………………………………09-Giá trị tuyệt đối của 1% tăng (giảm lien hoàn)…………………….09Một số phương pháp biểu hiện sự biến động của hiện tượng………10
 Phương pháp mở rộng khoảng cách thời gian………………10 Phương pháp số bình quân trượt…………………………….10 Phương pháp hàm xu thế……………………………………10.-Hàm xu thế tuyến tính…………………………………………11-Hàm xu thế parabol…………………………………………….11-Hàm xu thế hypebol……………………………………………11-Hàm xu thế mũ………………………………………………….11 Phương pháp chỉ số biến động thời vụ……………………….12
Vận dụng phương pháp dãy số thời gian để phân tích tình hình biến động kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ giai đoạn 2000-2008………13Những vấn đề chung về ngành thủ công mỹ nghệ………………… 13Tình hình xuất khẩu ngành thủ công mỹ nghệ……………………….16Phân tích biến động kim ngạch hàng thủ công mỹ nghệ……………18Kết luận chung………………………………………………………22Danh mục tài liệu tham khảo………………………………………...22
Việc mở rộng quan hệ kinh tế với các nước phát triển tạo rất nhiều thuận lợi nhưng bên cạnh đó cũng là một thách thức lớn với các ngành kinh tế trong nước. Việt
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement