Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1017919 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Học tập dựa trên kinh nghiệm là một tư tưởng, lí thuyết giáo dục hiện đại,
nổi bật trong thế kỉ 20 được đặt nền móng bằng các nhà khoa học giáo dục hàng đầu
trên thế giới như Lev Vygotsky, John Dewey, Kurt Lewin, Jean Piaget, David A Kolb,
và những nhà giáo dục khác. Trong bài báo này, chúng tui sẽ đi phân tích về bản chất
và mô hình của học tập dựa trên kinh nghiệm trong các nghiên cứu của một số nhà
giáo dục trên.
Từ khóa: Experiential Learning, Model of Experiential Learning
1. Giới thiệu
Học tập dựa trên kinh nghiệm (Experiential Learning) là một tư tưởng, lí thuyết
giáo dục hiện đại, nổi bật trong thế kỉ 20 được đặt nền móng bằng các nhà khoa học giáo
dục hàng đầu trên thế giới như Lev Vygotsky, John Dewey, Kurt Lewin, Jean Piaget,
David A Kolb, và những nhà giáo dục khác. Học tập dựa trên kinh nghiệm đóng một vai
trò trung tâm trong lí thuyết về học tập và phát triển con người, nó cung cấp các mô hình
về quá trình học tập từ kinh nghiệm, trở thành xu hướng, nền tảng giáo dục trong thế kỉ
21. Có một sự tình cờ khá thú vị, các nhà khoa học giáo dục đều đi đến một quan điểm
chung, đó là việc sử dụng thuật ngữ “học tập dựa trên kinh nghiệm” cho tất cả nghiên cứu
của mình. Chúng ta sẽ tự đặt ra câu hỏi, bản chất của học tập dựa trên kinh nghiệm trong
các công trình nghiên cứu của các nhà giáo dục là gì? Liệu chăng có mối quan hệ biện
chứng nào đó giữa các mô hình học tập dựa trên kinh nghiệm của các nhà giáo dục này
hay không? Các câu hỏi đó sẽ được chúng tui làm sáng tỏ trong bài báo này.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Trao đổi về thuật ngữ “Experiential Learning – Học tập dựa trên kinh nghiệm”
Chúng ta vẫn thường bắt gặp thuật ngữ “Experiential Learning” được hiểu với
nhiều tên khác nhau trong các tài liệu viết bằng tiếng Việt như: Học tập trải nghiệm, Học
tập qua trải nghiệm, Học tập dựa trên kinh nghiệm. Vậy, hiểu thế nào cho đúng về thuật
ngữ “Experiential Learning”?
Trong từ điển tiếng Anh, thuật ngữ “Experience” theo danh từ có nghĩa là kinh
nghiệm, ví dụ như: to lean by experience – học tập qua kinh nghiệm, to know something
from experience - do kinh nghiệm mà biết được điều gì, … Ngoài ra, “Experience” còn
1
là một ngoại động từ được hiểu là trải qua, kinh qua, ví dụ như: to experience harsh
trials – trải qua những thử thách gay go. Với tính từ, ta có thuật ngữ “Experiential” nghĩa
là dựa trên kinh nghiệm, theo kinh nghiệm, như vậy, thuật ngữ “Experiential Learning”
nên hiểu là Học tập dựa trên kinh nghiệm.
Theo Từ điển Wikipedia, kinh nghiệm (Experience) là bao hàm kiến thức hay kĩ
năng mà người học đã đạt được thông qua việc tham gia vào hay tiếp xúc đến sự vật
hay sự kiện đó[6]. Nguồn gốc của từ kinh nghiệm được sắp xếp ở phía sau của trải
nghiệm, thử nghiệm (Experiment). Vì thế, kinh nghiệm sẽ đạt được qua trải nghiệm, thử
nghiệm. Trải nghiệm (Experiment) thường đi đến một sự hiểu biết về sự vật, sự kiện nào
đó. Trong khi đó, kinh nghiệm (Experience) là khái niệm mang tính tổng quát, bao hàm
sự hiểu biết về các sự vật hay sự kiện do trải nghiệm có được, và đề cập đến con đường,
cách thức đưa đến sự trải nghiệm diễn ra như thế nào. Như vậy, trải nghiệm chỉ là một
giai đoạn giúp người học đúc kết ra kinh nghiệm mà thôi.
2.2. Bản chất của học tập dựa trên kinh nghiệm
Để có thể hiểu rõ bản chất về học tập dựa trên kinh nghiệm, trước hết chúng ta cần
phải hiểu về bản chất học tập. Bởi lẽ việc học tập ở con người được thực hiện dưới rất
nhiều hình thức và mô hình học tập khác nhau, và học tập dựa trên kinh nghiệm cũng chỉ
là một loại trong số đó. Bản chất học tập chính là sự tiếp nhận kinh nghiệm và giá trị xã
hội bằng hoạt động cá nhân trong môi trường xã hội (cá nhân hóa kinh nghiệm xã hội,
hay còn gọi là chuyển vào trong – interiorization) và phát triển kinh nghiệm đó ở chính

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement