Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1022330 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Huế
ISSN 1859-1612, Số 01(29)/2014: tr. 79-89
Tóm tắt: Tổ chức các HĐNGLL môn Địa lí lớp12 là những hoạt động dạy
học tiếp nối, bổ sung, hỗ trợ các hoạt động dạy học trên lớp; giúp học sinh
củng cố, bổ sung, nâng cao và mở rộng các kiến thức địa lí Việt Nam đã
được học trên lớp. Tạo môi trường học tập mới, học sinh có điều kiện để
phát huy tính tích cực, chủ động trong học tập, hình thành và phát triển
được những năng lực cần thiết. Trong phạm vi bài báo này, chúng tui tập
trung vào nghiên cứu cách thức tổ chức một số hình thức HĐNGLL môn Địa
lí lớp 12 có tính hợp lí, phù hợp thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả dạy và
học môn Địa lí ở các trường phổ thông.
Từ khóa: Tổ chức; Hoạt động ngoài giờ lên lớp; Môn Địa lí lớp 12; Năng
lực học sinh.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong quá trình đổi mới nội dung và phương pháp dạy học môn Địa lí hiện nay, việc đa
dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học là một yêu cầu cấp thiết. Trong đó, tổ chức cho
học sinh các hoạt động ngoài giờ lên lớp (HĐNGLL) môn Địa lí là một bộ phận của quá
trình dạy học địa lí. Đây là những hoạt động học tập học sinh có thể chủ động về mặt
thời gian, học sinh được học tập địa lí trên cơ sở những hoạt động thực tiễn; học sinh
phát huy được tính tích cực, chủ động trong quá trình học tập, học sinh có điều kiện để
tự học, tự nghiên cứu; tiếp thu kiến thức một cách sinh động, nhẹ nhàng đem lại hứng
thú, ham muốn học tập môn Địa lí.
Tổ chức các HĐNGLL môn Địa lí là những hình thức rất hiệu quả để hình thành, phát
triển cho học sinh các năng lực cần thiết. Định hướng xây dựng Chương trình giáo dục
phổ thông sau năm 2015 đã nêu “Các hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông
cần hình thành và phát triển cho học sinh những năng lực cần thiết như: năng lực tự
học, năng lực giao tiếp, năng lực tư duy, năng lực công nghệ thông tin và truyền thông,
năng lực quan sát, năng lực hợp tác, năng lực tìm kiếm và xử lí thông tin và các năng
lực tham gia các hoạt động thực tiễn…” [2, tr. 97]. Đây là những năng lực rất cần thiết
cho học sinh trong quá trình học tập suốt đời, gắn với cuộc sống hàng ngày; đáp ứng
được yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục phổ thông của nước ta hiện nay.
Tổ chức các HĐNGLL môn Địa lí lớp 12 cho học sinh không những đáp ứng nhu cầu
giáo dục môn học mà còn đáp ứng được yêu cầu tâm lí lứa tuổi của học sinh lớp 12,
giúp các em có được những năng lực cần thiết để tham gia vào các bậc học cao hơn và
hòa nhập tham gia vào các hoạt động xã hội.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement