Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011558 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

A. Mở ĐầU
1. Lí do chọn đề tài
Cơ học lượng tử là môn khoa học dựa trên tính chất sóng hạt của vật
chất để nghiên cứu và giải thích các tính chất và hiện tượng xảy ra trong
không gian vi mô. Đối tượng chủ yếu của Cơ học lương tử là các nguyên tử,
phân tử và các hạt cơ bản.
Trong Cơ học lượng tử, hàm sóng của các hạt tự do được biểu diễn bởi hàm
sóng:
r,t= 0 exp


i (p.r  E.t)

Trong biểu thức này, hằng số không phản ánh tính chất gì của hạt.
Như vậy, với một trạng thái đã cho, hằng số này có thể có giá trị tùy ý, nói
cách khác nếu ta nhân hàm sóng với một hằng số thì nó vẫn biểu diễn cùng
một trạng thái của hạt.
Ta biết rằng, mật độ xác suất  tỉ lệ với bình phương modul của hàm
sóng  . Mà mật độ xác suất  là một đại lượng vật lý có ý nghĩa xác định,
còn hàm sóng  lại xác định sai khác một hằng số nhân 0. Nếu ta cho 0
một giá trị sẽ xuất hiện một hằng số tỉ lệ:   A 2
Muốn cho biểu thức này đơn giản ta có thể chọn 0 thế nào để A = 1,
việc chọn 0 như vậy phải thỏa mãn điều kiện sau:
.dV   (r,t) 2dV = 1
Gọi là biểu thức chuẩn hóa hàm sóng
Khi hàm sóng đã được chuẩn hóa thì việc giải quyết các bài toán: tính
xác suất để tìm thấy hạt trong thể tích dV nào đó, tính giá trị trung bình của
đại lượng Vật lý F,… sẽ đơn giản hơn nhiều so với hàm sóng chưa được

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement