Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ngohuythanh_112
#1008401 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Chế tạo hợp chất CaMnO3-8 bằng hai phương pháp gốm thông thường và bằng phương pháp sol-gel. Bước đầu nghiên cứu tính chất nhiệt điện và từ của chúng
KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm Đại Học Quốc GiaHN
Hướng chế tạo các gốm perovskite có tính nhiệt điện như đã trình bày ở trên và bắt đầu bằng đề tài "Chế tạo và nghiên cứu gốm perovskite nhiệt điện CaMnO3-8"
Chế tạo thành công hợp chất CaMnO3-8 bằng cả hai phương pháp gốm và sol-gel
Hai báo cáo khoa học tại Hội nghị Vô tuyến - Điện tử toàn quốc lần thứ 8 và Hội nghị khoa học Khoa Vật lý - Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Nghiên cứu ảnh hưởng của ion Fe thay thế một phần ion Ca đến tính chất từ điện của chúng
Đo các thông số điện, hệ số Seebek ở nhiệt độ phòng và nhiệt độ cao đến 100 độ C, thông số từ nhiệt và hệ số từ hoá động
g
1. Muc tiêu đề tài:
Trong thời gian gần đây, hợp chất gốm perovskite đã được nhiều nhà
khoa học trên thế giới và Việt nam quan tâm đặc biệt do các tính chất Vật
lý hết sức lý thú và có triển vọng ứng dụng quan trọng trong ngành tin
học và viễn thông.
ở Việt nam đã có nhiều cổng trình nghiên cứu các hợp chất perovskite
có tính từ trở và từ nhiệt khổng lồ, rất nhiều công trinh đã được công bố
trong các Hội nghị khoa học trong nước và quôc tế, trên các tạp chí trong
nước và thế giới. Người ta cũng đã tìm ra ở hợp chất gốm perovskite có
tính chất nhiệt điện cao ở nhiệt độ cao và hứa hẹn nhiều ứngdụng, chẳng
hạn có thể dùng chúng làm các điện cực nhiệt độ cao và nhất là ý tưởng
tìm kiếm các loại nhiên liệu sạch không làm ô nhiễm môi trường , vật liệu
có tính chất nhiệt điện cao có thể ứng đụng làm các trạm phát điện khôna
gây ô nhiẽm mồi trường như các trạm phát điện sử dụng vật liệu có hiệu
ứng Seebeck ỉớn, chuyển trực tiếp nhiệt năng thành điện nãng.
Mục tiêu của đề tài được đặt ra là bắt đầu đi vào hướng chế tạo các
gốm perovskite có tính nhiệt điện như đã trình bày ờ trên và bắt đầu bằns
đề tài ”Chế tạo và nghiên cứu 2ốm perovskite nhiệt điện CaMn03.ô “
2. Nôi dung nghiên cứu :
• Chế tạo hợp chất C a\ln0 3 bằn2 hai phương pháp gốm thông
thường và bằng phươnơ pháp sol-sel.
• Bước đầu nghiên cứu tính chất nhiệt điện và từ của chúng.
3. Các kết quả đã đat đưoc :
• Chế tạo thành công hợp chất CaMnO:„õ bàng cả hai phương pháp
gốm và sol-gel
• Đo các thông số điện, hệ số Seebeck ở nhiệt độ phòng và nhiệt độ
cao đến 1000°c, thôns số từ nhiệt và hệ số từ hoá động.
• Nghiên cứu ảnh hưởme của ion Fe thay thế một phần ion Ca đến
tính chất từ điện của chúng ( Phần này không đặt ra trong mục
tiêu ban đầu khi đăng kỷ để tài)
• Hai báo cáo khoa học tại Hội nghị Vô tuyến-Điện tử Toàn quốc
lần thứ 8 và Hội nshị Khoa học Khoa Vật lý-Trường Đại học
Khoa học tự nhiên.
• Nội dung của một đề tài luận văn Thạc sỹ của học viên Nguyễn
Ngọc Châu, và một phần của đề tài luận án Tiến sỹ của NCS
Phùng Quốc Thanh.
Phung Quoc 1 hann
In recent years the perovskite compounds AB03 have been attracted by
many scientists in the world an Vietnam because of their interesting physics
properties and wide importance applications in the informatic and
teleformatic. In Vietnam, many scientific reports have been published in the
home and international conference and journals . It was found that the high
thermoelectric effect is also in the ceramic perovskite and they will have the
wide application at high temperature such as the electrods, mostly the idea to
make the power station using Seebeck effect of the thermoelectric materials
to transfer directly the thermal energy to electric one, it is very good idea to
find the clean energy sources. The aim of the project is to begin researching
the mentioned thermoelectric ceramic perovskite, and it is started by the
project ” Preparation and investigation of the thermoelectric perovskite
ceramic CaM n03_6 “ with the code of QT-02-0Ó.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By thanhtrong7795
#1021635 Nhờ AD cho mình xin bài Chế tạo và nghiên cứu gốm PEROVSKITE nhiệt điện CaMnO3 này hí. Mình Thank rất nhiều. Thank trang kết nối đã tạo điều kiện cho mình tìm kiếm tài liệu trong tuần vừa qua.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement