Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By [email protected]
#1034205

Download miễn phí Giáo án Đạo đức lớp 2 - Năm 2015 - 2016 - Tuần 1 đến tuần 5

Nhận xét, kết luận : Làm hai việc cùng một lúc không phải là học tập sinh hoạt đúng giờ.

Mục tiêu : Học sinh lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong tình huống cụ thể.

-GV chia nhóm và giao nhiệm vụ mỗi nhóm lựa chọn cách ứng xử phù hợp, đóng vai theo tình huống cụ thể.

-Nhận xét, kết luận: Mỗi tình huống có thể có nhiều cách ứng xử chúng ta nến biết cách lựa chọn cách ứng xử phù hợp nhất.

Mục tiêu : Giúp học sinh biết công việc cụ thể cần làm và thời gian thực hiện để học tập, sinh hoạt đúng giờ.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


TUẦN 1
Đạo đức: HỌC TẬP, SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ ( T1)
I. MỤC TIÊU :
- H hiểu các biểu hiện cụ thể và lợi ích của việc học tập sinh hoạt đúng giờ.
- H biết cùng cha mẹ lập thời gian biểu hợp lí cho bản thân và thực hiện đúng thời gian biểu
(HS KG: Lập được thời gian biểu hằng ngày phù hợp với bản thân)
- H có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập sinh hoạt đúng giờ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV : công cụ sắm vai.
HS : Vở bài tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn định : (1 phút ) Hát
2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
-GV kiểm tra công cụ học tập của học sinh.
-Nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới :
- Giới thiệu bài : “Học tập sinh hoạt đúng giờ” ( 1 - 2 phút )
ND - TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Bày tỏ ý kiến
( 8 - 10 phút )
Hoạt động 2: Xử lý tình huống.
( 9 -11 phút )
Hoạt động 3: Giờ nào việc nấy.
( 7 - 8 phút )
Mục tiêu: Học sinh có ý kiến riêng và bày tỏ ý kiến trước các hành động.
-GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm theo tình huống .
-Nhận xét, kết luận : Làm hai việc cùng một lúc không phải là học tập sinh hoạt đúng giờ.
Mục tiêu : Học sinh lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong tình huống cụ thể.
-GV chia nhóm và giao nhiệm vụ mỗi nhóm lựa chọn cách ứng xử phù hợp, đóng vai theo tình huống cụ thể.
-Nhận xét, kết luận: Mỗi tình huống có thể có nhiều cách ứng xử chúng ta nến biết cách lựa chọn cách ứng xử phù hợp nhất.
Mục tiêu : Giúp học sinh biết công việc cụ thể cần làm và thời gian thực hiện để học tập, sinh hoạt đúng giờ.
-GV giao nhiệm vụ thảo luận cho từng nhóm.
Nhóm 1: Buổi sáng em làm những việc gì ?
Nhóm 2: Buổi trưa em làm những việc gì ?
Nhóm 3: Buổi chiều em làm những việc gì ?
Nhóm 4: Buổi tối làm những những gì ?
-GV nhận xét, kết luận: Cần sắp xếp thời gian hợp lý để đủ thời gian học tập, vui chơi, làm việc nhà và nghỉ ngơi.
- Các nhóm thảo luận.
- Đại diện từng nhóm
- Trình bày, sau đó trao đổi thảo luận giữa các nhóm.
- Lắng nghe.
- HS thảo luận nhóm và chuẩn bị đóng vai.
- Trình bày trước lớp.
- Trao đổi thảo luận giữa các nhóm.
- Lắng nghe.
- Các nhóm thảo luận.
- Đại diện nhóm trình bày trước lớp.
- Nhận xét nhóm bạn.
- Lắng nghe.
4.Củng cố, dặn dò : (2 - 3 phút)
- Chúng ta cần làm gì cho học tập sinh hoạt đúng giờ ?
- Hướng dẫn HS thực hành ở nhà: Cùng cha mẹ xây dựng thời gian biểu và thực hiện theo đúng thời gian.
- GV nhận xét tiết học.
- Tuyên dương những HS, nhóm HS học tích cực.
TUẦN 2
Đạo đức: HỌC TẬP, SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ ( T 2 )
I. MỤC TIÊU :
- H hiểu các biểu hiện cụ thể và lợi ích của việc học tập sinh hoạt đúng giờ.
- H biết cùng cha mẹ lập thời gian biểu hợp lí cho bản thân và thực hiện đúng thời gian biểu
(HS KG: Lập được thời gian biểu hằng ngày phù hợp với bản thân)
- H có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập sinh hoạt đúng giờ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Phiếu có 3 màu.
HS : Vở bài tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Kiểm tra bài cũ : (3 - 4 phút)
-Muốn học tập sinh hoạt đúng giờ chúng ta cần làm gì ?.
-Nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới :
a/ Giới thiệu bài : “Học tập sinh hoạt đúng giờ”
b/ Các hoạt động dạy học :
ND - TG
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Hoạt động 1 Thảo luận lớp.
( 7 - 9 phút )
Hoạt động 2 Hành động cần làm.
( 8 - 9 phút )
Hoạt động 3
Thảo luận
( 8 - 10 phút )
Mục tiêu: Hs bày tỏ ý kiến, thái độ của mình về ích lợi của việc học tập sinh hoạt đúng giờ.
-GV nêu lần lượt đọc từng ý kiến.
-Nhận xét kết luận: Học tập sinh họat đúng giờ có lợi cho sức khỏe và việc học tập của bản thân.
Mục tiêu : Biết ích lợi học tập sinh hoạt đúng giờ.
- Yêu cầu thảo luận nhóm ghi vào phiếu.
-Yêu cầu các nhóm trình bày trước lớp.
-GV nhận xét kết luận: Cần học tập, sinh hoạt đúng giờ giúp ta thoải mái hơn,...
Mục tiêu : HS sắp xếp TGB hợp lý.
-GV giao nhiệm vụ, hs thảo luận nhóm đôi.
-GV kết luận : TGB phù hợp giúp các em học tập, sinh hoạt đúng giờ.
*Kết luận chung : Cần học tập sinh hoạt đúng giờ để đảm bảo sức khoẻ, học hành tiến bộ.
-Hs bày tỏ ý kiến bằng các tấm bìa : tán thành hay không tán thành.
-Các nhóm làm việc.
-Các nhóm đính phiếu lên bảng.
-Thảo luận.
-Đại diện trình bày trước lớp.
- Lắng nghe.
-HS nhắêc lại.
3.Củng cố : (3 - 4 phút)
-Học tập sinh hoạt đúng giờ mang lại lợi ích gì ?
-GV nhận xét.
- Về nhà xem trước bài “ Biết nhận lỗi và sữa lỗi.
TUẦN 3
Đạo đức: BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết
I. MỤC TIÊU :
- Biết khi có lỗi thì nên nhận lỗi và sửa lỗi, đồng thời biết nhắc bạn nhận lỗi và sửa lỗi.
- Biết được vì sao cần nhận lỗi và sữa lỗi.
- Thực hiện nhận lỗi và sữa lỗi khi mắc lỗi.
II. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
-Muốn học tập sinh hoạt đúng giờ chúng ta cần làm gì ?
2. Bài mới :
a/ Giới thiệu bài : “Biết nhận lỗi và sữa lỗi”
b/ Các hoạt động dạy học :
ND - TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1 Tìm hiểu, phân tích truyện Cái bình hoa.
( 13 - 15 ph )
Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến, thái độ.
( 8-10 ph)
Mục tiêu : Học sinh hiểu được ý nghĩa truyên.
-GV kể chuyện Cái bình hoa từ đầu đến “ Không còn ai nhớ đến cái bình vỡ “ và nêu câu hỏi.
+ Nếu Vô-va không nhận lỗi thì điều gì sẽ xảy ra ?
+ Các em thử đoán xem Vô - Va đã nghĩ và điều gì sau đó ?
- GV kể nốt câu chuyện.
- Đặt câu hỏi cho các nhóm:
+ Qua câu chuyện em thấy cần làm gì khi mắc lỗi ?
+ Nhận lỗi và sữa lỗi có tác dụng gì?
-Nhận xét, kết luận : Biết nhận lỗi và sữa lỗi giúp em mau tiến bộ.
Mục tiêu : Biết bày tỏ ý kiến qua 2 tình huống.
- Quy định cách bày tỏ ý kiến và thái độ của mình
Cô đọc lần lượt từng ý kiến,nếu tán thành ý kiến nào thì đánh dấu + nếu không tán thành thì đánh dấu– nếu không đánh giá được thì ghi số 0,biểu thị sự bối rối.
- GV nêu lần lượt từng tình huống:
a.Người nhận lỗi là người dũng cảm,trung thực.
b.Nếu có lỗi chỉ cần tự sửa lỗi không cần nhận lỗi
c.Nếu có lỗi chỉ cần nhận lỗi không cần sửa lỗi.
d. Cần nhận lỗi cả khi mọi người khống biết mình có lỗi.
e. Cần xin lỗi khi mắc lỗi với bạn bè và em bé.
f. Cần xin lỗi người quen biết.
Sau mỗi ý kiến hs bày tỏ, giải thích gv đều đưa ra kết luận.
Biết nhận lỗi,sửa lỗi có lợi ích gì ?
Nếu bạn em có lỗi mà không nhận lỗi và sửa lỗi thì em sẽ khuyên bạn như thế nào ?
-Nhận xét kết luận : Biết nhận và sửa lỗi giúp em mau tiến bộ và được mọi người yêu mến.
- Thảo luận nhóm , trả lời câu hỏi.
Đại diện nhóm trình bày. Các nhóm khác bổ sung.
- Thảo luận nhóm đôi, trả lời câu hỏi.
Đại diện nhóm trình bày. Các nhóm khác bổ sung
- Lắng nghe.
-HS bày tỏ ý kiến tán thành hay không tán thành.
- 1 số hs bày tỏ ý kiến và giải thích lí do
- HS khá giỏi trả lời.
- Hs nhắc lại.
4.Củng cố : (4 phút)
-Vì sao cần nhận và sữa lỗi khi có lỗi ?
- Hướng dẫn thực hành ở nhà: Chuẩn bị kể lại một trường hợp em đã nhận và sửa lỗi hợac người khác đã nhận và sử lỗi với em.
TUẦN 4
Đạo đức...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement