Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tranbinh_ha
#731221 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Nghiên cứu ứng dụng phức chất của Fe, Co, Ni, Cr và Ti với một vài axit cacboxylic tạo màu trang trí cho gốm sứ bằng phương pháp in decal
Cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thì nhu cầu trong
cuộc sống của con người về trang trí gốm sứ ngày càng cao, đặc biệt là yêu
cầu về trang trí thẩm mĩ càng được quan tâm và chú trọng. Có nhiều phương
pháp tạo màu trang trí cho gốm sứ như vẽ thủ công, dán decal giấy hay decal
hấp, phương pháp trang trí trên men, dưới men ... Phương pháp sử dụng decal
in sẵn hoa văn trang trí có nhiều ưu điểm như: có thể sản xuất hàng loạt, đơn
giản, giá thành hạ, có nhiều mẫu mã đa dạng được thiết kế sẵn.
Trên thế giới, việc sử dụng các chất màu để trang trí cho gốm sứ bằng
công nghệ in lưới đã được nghiên cứu và đưa vào ứng dụng, nhưng kết quả
nghiên cứu còn đang được giữ bí mật [ ]
Ở nước ta, tại các cơ sở sản xuất gốm sứ nổi tiếng như Nhà máy
gốm sứ Hải Dương, làng nghề Bát Tràng đã trang trí cho gốm sứ bằng
phương pháp in decal. Tuy nhiên, chất màu được sử dụng hoàn toàn phải
nhập ngoại nên giá thành sản phẩm cao. Vì vậy, việc nghiên cứu các chất
màu có thể sử dụng in decal để trang trí cho gốm sứ là một vấn đề cần
thiết.
Dung dịch các phức chất kim loại chuyển tiếp dãy 3d với phối tử là
các axit hữu cơ thông dụng như axit fomic, oxalic, tactric, xitric,... có màu
sắc đa dạng có thể dùng làm dung dịch màu in decal để trang trí cho gốm
sứ. Phức chất của chúng tuy đã được nhiều nhà khoa học nghiên cứu từ lâu,
tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa đầy đủ và hệ thống bởi sự tạo phức của các
kim loại chuyển tiếp rất phong phú và đa dạng, phụ thuộc nhiều vào điều
kiện tổng hợp [ ]
Do đó việc nghiên cứu tìm điều kiện tổng hợp phức chất Fe, Co, Ni, Cr
và Ti với phối tử xitrat, tactrat, axetat nghiên cứu cấu tạo, tính chất của chúng
vẫn còn là vấn đề cần thiết. Chính vì vậy chúng tui chọn đề tài:
“Nghiên cứu ứng dụng phức chất của Fe, Co, Ni, Cr và Ti với một vài
axit cacboxylic tạo màu trang trí cho gốm sứ bằng phương pháp in decal”.
Để thực hiện đề tài chúng tui đặt ra các nhiệm vụ sau:
1. Tổng quan tình hình tổng hợp, nghiên cứu tính chất các phức chất của
coban và titan với axit xitric, các phương pháp tạo màu trang trí cho gốm sứ.
2. Tổng hợp và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp các
phức chất nhằm thu được các phức chất có hiệu suất cao.
3. Xác định thành phần, cấu tạo và tính chất của một số phức chất thu
được bằng các phương pháp hóa lí, vật lí và hóa học.
4. Điều chế các chế dung dịch màu có chứa các phức chất của Fe, Co,
Ni, Cr và Ti.
5. Thử nghiệm sử dụng dung dịch màu in decal.
6. Thử nghiệm dùng decal tạo màu trang trí cho gốm sứ.
CHƯƠNG I
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU TÍNH
CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CÁC PHỨC CHẤT XITRAT CỦA Co VÀ Ti
I.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU TÍNH
CHẤT CÁC PHỨC CHẤT
Axit xitric (HOOC-CH2-C(OH)(COOH)-CH2-COOH, kí hiệu là H3Cit)
là hợp chất hữu cơ đa chức và tạp chức, trong công thức cấu tạo có 3 nhóm
COOH, 1 nhóm OH. Phối tử này có khả năng tạo phức rất phong phú, đa dạng,
phụ thuộc nhiều vào điều kiện tổng hợp. Chúng có thể liên kết với nguyên tử
kim loại trung tâm qua nguyên tử oxi của nhóm cacboxyl hay của nhóm
hidroxyl, hay có thể làm nhiệm vụ cầu nối tạo phức đa nhân. Vì vậy phức chất
của axit xitric với các ion kim loại Ti và Co có thể là phức chất đơn nhân hoặc
đa nhân, có tỉ lệ thành phần kim loại : gốc xitrat là 1:1, 1:2 hay 1:3..., tùy
thuộc vào pH mà có sự tách các proton ở các vị trí khác nhau của axit xitric.
I.1.1. Phức chất titan xitrat.
Theo tài liệu [17] các tảc giả đã tổng hợp được dãy các phức chất titan
xitrat Na3[Ti(H2Cit)2(HCit)].9H2O (1), K4[Ti(H2Cit)(HCit)2].4H2O (2),
K5[Ti(HCit)3].4H2O (3) và Na7[TiH(Cit)3].18H2O (4). Phức chất (1) được
điều chế bằng cách cho muối titan clorua vào dung dịch axit xitric 1M, tỉ lệ
ion titan: axit = 1:3. Điều chỉnh pH của hỗn hợp bằng dung dịch NaOH 1M
đến giá trị 3. Thêm etanol để kết tinh phức chất. Phức chất (2), (3) cũng được
điều chế tương tự, nhưng thay cho việc dùng NaOH người ta dùng dung dịch
KOH 1M để điều chỉnh pH của hỗn hợp. Phức chất (4) được tổng hợp từ titan
n-butoxit với cách thức phức tạp hơn bởi phải cất quay hỗn hợp phản ứng để
thu được phức chất. Các tác giả đã dùng các phương pháp đo phổ hồng ngoại,
phổ hấp thụ electron, phổ cộng hưởng từ proton, cộng hưởng từ C13, X-ray, từ
đó xác định được cấu trúc và sự chuyển hoá của các phức chất như trên hình
1.1

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By LaThong
#994806 cho mình xin link tải Nghiên cứu ứng dụng phức chất của Fe,Co,Ni,Cr vàTi với mộ vài axit cacboxylic tạo màu trang trí cho gốm sứ bằng phương pháp indecal.
#1000894 cho mình xin link tải Nghiên cứu ứng dụng phức chất của Fe,Co,Ni,Cr vàTi với một vài axit cacboxylic tạo màu trang trí cho gốm sứ bằng phương pháp indecal.[/quote]
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1000924 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
xe máy cũ tại Hà Nội
Advertisement
Advertisement