Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1007901 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
1.1. Căn cứ vào định hướng đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) ở
các trường phổ thông
Trong hệ thống giáo dục quốc dân thì giáo dục phổ thông giữ vai trò
hết sức quan trọng nó đặt nền móng cho hoạt động nhận thức của con
người ở thời kì trưởng thành. Phương pháp dạy học định hướng năng lực
tự học (NLTH) của người học được chú ý thực hiện giúp cho người học có
khả năng học tập được suốt đời. Điều này được thể hiện trong Nghị quyết
số 29- NQ/TW hội nghị lần thứ tám BCH trung ương Đảng khóa XI trong
phần II đã đề ra mục tiêu đối với giáo dục phổ thông “Nâng cao chất lượng
giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lí tưởng, năng lực và kĩ năng
thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo,
tự học, khuyến khích học tập suốt đời”.
Hiện nay, trong kỉ nguyên bùng nổ thông tin thì xu hướng dạy học
cung cấp nội dung cho người học trở nên lỗi thời. Vì vậy, phương pháp
dạy học cần đổi mới mạnh mẽ theo hướng hiện đại. Tập trung dạy
cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự
cập nhật và đổi mới tri thức, kĩ năng, phát triển năng lực. Để làm tốt vai
trò, nhiệm vụ của người Thầy thì việc lựa chọn phương pháp dạy học
định hướng phát triển năng lực của người học trong đó có NLTH là rất
quan trọng.
1.2. Căn cứ vào thực tiễn giáo dục phổ thông ở Việt Nam
Những năm gần đây, giáo viên được trao quyền chủ động trong quá
trình thiết kế nội dung, các hoạt động dạy học phù hợp với bối cảnh thực


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement