Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1045100 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

SÓNG ĐIỆN TỪ
1. Hiệu điện thế trên hai bản tụ điện trong mạch dao động tự do LC biến thiên điều hòa với tần số góc:
A.
1
LC
ω = B.
2
LC
ω = C.
1
2 LC
ω = D.
1
2 LC
ω
π
=
2. Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC được xác định bởi hệ thức nào sau đây.
A. T LC = 2π B. T 2 L
C
= π C. T C
L
= π D.
2
T
LC
π
=
3. Chọn phát biểu đúng khi nói về sự biến thiên điện tích của tụ điện trong mạch dao động
A. Điện tích của tụ điện dao động điều hòa với tần số góc ω = LC
B. Điện tích biến thiên theo hàm số mũ theo thời gian
C. Điện tích biến thiên tuần hoàn theo thời gian
D. Điện tích của tụ điện dao động điều hòa với tần số 1
2
f
π LC
=
4. Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích
cực đại trên mỗi bản tụ là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Chu kì dao động điện từ của mạch là:
A. 0
0
T 2 Q
I
= π B. T Q I = 2π 0 0 C. 0
0
T 2 I
Q
= π D. T LC = 2π
5. Cường độ dòng điện chạy trong mạch dao động LC có đặc điểm là:
A. tần số lớn B. chu kì lớn C. cường độ lớn D. năng lượng lớn
6. Mạch dao động gồm tụ C1 và cuộn cảm L sẽ dao động với chu kì T1, thay tụ C1 bằng tụ C2 thì chu kì dao động của
mạch là T2. Chu kì dao động của mạch khi thay tụ bằng bộ tụ gồm C1 mắc song song với C2 là:
A. 1 2
1 2
TT
T
T T
=
+
B. 2 2
T T T = + 1 2 C.
1 2
2 2
1 2
TT
T
T T
=
+
D.
( 1 2 ) 2
2 2
1 2
T T
T
T T
+
=
+
7. Mạch dao động gồm tụ C1 và cuộn cảm L sẽ dao động với chu kì T1, thay tụ C1 bằng tụ C2 thì chu kì dao động của
mạch là T2. Chu kì dao động của mạch khi thay tụ bằng bộ tụ gồm C1 mắc nối tiếp với C2 là:
A. 1 2
1 2
TT
T
T T
=
+
B. 2 2
T T T = + 1 2 C.
1 2
2 2
1 2
TT
T
T T
=
+
D.
( 1 2 ) 2
2 2
1 2
T T
T
T T
+
=
+
8. Nếu đưa một lõi sắt non vào trong lòng cuộn cảm của mạch dao động LC thì chu kì dao động điện từ sẽ:
A. tăng B. giảm C. không đổi D. có thể tăng hay giảm
9. Dao động điện từ trong mạch dao động LC được hình thành là do hiện tượng nào sau đây.
A. hiện tượng cảm ứng điện từ B. hiện tượng tự cảm
C.hiện tượng cộng hưởng điện D. hiện tượng từ hóa
10. Độ lệch pha giữa dòng điện xoay chiều trong mạch dao động LC và điện tích biến thiên trên tụ là:
A.
π4
− B.
π3
C.
π2
D.
π2

11. Khi tụ điện dao động LC biến thiên theo phương trình q = Q0.cosωt thì biểu thức nào sau đây là sai.
Nghiêm Anh Dũng Olympus.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement