Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010928 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1. Lý do chọn đề tài
Đổi mới phương pháp dạy học đang trở thành một hoạt động thường
xuyên trong nhà trường, ở tất cả các cấp học, bậc học. Một trong những nội dung
đổi mới phương pháp dạy học được nhiều người quan tâm là đổi mới việc kiểm
tra - đánh giá học sinh. Bởi lẽ, đây là vấn đề có ảnh hưởng lớn đến chất lượng
đào tạo và có tác động mạnh mẽ đến quy trình đào tạo.
Thực tiễn cho thấy, trường phổ thông và giáo viên đã áp dụng một số
phương pháp đánh giá vào công tác kiểm tra đánh giá HS như phương pháp đánh
giá truyền thống, phương pháp xác định chỉ số IQ, phương pháp đánh giá khả
năng ứng đáp câu hỏi,… Những phương pháp đánh giá này thường thấy là vẫn
còn nặng về đánh giá kết quả học tập theo các môn học riêng biệt, đánh giá bằng
điểm số mà chưa có sự đánh giá năng lực chung, đánh giá năng lực hiểu biết và
giải quyết các vấn đề thực tiễn. Như vậy nên chăng cần có sự thay đổi về kiểm
tra, đánh giá HS; Áp dụng các phương pháp với các quy trình, kĩ thuật kiểm tra,
đánh giá như thế nào để đạt hiệu quả cao và phản ánh đúng nhất năng lực học tập
của HS.
PISA là viết tắt của từ: “Programme for International Student Assessment -
PISA” nghĩa là “Chương trình đánh giá học sinh quốc tế”, có quy mô toàn cầu,
tổ chức 3 năm một lần nhằm đánh giá năng lực của HS qua 4 lĩnh vực: đọc hiểu
phổ thông, làm toán phổ thông, khoa học phổ thông và giải quyết vấn đề. Theo
kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2012 Việt Nam sẽ tham gia vào
chương trình PISA để đến năm 2020 kịp thời xây dựng chiến lược giáo dục phù
hợp, đáp ứng những tiêu chuẩn tiên tiến của quốc tế. Tham gia PISA là cơ hội để
ngành giáo dục Việt Nam thấy rõ điểm mạnh, điểm yếu của HS và cả quá trình
giáo dục. Từ đó có những điều chỉnh để nâng cao chất lượng giáo dục. Đây cũng
là cơ sở khách quan để ngành giáo dục Việt Nam xác định “thứ hạng” HS Việt
Nam trong sự tương quan chung với các quốc gia khác.
Là một sinh viên đang theo học ngành sư phạm Sinh học và chuẩn bị trở
thành một người giáo viên, tui có nguyện vọng nghiên cứu áp dụng cách đánh
giá của PISA vào công tác đánh giá năng lực học tập của HS nhằm mục đích vừa
đo được năng lực học tập của HS, vừa cung cấp thông tin để nghiên cứu điều
chỉnh chương trình, nội dung và phương pháp dạy học.
Với những lý do trên, chúng tui chọn đề tài nghiên cứu: “Xây dựng câu hỏi
theo quan điểm PISA để đánh giá năng lực học tập Sinh học của học sinh lớp
10”.
2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu quy trình xây dựng câu hỏi theo quan điểm của PISA nhằm
đánh giá năng lực học tập Sinh học của học sinh lớp 10.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở lí luận về năng lực.
- Nghiên cứu phương pháp đánh giá PISA.
- Tìm hiểu thực trạng của việc kiểm tra, đánh giá kết quả học Sinh học của
học sinh lớp 10.
- Đề xuất câu hỏi theo quan điểm PISA để đánh giá năng lực học Sinh
học tế bào của HS lớp 10.
- Tham vấn chuyên gia về câu hỏi được xây dựng theo quan điểm PISA
nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực học Sinh học tế bào của HS lớp 10.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Câu hỏi để đánh giá năng lực học Sinh học tế bào
của HS lớp 10 theo quan điểm PISA.
- Phạm vi nghiên cứu: Năng lực học Sinh học tế bào của HS lớp 10 trường
THPT Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.
5. Giả thuyết khoa học
Nếu xây dựng được câu hỏi theo quan điểm PISA một cách có hiệu quả sẽ
góp phần đánh giá năng lực học Sinh học của HS, nâng cao chất lượng dạy học
Sinh học 10.
6. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết
+ Nghiên cứu lý luận về đánh giá trong quá trình dạy học, về năng lực phổ
thông của HS.
+ Nghiên cứu các tài liệu về PISA.
+ Nghiên cứu sách giáo khoa, sách giáo viên Sinh học 10 – CTC để xây
dựng câu hỏi PISA nhằm đánh giá năng lực học tập Sinh học của HS.
- Quan sát sư phạm, trò chuyện, phỏng vấn:
Dự giờ, trò chuyện, trao đổi với giáo viên trường phổ thông để tìm hiểu
về vấn đề đánh giá HS ở trường phổ thông.
- Tham vấn chuyên gia.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement