Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguyen_thuy_minh87
#1008357 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

tổng quan về vật liệu composit và phân tích những tiềm năng cũng như những ứng dụng của composit trong ngành nhựa, ngành hóa chất; xác định các hằng số kỹ thuật cho vật liệu composite có độn các hạt phụ gia với kích thước nhỏ đến nanomét. Tính toán bài toán ổn định cho tấm và vỏ composite dạng phân lớp có tính đến ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm. Đưa ra thực nghiệm trong điều kiện phương tiện kỹ thuật của Việt Nam xác định hằng số vật liệu cho composite có các hạt độn phụ gia, so sánh, đánh giá với kết quả giải tích của cơ học
Đã chế tạo mẫu composit nền PA6 với các hạt độn thủy tinh có các tỷ lệ độn khác nhau; Tiến hành xác định các hằng số kỹ thuật của vật liệu composite polyme polyamit thủy tinh
MỞ ĐẨU
Công nshệ vật liệu mới được coi là một trong những ngành cône nshộ cao
mới mẻ nhất của Việt Nam. Chỉ từ năm 1990. ngành khoa học này mới được quan
tâm và thúc đẩv. Tuv nhiên trong lĩnh vực này chúng ta lại thu được những thành
tựu đáng kể. Một lĩnh vực được coi là thành công nhất của công nghệ vật liệu mới ở
Việt Nam là composite polyme. Loại vật liệu này đã được n shiên cứu thành côns và
đưa vào ứng dụng khá hiệu quả. Hiện nay, vật liệu composite polyme ở Việt Nam
đã trở thành ngành kinh tế mới rất có triển vọng với sản lượns năm 2004 đạt khoảns
3000 tấn với hơn 40 tàu composite lắp mầy từ 90 - 450 mã lực đang vận hành phục
vụ cho chươns trình đánh bắt xa bờ và hạn chế nạn phá rìms: trẽn 500 cánh cửa
cống bằng vật liệu composite thav thế cho cửa thép và bẻ tô ns đã đượcnlắp đặt tại
đồnc bàng sons Cưu Lonc và Quanc Ninh; trên 2000 miếng "hép sọ não và nhiều
nẹp xươns băn2 vật liệu carbon y sinh đã đưọ'c thay thế hàryỊỊ nháp ngoại. Đã xuất
hiện các san phám composite polvme như các hình đựng nước, thuyền, ca nò, các
lãm lợp . mái vòm bản 2 composite, các san phẩm nhựa có tính nãns cliỏn2 mòn.
chôm: cháy, các áo giáp, tám lá chăn cho cỏns an và cánh sát cơ đ ộ n 2. và đã bước
đấu san xuất thư nchiộm các ónc kỹ thuật dẫn các chất thải côns nshiộp. dản dáu và
khí đốt bans composite. Tons cỏns tv V IN A C O NE X mới đây đã nhập dãy chuyền
san xuất các đường ôns dan nước từ Sông Đà vé Hà Nội bănc vật liệu composite.
Ngoài ra, irons một số lĩnh vưc khác cua nền cons nshiệp \'ậi liêu mới chúns ta
cũnc dã Ihu được các kết quả khả quan như nchiên cứu. ứns duns thành cons sứ
cách điên đạt tiéu chuẩn chất lượng quốc lế hay chê tạo được nam chăm đát hiếm
co nàn 5 lượng từ siêu mạnh ( cáp khoảng 12 lấn vậi liệu truyền thốnsl, và hiện nay
chúnc la cũn" đã bước đấu tiếp cận với cone nchệ nano. một trong nhữni: cón<:
nghệ được coi là cua tương lai.
BÁO CÁO TÓM TẮT NỘI DƯNG VÀ KÊT QUẢ CỦA ĐỂ TÀI
Vật liệu composite là vật liệu được tổns hợp nên từ hai hay nhiều vật liệu
khác nhau, nhằm tạo ra một vật liệu tổ hợp mới, có những chức năng ưu việt hơn so
với những vật liệu thành phần ban đầu.
Do có những đặc tính ưu việt như có các đặc trung cơ lv tốt, bền với các tác
đ ộ n s sinh hoá và mõi trường, lại nhẹ,...nên vật liệu composite đã có mặt trong hầu
hết mọi lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân như xây dựnơ, giao thông vận tải. Cỏn2
nghiệp tiêu dùns. chế tạo máy. 2Ĩao thỏns vận tải, hàns k h ổ n s vũ trụ....và thậm chí
cả trone y học. Vật liệu composite được ứns d ụ n s mạnh mẽ đê phục vụ phát triển
kinh tế và an ninh quốc phòns.
Tính năns của vật liệu composite phụ thuộc vào ba yếu tố chính: các vặt liệu
thành phần; cấu trúc hình học và phán bố các thành phần cấu thành nên composite;
công nẹhệ chế lạo. Thay đổi một trong ba yếu tố đó cũng đủ dẫn đốn thay đối
composite.
Dựa iheo cáu trúc hình học cua CỖI. vé mặi cơ học có thế phán chia composite
ra làm 3 loại chính:
- composite phân lóp ( <zổm nhiều lớp được liên kết lại với nhau).
- composite với các hạt độn ( bột độn), hay các sợi ngấn phán tán.
- composite có cáu Irúc sợi không gian nD ( các sợi độn sons song vói n phươníi
irons khônc sian).
Mặi khác về mặt công nghệ, người ta thườn £ căn cứ vào tính chát cua vặt liệu
nén để phán loại composite. Hiện nay với cách phán loại iheo vật liệu nền
composite được chia ra làm 4 loai:
- composite nén p o h m c
- composite nén £Òm
- composite; nén kim loại và các hợp kim
- c o m p o s i t e c a c b o n - c a c b o n ( c a n é n v à CỐI sợi đ é u là c a c b o n )
Tuy nhiẽn san xu át vại liệu mới composite hiện nav O' Yiệl Nam mới ch 1 dừni:
O' các vạt liêu composite nún polvme (chu yêu la nển nhựa, nén cpo.w
Composite polvme lìicn na\ dã co dạc lính co' ]_\ cao ìion kim loai, nlìc hon
kim loại, cách nhiẹt. cách diứn lót \'à rái bón vói các tác nhãn hoa học \ J moi
Irườnc. Ví (lu như một ôníi dẫn dáu khí (1=1 in. có ironp lượn í: chi khoanẹ ?-4 \.'2 . \a

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By LeaMiAh
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011183 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement