Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hiennhe187
#1034136

Download miễn phí Giáo án Âm nhạc khối 1 đến khối 5 - Trường tiểu học Hoa Thủy - Năm 2016 - 2017 - Tuần 13, 14

Khởi động

 

A.Hoạt động cơ bản.5p

CTHĐTQ tổ chức trò chơi: Nghe câu hát đoán tên bài hát. Sau đó trình bày bài hát.

Việc 1: Gv nêu mục tiêu bài học.

Việc 2: Thảo luận về mục tiêu.

B.Hoạt động thực hành.15p

Nội dung 1: Ôn luyện bài hát:

 

Việc 1: Khởi động giọng.

Việc 2: Hát cá nhân ( HSNK)

Việc 3: - Hát theo đàn và gõ đệm.

Việc 4: - Ôn lại các bài hát theo sự điều hành của nhóm trưởng.

Việc 5: CTHĐ mời các nhóm lần lượt biểu diễn và chia sẽ ý kiến.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Thứ 3 ngày 15 tháng 11 năm 2016. ( Dạy lớp 4B ).
Thứ 5 ngày 17 tháng 11 năm 2016. ( Dạy lớp 4D ).
TIẾT 1: KHỐI 4:
TUẦN 13: ÔN BÀI HÁT CÒ LẢ. TẬP ĐỌC NHẠC TĐN SỐ 4.
I.Môc tiêu:
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca
- Biết hát kết hợp vận động phụ họa.
HSNK: Biết đọc bài TĐN số 4
II. Chuẫn bị:
- Đàn phím
HS: - sách âm nhạc lớp 4, vở BT lớp 4.
III. Hoạt động day học:
Khởi động
Nghe giai điệu đoán tên bài hát.
Giới thiệu bài – ghi bảng.
Việc 1: GV nêu mục tiêu ( 2lần)
Việc 2: Chia sẽ mục tiêu trước lớp
Nhóm trưởng hỏi: Để đạt được mục tiêu ta cần làm gì?
Nội dung 1: Ôn bài hát.10p
CTHĐTQ mời các bạn đứng dậy Khởi động giọng
Việc 1: CTHĐTQ điều hành các bạn hát kết hợp với gõ đệm lần 1.
Hát và kết hợp vận động phụ họa lần 2.
Việc 2: CTHĐTQ điều hành cá nhân và các nhóm trình bày và nhận xét.
Việc 3: GV chỉ định một vài HSNK thể hiện bài hát
Nội dung 2: TĐN số 4( 20p)
Hoạt động cơ bản:
Việc 1: Quan sát bản nhạc và nhận xét
- Loại nhịp
- Cao độ
- Âm hình tiết tấu có trong bài TĐN số 4
Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh và trong nhóm.
Việc 3: CTHĐTQ mời thay mặt nhóm chia sẽ về kiên thức trong bản nhạc
Việc 4: Gõ tiết tấu theo giáo viên.
Việc 5: tập đọc nhạc từng câu
Việc 6: Đọc cả bài và ghép lời ca
Hoạt động thực hành:
Việc 1: CTHĐTQ diều hành các bạn luyện đọc theo nhóm.
Việc 2: CTHĐTQ gọi 1,2 bạn đọc lại bài.
Việc 3: Gọi nhóm đôi đọc bài TĐN kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu.
C. Hoạt động ứng dụng (5p)
Về nhà em hãy hát cho cả nhà nghe và dưới sự giúp đỡ của người thân em hãy tìm ra động tác phụ họa cho bài hát.
- Đánh giá việc học hát của mình bằng cách đánh(X) vào 1 trong 4 mức độ:
Hát ở mức độ tốt
Hát ở mức độ TB
Hát ở mức độ khá
Hát ở mức độ yếu, k
TIẾT 2: KHỐI 4:
TUẦN 14: ÔN TẬP HAI BÀI HÁT TRÊN NGỰA TA PHI NHANH.
KHĂN QUÀNG THẮM MÃI VAI EM.
I.Mục tiêu:
- Biết hát theo giai điệu và lời ca hai bài hát.
- Biết vỗ tay hoăc gõ đệm theo bài hát.
- Biết hát kết hợp vận động phụ họa.
* HSNK: Hát và biễu diễn tốt bài các bài hát.
II. Chuẫn bị:
- Giáo viên: Đàn và bộ gõ.
- Học sinh: SGK Nhạc cụ gõ ( song loan, thanh phách,.)
III. Tiến trình dạy học
Khởi động
A.Hoạt động cơ bản.5p
CTHĐTQ tổ chức trò chơi: Nghe câu hát đoán tên bài hát. Sau đó trình bày bài hát.
Việc 1: Gv nêu mục tiêu bài học.
Việc 2: Thảo luận về mục tiêu.
B.Hoạt động thực hành.15p
Nội dung 1: Ôn luyện bài hát:
Việc 1: Khởi động giọng.
Việc 2: Hát cá nhân ( HSNK)
Việc 3: - Hát theo đàn và gõ đệm.
Việc 4: - Ôn lại các bài hát theo sự điều hành của nhóm trưởng.
Việc 5: CTHĐ mời các nhóm lần lượt biểu diễn và chia sẽ ý kiến.
Nội dung 2: Nghe nhạc bài hát Lí cây bông – Dân ca Nam bộ.
Việc 1: Nghe GV giới thiệu về bài hát. Xuất xứ
Việc 2: Nghe lần 1. Thảo luận và cho biết : Giai điệu của bài dân ca NTN?
Việc 3: Nghe lần 2. Trao đổi bạn bên cạnh về nội dung bài hát?
Việc 4: - Cho HS nghe ( GV hát). Có thể gọi HS nếu hát được.
Việc 5: Mời Hs nói lại đề bài hát và nội dung bài hát, và tính chất bài hát.
C. Hoạt động ứng dụng (3p)
- Đánh giá việc học hát của mình bằng cách đánh(X) vào 1 trong 4 mức độ:
Hát ở mức độ tốt.
Hát ở mức độ khá.
Hát ở mức độ TB.
Hát ở mức độ yếu.
Thứ 3 ngày 15 tháng 11 năm 2016. ( Dạy lớp 5D).
Thứ 6 ngày 18 tháng 11 năm 2016. ( Dạy lớp 5Đ).
TIẾT 1: KHỐI 5:
TUẦN 13: ÔN BÀI HÁT ƯỚC MƠ .TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 4.
I. Mục tiêu:
- Biết hát theo giai điệu và lời ca .
- Biết hát kết hợp vỗ tay hay gõ đệm theo bài hát.
- Biết đọc bài TĐN số 4.
HSNK: Biết hát kết hợp vỗ đệm theo phách, đọc nhạc tốt.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Đàn và bộ gõ.
Bảng phụ bài tập đọc nhạc số 4.
- Học sinh: SGK Nhạc cụ gõ ( song loan, thanh phách,.)
III. Hoạt động dạy học:
Khởi động
Hoạt động cơ bản:5p
CTHĐ: Nêu câu hỏi Tên bài hát hôm trước - Do ai sáng tác – chủ đề gì?
Hát đồng thanh lại bài hát đó.
Việc 1: GV giới thiệu bài, ghi đề
Việc 2:- GV Nêu mục tiêu cần đạt.
Việc 3: - CTHĐTQ hỏi? Muốn đạt được mục tiêu trên chúng ta phải làm gì?
Việc 4: GV cho HS khởi động giọng.
B.Hoạt động thực hành.27p
Nội dung 1: Ôn tập bài hát.
Việc 1: Cho HS luyện hát theo đàn.
Việc 2: CTHĐ gọi hát cá nhân, nhóm, bàn kết hợp gõ đệm và chia sẽ ý kiến.
Việc 3: CTHĐTQ điều hành các nhóm trình bày vận động phụ họa và nhận xét.
Việc 4: GV chỉ định một vài HSNK thể hiện bài hát
Nội dung 2: TĐN số 4
Việc 1: - Thảo luận.
Việc 2: Tìm hiểu và nhận xét bài TĐN ( Loại nhịp, trường độ , cao độ)
- Âm hình tiết tấu có trong bài TĐN số 4
Việc 3: Luyện gõ tiết tấu theo giáo viên.
Việc 4: Tập đọc nhạc từng câu.
Việc 5: Đọc cả bài và ghép lời ca.
Việc 6: Luyện đọc theo nhóm.
Việc 7: CTHĐTQ gọi 1,2 bạn đọc lại bài, mời từng nhóm đọc lại và gõ đệm.
Nữa đọc nhạc, nữa kia ghép lời.
C. Hoạt động ứng dụng (5p)
Về nhà em hãy hát cho cả nhà nghe và dưới sự giúp đỡ của người thân em hãy tìm ra động tác phụ họa cho bài hát.
- Đánh giá việc học hát của mình bằng cách đánh(X) vào 1 trong 4 mức độ:
Hát ở mức độ tốt
Hát ở mức độ TB
Hát ở mức độ khá
Hát ở mức độ yếu, k
TIẾT 2: KHỐI 5:
TUẦN 14: ÔN TẬP BÀI HÁT NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA
ƯỚC MƠ, NGHE NHẠC.
I. Mục tiêu:
- Biết hát theo giai điệu và lời ca .
- Biết hát kết hợp vỗ tay hay gõ đệm theo bài hát.
- Biết vận động phụ họa theo nhạc.
HSNK: Biết hát kết hợp vỗ đệm theo phách.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Đàn và bộ gõ.
Băng đĩa nhạc.
- Học sinh: SGK Nhạc cụ gõ ( song loan, thanh phách,.)
III. Hoạt động dạy học:
Khởi động
Tổ chức trò chơi “ Nghe giai điệu đoán tên bài hát”
A. Hoạt động cơ bản.7p
Giới thiệu bài – ghi bảng.
Việc 1: GV nêu mục tiêu ( 2lần)
Việc 2:- CTH§TQ hái: Để đạt được mục tiêu ta cần làm gì?
Nội dung 1: Ôn tập bài hát Ước mơ.
Việc 1: Hát theo đàn và gõ đệm.
Việc 2: trình bày bài hát theo nhiều hình thức.
Việc 3: Vận động theo nhạc. Mời các nhóm trình bày và các bạn nhận xét nhóm bạn
Nội dung 2: Nghe nhạc.
Việc 1: Cho HS nghe bài hát.
Việc 2: Giới thiệu về tác giả và bài hát.
Việc 1: - Nghe lại bài hát.
Việc 2: - Cho HS nêu cảm nhận về bài hát( Giai điệu, tiết tấu, nội dung)
Việc 3: - Nghe lần 3.( Có thể hát theo nếu thuộc)
C. Hoạt động ứng dụng (3p)
- Đánh giá việc học hát của mình:
+ Hát thuộc hai bài hát.
+ Đúng về giai điệu và lời ca.
+ Chưa đúng, chưa thuộc.
*********************
Thứ 3 ngày 15 tháng 11 năm 2016. ( Dạy lớp 1A ).
Thứ 4 ngày 16 tháng 11 năm 2016. ( Dạy lớp 1B ).
Thứ 6 ngày 18 tháng 11 năm 2016. ( Dạy lớp 1C,1D ).
TIẾT 1: KHỐI 1:
TUẦN 13: HỌC HÁT BÀI SẮP ĐẾN TẾT RỒI
Nhạc và lời: Hoàng Vân.
I. Mục tiêu:
- HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca.
- Biết hát kết hợp vỗ tay hay gõ đệm theo phách hay theo tiết tấu lời ca.
- HS hát đồng đều, rừ lời.
- Biết bài hát do tác giả Hoàng Vân sáng tác.
- HS KT: Hát được lời của bài hát.
II. Chuẩn bị:
*GV: - Hát chuẩn xác bài hát "Sắp đến tết rồi"
- Đàn Organ, băng đĩa nhạc.
*HS: - Nhạc cụ gõ đệm (thanh phách, song loan...)
III. Hoạt động dạy học:
Nội dung- TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Ổ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement