Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1018047 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1.Tên mô đun: TỰ NHIÊN - XÃ HỘI VÀ
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TỰ NHIÊN - XÃ HỘI
2. Đối tượng sử dụng: Sinh viên CĐSP tiểu học
3. Mục tiêu:
3.1. Kiến thức :
- Trình bày được một số kiến thức cơ bản cập nhật về tự nhiên xã hội .
- Phân tích được nội dung chương trình, cấu trúc SGK, SGV, môn TN-XH, khoa
học, lịch sử và địa lí ở tiểu học .
- Xác định được một số phương pháp đặc trưng , hình thức tổ chức dạy học, cách
đánh giá môn TN-XH, Khoa học, Lịch sử và Địa lí ở tiểu học.
3.2. Kĩ năng :
Có khả năng :
- Lựa chọn và sử dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học có hiệu quả
môn TN-XH, khoa học, lịch sử và địa lí ở tiểu học.
- Lập kế hoạch bài học môn TN-XH, khoa học, lịch sử và địa lí ở tiểu học theo
hướng tích cực.
- Sử dụng thiết bị có hiệu quả và tự làm một số đồ dùng dạy học đơn giản phục vụ
môn học.
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng mới.
3.3. Thái độ :
- Có ý thức tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới, vận dụng linh hoạt .
- Thường xuyên rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.
4. GIỚI THIỆU MÔ ĐUN:
-Thời gian cần thiết để hoàn thành: 150 tiết
- Các tiểu mô đun
Các tiểu mô đun Số tiết
Tiểu Mô đun 1: Một số kiến thức cơ bản về Tự nhiên và Xã hội. 60tiết
Tiểu Mô đun 2: Phương pháp dạy học Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Lịch
sử, Địa lí ở tiểu học.
90 tiết
- Mối quan hệ giữa các tiểu mô đun:
Tiểu môđun 2 học ngay sau khi học xong tiểu môđun 1
TIỂU MÔĐUN MCD - 9A.1
MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
I. MỤC TIÊU :
1.Có khả năng trình bày được một số kiến thức cơ bản và cập nhật có liên quan
đến chương trình mônTN-XH, Khoa học, Lịch sử và Địa lí ở tiểu học.
2. Kĩ năng :
Biết lựa chọn và vận dụng những kiến thức cơ bản cập nhật về TN-XH để dạy tốt
môn học này ở tiểu học
3.Thái độ : Có ý thức tự nghiên cứu cập nhật kiến thức mới.
II. GIỚI THIỆU TIỂU MÔ ĐUN.
Tiểu Mô đun 1: Một số kiến thức cơ bản về tự nhiên và xã hội. 60 tiết
Tổng quan và mục tiêu
Chủ đề 1 : Tự nhiên 40
Chủ đề 2 : Xã hội 20
III. TÀI LIỆU VÀ THIẾT BỊ ĐỂ THỰC HIỆN TIỂU MÔ ĐUN.
1. Một số tài liệu:
- Thái Trần Bái – Nguyễn Văn Khang, Động vật học không xương sống, NXB Giáo
dục, Hà Nội -1999.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo, SGK, SGV mới Tự nhiên-Xã hội các lớp 1, 2, 3 và
sách thí điểm các lớp 4, 5.
- Đỗ Trần Cát- Đặng Quang Khan- Nguyễn Văn Trị- Phùng Văn Trinh- Nguyễn
Công Văn: Vật lí đại cương, phần ba, tập hai, NXB Giáo dục -1999.
- Đặng Kim Chi, Hoá học môi trường, NXB Khoa học và Kĩ thuật, Hà Nội - 2001
- Nguyễn Dược, Trái Đất, NXB Giáo dục -1999.
- Trịnh Hữu Hằng và nhóm tác giả, Bài giảng sinh lí học người và động vật, VH3.
NXB ĐHQG Hà Nội.
- Lê Vũ Khôi, Động vật học (Động vật có xương sống), NXB Khoa học và Kĩ
thuật Hà Nội - 1994.
- Lê Chí Kiên, Sổ tay hoá học sơ cấp, NXB Giáo dục - 1998.
- Trần Kiên – Trần Hồng Việt, Động vật có xương sống, NXB Giáo dục Hà Nội -
1999.
- Nguyễn Đình Lễ – Trương Hữu Quýnh –Nguyễn Cảnh Minh- Đào Tố Uyên -
Trtần Bá Đệ - Nguyễn Ngọc Cơ, Lịch Sử Việt Nam (Từ nguồn gốc đến ngày nay). NXB
Đại học Quốc gia Hà Nội -1998.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement