Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010649 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.
Mọi hiện tượng vật lý đều diễn ra trong không gian và thời gian. Do đó,
khái niệm không gian và thời gian là những khái niện cơ bản.
Trước khi thuyết tương đối Einstein ra đời, khái niệm không gian và thời
gian được xây dựng đầy đủ nhất trong cơ học Newton. Đó là khái niệm không
gian tuyệt đối và thời gian tuyệt đối. Vật lý học cổ điển dựa trên nền tản không
gian tuyệt đối và thời gian tuyệt đối đã phù hợp tốt đẹp với thực nghiệm và dẫn
đến những ứng dụng quan trọng.
Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, khi nghiên cứu những hiện tượng liên
quan đến ánh sáng hay những vận tốc lớn so sánh được với vận tốc ánh sáng,
người ta nhận thấy rằng khái niệm củ không còn phù hợp nữa. Từ đó người ta
đặt vấn đề xem xét lại về các khái niệm không gian và thời gian. Trong tình
hình đó, thuyết tương đối của Einstein ra đời xây dựng lại những khái niệm
không gian và thời gian khác hẵn những khái niệm củ của Newton. Và cũng từ
đó, nó đánh dấu sự ra đời của vật lý học hiện đại.
Với lý do trên nên trong quá trình tìm kiếm đề tài luận văn tốt nghiệp, tui đã
quyết định chọn đề tài “Những Hạn Chế Của Cơ Học Newton Và Thuyết
Tương Đối Hẹp Einstein “
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.
Thông qua việc nghiên cứu đề tài này giúp tui có được kiến thức vững vàng
hơn về các lý thuyết liên quan đến Cơ Học Newton và Thuyết tương đối . Nắm
được những hạn chế chủ yếu của Cơ Học Newton và những điểm mới quan
trọng trong thuyết tương đối Einstein. So Sánh lý thuyết tìm những điểm mới
và những hạn chế, những hệ quả được rút ra.
3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.
Lý thuyết cơ học Newtơn.
Thuyết tương đối hẹp Eisntein.
Các sách, tài liệu nói về các lý thuyết cơ học Newtơn, thuyết tương đối hẹp
Eisntein.
4. CÁC GIẢ THUYẾT ĐỀ TÀI.
Các vấn đề trong cơ học newton.
Sự ra đời của thuyết tương đối hẹp Eisntein.
Thuyết tương đối hẹp và những hệ quả của nó.
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH.
Bước 1: Nghiên cứu lý thuyết, các tài liệu liên quan.
Bước 2: Tìm hiểu các vấn đề trong cơ học Newton.
Bước 3: Tìm hiểu tổng quan về Thuyết tương đối Nghiên cứu sâu thuyết tương
đối hẹp.
Bước 4: So sánh giữa 2 vấn đề tìm ra điểm mới và những hạn chế.
Bước 5: Hoàn thành đề tài.
6. ỨNG DỤNG.
7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
Nghiên cứu lý thuyết: Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến cơ học cổ điển,
thuyết tương đối và các hệ quả của chúng.
Đọc sưu tầm nghiên cứu các tài liệu bài viết liên quan.
8. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI.
Nghiên cứu các khái niệm cơ bản.
Các vấn đề trong cơ học Newton.
Thuyết tương đối hẹp.
Những hệ quả của chúng.
9. CÁC THUẬT NGỮ QUAN TRỌNG.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement