Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011102 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1. Lý do chọn đề tài
Trong bối cảnh biến đổi nhanh chóng của đời sống xã hội hiện đại, tư
duy và tầm nhìn chiến lược không chỉ đối với từng quốc gia, dân tộc mà ngay
cả đối với từng tổ chức, từng cá nhân. Với 4 trụ cột lớn của nền GD hiện đại
hiện nay đó là: "Học để hiểu biết và sáng tạo, học để làm, học để chung sống
và học để làm người" (Unessco). Trong quá trình phát triển từ nền giáo dục
truyền thống sang nền giáo dục hiện đại, xu hướng của các nước phát triển
trên thế giới về đánh giá trong GD tiến tới chuẩn hóa, đánh giá thực tiễn và
đánh giá sáng tạo.
Nghị quyết Trung Ương 29 của Đảng ta đã chỉ rõ “Giáo dục là quốc
sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân”. Đổi mới
căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cấp
thiết. Đó là chuyển mạnh từ quá trình giáo dục chủ yếu từ truyền thụ kiến
thức sang phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất của người học. Học đi đôi
với hành, lí luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường gắn liền với giáo
dục gia đình và giáo dục xã hội nhằm phát triển con người Việt Nam một
cách toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá
nhân, biết yêu Tổ quốc, yêu gia đình, sống tốt và làm việc hiệu quả.
Cụ thể đối với giáo dục tiểu học, tập trung phát triển trí tuệ, hình thành
phẩm chất, năng lực, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu. Nâng cao chất lượng
giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, năng
lực, phẩm chất và kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phát triển khả
năng sáng tạo và tự học. Đổi mới chương trình nhằm phát triển năng lực và
phẩm chất người học hài hòa đức, trí, thể, mĩ. Đổi mới nội dung giáo dục theo
hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, tích hợp cao ở các
lớp dưới, phân hóa dần ở các lớp trên, giảm số môn học bắt buộc và tăng số
môn học, chủ đề và các hoạt động giáo dục tự chọn. Cụ thể ở tiểu học chỉ còn
3 đến 6 môn học và 4 hoạt động thay cho 11 môn học và 3 hoạt động như
hiện nay. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại,
phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh đồng thời chú trọng
bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng hợp tác, vận dụng kiến thức vào
thực tiễn nhằm hình thành và phát triển các năng lực chung, năng lực chuyên
biệt cho học sinh.Với định hướng đổi mới đó của giáo dục nước nhà, mục tiêu
cuối cùng của giáo dục chính là hình thành và phát triển năng lực của người
học. Đổi mới chương trình, sách giáo khoa, nội dung hay phương pháp,
phương tiện dạy học cuối cùng cũng chỉ hướng tới mục tiêu này.
Thực tế giáo dục ngày nay, tích hợp đang là một trong số các giải pháp
hiệu quả để hình thành năng lực cho người học được phổ biến và ưa chuộng ở
nhiều quốc gia có nền giáo dục hàng đầu như Anh, Pháp, Mĩ, Đức, Nga, Nhật
Bản... Dạy học tích hợp đã giải quyết được sự chồng chéo, trùng lặp về nội
dung các môn học, tránh được lối dạy học nặng về tri thức mà kém thực tiễn,
ít thực hành. Dạy học tích hợp mang lại cho người học những trải nghiệm vô
cùng thú vị. Cùng một thời gian học tập song người học có cơ hội tiếp cận với
kiến thức từ nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau, kiến thức khoa học được gắn
liền với các kiến thức thực tiễn, gắn với kinh nghiệm sống của họ. Nội dung
học tập trở nên nhẹ nhàng, hấp dẫn, vừa gần gũi lại không kém phần mới lạ.
Dạy học tích hợp cũng tạo cơ hội cho người học không chỉ tiếp nhận tri thức
mới mà còn trở thành trung tâm của quá trình dạy học, luôn được thể hiện
mình, bên cạnh đó không ngừng phát triển năng lực làm việc nhóm, hợp tác
với nhóm. Chính quá trình làm việc nhóm này đã mang tới cho họ những cách
thức giải quyết vấn đề đầy sáng tạo, kích thích mỗi thành viên tích cực hoạt
động để giải quyết vấn đề.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement