Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011098 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1. Lí do chọn đề tài
Ngày nay, khi cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật phát triển như vũ
bão kéo theo những thay đổi lớn lao trong đời sống kinh tế - xã hội, khi mà
thế giới đang bước vào thời đại của toàn cầu hóa và phát triển bền vững thì
ngành giáo dục và đào tạo đang đứng trước thách thức và vận hội mới: “Nhà
trường cần đào tạo ra những con người lao động tự chủ, năng động, sáng
tạo, có năng lực giải quyết vấn đề thực tế, góp phần xây dựng một đất nước
giàu mạnh về kinh tế, một xã hội công bằng và văn minh”. Giáo dục Tiểu học
là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân, giữ vai trò quan trọng
trong giáo dục con người. Để nâng cao hiệu quả giáo dục đáp ứng yêu cầu của
thời đại, yêu cầu đặt ra cho giáo dục tiểu học phải có những đổi mới nhất định
và đổi mới phương pháp giáo dục giữ vị trí quan trọng. Nhiều chính sách và
chiến lược giáo dục đã được áp dụng nhằm đổi mới phương pháp, giúp cho
học sinh thích nghi với cách học mới, tăng cường sự sáng tạo, tích cực, chủ
động trong học tập. Trong đó, ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục
được lựa chọn nhằm đáp ứng những yêu cầu cấp bách nêu trên và là một
trong số lựa chọn ưu tiên của hầu hết hệ thống giáo dục trên thế giới.
Môn Tự nhiên – Xã hội ở trường tiểu học là môn học tích hợp những
kiến thức của khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Môn học này đóng vai
trò quan trọng trong hình thành những phẩm chất năng lực đạo đức của con
người và trong thực hiện nhiệm vụ cụ thể của hệ thống giáo dục quốc dân. Để
đáp ứng mục tiêu của hệ thống giáo dục và của giáo dục tiểu học, chương
trình môn Tự nhiên - Xã hội đề ra mục tiêu phải khơi dậy tính tích cực trong
hoạt động của học sinh. Trên cơ sở đó đòi hỏi hoạt động tổ chức, hướng dẫn
của giáo viên phải hướng tới hoạt động tự chiếm lĩnh kiến thức và học tập rèn
luyện khả năng học tập cho học sinh. Học sinh phải được hoạt động, được bộc
lộ mình và được phát triển một cách tối đa thông qua hoạt động học tập. Mục
tiêu này đòi hỏi giáo viên trong tổ chức phải phối hợp linh hoạt các phương
pháp dạy học có tác dụng phát huy tính tích cực, chủ động trong nhận thức
của người học.
Trò chơi có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với học sinh tiểu học
bởi vì ở lứa tuổi này đặc điểm tâm lý nổi bật của các em là: ''Học mà chơi,
chơi mà học", các em chưa thể tập trung chú ý quá lâu vào một hoạt động vì
vậy đưa trò chơi vào học tập vừa là món quà tinh thần trong mỗi tiết học là
phương tiện góp phần phát triển trí tuệ của học sinh. Trong quá trình chơi
học sinh phải sử dụng các giác quan để thực hiện các thao tác chơi, nhiệm
vụ chơi, qua đó mà các giác quan của các em trở nên tinh nhạy hơn, ngôn
ngữ mạch lạc hơn và tư duy trừu tượng cũng được phát triển. Ngoài ra trò
chơi học tập còn làm thay đổi hình thức học tập, làm cho không khí lớp học
được thoải mái và dễ chịu hơn, học sinh thấy vui và cởi mở hơn, tinh thần
đoàn kết được xây dựng và phát triển. Đặc biệt hơn qua trò chơi học tập học
sinh tiếp thu bài học tự giác và tích cực hơn, học sinh được củng cố và hệ
thống hóa kiến thức.Trong thực tiễn dạy học cho thấy việc thiết kế trò chơi
trong dạy học Tự nhiên và Xã hội lớp 3 là việc làm mới, giáo viên sử dụng
chưa nhiều. Nguyên nhân là do phần đông giáo viên học hỏi kinh nghiệm của
đồng nghiệp hay tự tìm hiểu chức năng của các phần mềm tin học, chưa có
kinh nghiệm sử dụng và thiếu các tài liệu tham khảo về mặt lý luận cũng như
các hướng dẫn phù hợp với yêu cầu để xây dựng bài giảng điện tử. Ngoài ra,
cũng còn tuỳ từng trường hợp vào điều kiện cụ thể của từng trường, nội dung bài học và
đối tượng học sinh mà giáo viên có phương pháp ứng dụng công nghệ thông
tin với mức độ và hình thức khác nhau sao cho khoa học và hiệu quả. Giáo
viên có thiết kế trò chơi thì dưới dạng trình bày bằng lời chưa thực sự thu
hút được sự chú ý của học sinh. Vì vậy việc tổ chức trò chơi trong dạy học
chưa đạt được hiệu quả cao và chưa lôi cuốn được học sinh tham gia chơi
một cách tích cực. Vì những lý do trên tui tiến hành nghiên cứu đề tài: “Ứng
dụng phần mềm Powerpoint để thiết kế trò chơi trong dạy học môn Tự
nhiên và Xã hội lớp 3”.
2. Mục đích nghiên cứu
Đề xuất quy trình ứng dụng phần mềm Powerpoint để thiết kế trò chơi
học tập trong dạy học ở tiểu học. Đồng thời thực hành thiết kế một số trò chơi
học tập minh họa trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3.
3. Đối tƣợng và khách thể nghiên cứu
a. Đối tượng nghiên cứu
Việc ứng dụng phần mềm Powerpoint để thiết kế trò chơi học tập trong
dạy học ở tiểu học.
b. Khách thể nghiên cứu
Ứng dụng trò chơi học tập trong dạy học ở tiểu học.
4. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu việc ứng dụng phần mềm Powerpoint để
thiết kế trò chơi học tập trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
a. Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc ứng dụng phần mềm
Powerpoint để thiết kế trò chơi học tập trong dạy học Tự nhiên và Xã hội lớp 3.
b. Đề xuất quy trình thiết kế trò chơi học tập dựa vào phần mềm
Powerpoint. Áp dụng quy trình đã đề xuất để thiết kế một số trò chơi học tập
minh họa trong môn Tự nhiên và xã hội lớp 3.
6. Phƣơng pháp nghiên cứu
6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận:
Để thực hiện đề tài tui tiến hành nghiên cứu, phân tích tài liệu các công
trình nghiên cứu có liên quan tới vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement