Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bungchao_COol
#1007839 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
TÓ M TẮT ĐẺ TÀI
1- Tên đề tài: Mô hình hoá số trị quá trình lan truyền tạp chất vùng ven biển.
2- Mã số: QT05- 05
3- Chủ trì đè tài: TS.Trần Vãn Cúc
4- Những người tham gia chính: TS. Trần Văn Trản, NCS Lưu Quang Hưnơ, CN.
Hoàng Đồng Phượng, SV(CNTN)Nguyễn thị Xuân.
5- Mục tiêu và nội dung nghiên cứu:
- Tìm hiểu các quá trình lan truyền tạp chất trong nước
- Thiết lập mô hình toán học.
- Tìm lời giải giải tích một số trường hợp đặc biệt
- Xây dựng mô toán học cho bài toán lan truyền tạp chất vùng ven bờ.
- Thiết lập đúng đắn các điều kiện đầu và điều kiện biên cho bài toán.
- Giải sổ bài toán với một nhóm các điều kiện biên và điều kiện đầu .
6- Các kết quả đã đạt được:
- Tìm được lời giải giải tích một số bài toán cụ thể và mở rộng một số lời giải
tích đã có
- Đã xây dựng được mô hình toán học cho bài toán lan truyền tạp chất vùng
ven bờ và đã có lời giải sô bài toán đó.
- Các kết quả nghiên cứu được thể hiện qua một bài báo gửi đãng ở Tạp chí
Cơ học: “The diffusion problem o f compound in weak turbulent region” - “Bài
toán khuếch tán tạp chất trong miền rối yếu”
- M ột báo cáo K hoa học tại Hội nghị Cơ học chất lỏng toàn quốc ‘'Mô hình số
trị hai chiều bài toán khuếch tản tạp chất vừng ven biến” tháng 7- 2006 sap tới
- Hai tiểu luận tốt nghiệp của sinh viên.
Xây dựng mô hình toán học cho bài toán lan truyền tạp chất vùng ven bờ; Thiết lập đúng đắn các điều kiện đầu và điều kiện biên cho bài toán; Giải số bài toán với một nhóm các điều kiện biên và điều kiện đầu
Thư mục CSDL công trình NCKH Đại Học Quốc GiaHN 2006 - 2010
Tìm hiểu các quá trình lan truyền tạp chất trong nước; Thiết lập mô hình toán học; Tìm lời giải giải tích một số trường hợp đặc biệt
1 bài đăng tạp chí, 1 báo cáo khoa học, 2 khóa luận tốt nghiệp
Tìm lời giải giải tích một số bài toán cụ thể; Đã xây dựng được mô hình toán học cho bài toán lan truyền tạp chất vùng ven bờ

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009762 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement