Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1007821 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 5
1. Lí do chọn đề tài 5
2. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 6
2.1. Khách thể nghiên cứu 6
2.2. Đối tượng nghiên cứu 6
3. Mục đích, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu 6
3.1. Mục đích nghiên cứu 6
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 6
3.3. Phương pháp nghiên cứu 6
4. Giả thuyết khoa học 7
5. Đóng góp của đề tài 7
Chương 1 8
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 8
1.1.Một số quan niệm về học sinh giỏi 8
1.1.1. Ở các nước 8
1.1.2. Ở Việt Nam 9
1.2. Những phẩm chất và năng lực tư duy của một học sinh giỏi hóa học 11
1.2.1. Phẩm chất và năng lực tư duy cần có của một học sinh giỏi hóa học 11
1.2.2. Dấu hiệu nhận biết 12
1.3. Thực trạng của việc bồi dưỡng HSG và dạy học Hóa học ở các trường chuyên 14
1.3.1. Điều tra cơ bản 14
1.3.1.1. Thuận lợi 14
1.3.1.2. Khó khăn 14
1.3.1.3. Giải pháp 15
1.3.2. Giới thiệu về các kì thi Olympic Hóa học quốc tế, khu vực, quốc gia 17
1.3.2.1. Kì thi Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 17
1.3.2.2.Kì thi học sinh giỏi quốc gia 19
1.3.2.3. Kì thiOlypic truyền thống 30-4 20
1.4. Phương pháp phát hiện và tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 21
1.4.1. Phương pháp phát hiện 21
1.4.2. Bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa 21
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 25
CHƯƠNG 2 26
BIÊN SOẠN CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC PHỨC CHẤT DÙNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 26
2.1. Phương pháp biên soạn chuyên đề sử dụng trong bồi dưỡng học sinh giỏi 26
2.1.1. Khái niệm chuyên đề 26
2.1.2. Tầm quan trọng của chuyên đề hóa học phức chất trong bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học ở trường THPT 28
2.1.2.1. Bồi dưỡng năng lực tư duy hóa học 28
2.1.2.2. Rèn luyện kĩ năng trình bày bài giải về hóa học phức chất 29
2.1.3. Các bước thực hiện biên soạn chuyên đề học sinh giỏi 33
2.2. Áp dụng biên soạn chuyên đề hóa học phức chất 33
2.2.1. Các khái niệm cơ bản về Hóa học phức chất 33
2.2.2. Phân loại và danh pháp phức chất 37
2.2.2.1.Phân loại 37
2.2.2.2. Danh pháp phức chất : 38
2.2.3. Hóa lập thể các phức chất 41
2.2.4. Hiện tượng đồng phân 42
2.2.4.1. Đồng phân hình học 42
2.2.4.2. Đồng phân quang học 43
2.2.4.3. Đồng phân phối trí 44
2.2.4.4. Đồng phân ion hóa 44
2.2.4.5. Đồng phân liên kết 44
2.2.5. Sự tạo phức trong dung dịch- Hằng số bền của phức chất : 44
2.2.5.1. Hằng số bền của phức chất 45
2.2.5.2. Hiệu ứng Chelat 45
2.2.6. Các thuyết nghiên cứu về phức chất : 46
2.2.6.1. Thuyết liên kết hóa trị (VB) 46
2.2.4.2. Thuyết trường tinh thể 51
2.2.6.3. Thuyết obitan phân tử 55
2.2.7. Phản ứng của phức chất 63
2.2.7.1.Phản ứng thế phối tử 63
2.2.7.2. Phản ứng oxi hóa – khử 65
2.2.7.3. Phản ứng của phối tử trong phức chất 66
2.2.8. Xây dựng các bài tập về hóa học phức chất 68
2.3. Hệ thống bài tập tuyển chọn và đề xuất 88
2.4. Sử dụng hệ thống bài tập 94
2.4.1. Vào việc phát hiện học sinh giỏi 94
2.4.2. Bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi 98
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 99
Chương 3 100
THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 100
3.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm 100
3.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm 100
3.3. Chuẩn bị cho thực nghiệm sư phạm 100
3.3.1. Chọn mẫu thực nghiệm 101
3.3.2. Chọn chuyên đề bồi dưỡng về Hóa học phức chất và giáo viên thực nghiệm 101
3.4. Kết quả của thực nghiệm sư phạm 102
3.4.1. Xử lý kết quả các bài kiểm tra 102
3.4.1.1. Kết quả kiểm tra trước thực nghiệm 103
3.4.1.2. Kết quả kiểm tra sau thực nghiệm 105
3.4.2. Phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm 112
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 114
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 115
TÀI LIỆU THAM KHẢO 116
PHỤ LỤC 119

Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Một số quan niệm về học sinh giỏi
1.1.1 . Ở các nước
Trên thế giới việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi đã có từ rất lâu đời:
• Trung Quốc, từ thời nhà Đường đã đặt biệt chú ý đến những trẻ em có tài năng và cho mời đến sân Rồng để học tập và giáo dục với những hình thức chuyên biệt.
• Hoa Kỳ đã thực hiện chương trình giáo dục cho học sinh giỏi từ những năm 1920, trong suốt thế kỉ XX hàng loạt các tổ chức và trung tâm nghiên cứu ra đời như : Mensa (năm 1946), The American Association for Gifted (năm 1973).Năm 2002 có 38 bang của Hoa Kỳ có đạo luật về giáo dục học sinh giỏi (Gifted & Talented Student Education Act) trong đó có 28 bang có thể đáp ứng đầy đủ cho việc giáo dục học sinh giỏi
• Châu Âu :
Có viện Aurino với nhiệm vụ nhận diện, khảo sát học sinh giỏi và học sinh tài năng trên khắp thế giới (Website http ://wordclassarena.ogr)
• Anh thành lập cả một viện hàn lâm quốc tế dành cho học sinh giỏi và học sinh tài năng (The National Academy for Gifted an Talented Youth, website Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!)
• New Zealand đã phê chuẩn kế hoạch phát triển chiến lược học sinh giỏi từ năm 2001.
• Cộng hòa liên bang Đức có Hiệp hội dành cho học sinh giỏi và tài năng Đức
• Châu Á có Hàn Quốc cũng rất quan tâm đến các chương trình đặc biệt dành cho học sinh giỏi và tài năng. Năm 1994 đã có khoảng 57/174 cơ sở giáo dục Hàn Quốc tổ chức chương trình đặc biệt dành cho học sinh giỏi (Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!)
• Singapore có hẳn chương trình giáo dục cho học sinh giỏi
• Trung Quốc cũng thừa nhận phải có một chương trình giáo dục đặc biệt dành cho hai loại đối tượng học sinh yếu và học sinh giỏi, trong đó cho phép học sinh giỏi có thể học vượt lớp.
“Học sinh giỏi là học sinh chứng minh được trí tuệ ở trình độ cao và có khả năng sáng tạo, thể hiện một động cơ học tập mãnh liệt, đạt xuất sắc trong lĩnh vực lý thuyết , khoa học; người cần một sự giáo dục đặc biệt và sự phục vụ đặc biệt đạt trình độ tương ứng với năng lực của người đó”- (Georgia Law).
Cơ quan giáo dục của Hoa Kỳ miêu tả khái niệm “học sinh giỏi” như sau: “Đó là những học sinh có khả năng thể hiện xuất sắc hay năng lực nổi trội trong các lĩnh vực trí tuệ, sự sáng tạo, khả năng lãnh đạo, nghệ thuật, hay các lĩnh vực lí thuyết chuyên biệt. Những học sinh này thể hiện tài năng đặc biệt của mình từ tất cả các bình diện xã hội, văn hóa và kinh tế”
Nhiều nước đã quan niệm : “Học sinh giỏi là những đứa trẻ có năng lực trong các lĩnh vực trí tuệ, sáng tạo, nghệ thuật và năng lực lãnh đạo hay lĩnh vực lí thuyết. Những học sinh này cần có sự phục vụ và những hoạt động không theo những điều kiện thông thường của nhà trường nhằm phát triển đầy đủ các năng lực vừa nêu trên”
Chính vì thế, vấn đề bồi dưỡng học sinh giỏi đã trở thành vấn đề thời sự, gây nhiều tranh luận. Nhiều nhà giáo dục đề nghị đưa học sinh giỏi vào các lớp bình thường với nhiều học sinh có trình độ và khả năng khác nhau, với một phương pháp giáo dục khác nhau. Tuy nhiên giáo viên đứng lớp bình thường không được đào tạo và giúp đỡ tương xứng với chương trình dạy học cho học sinh giỏi. Nhiều nhà giáo dục cũng cho rằng những học sinh dân tộc ít người và không có điều kiện kinh tế cũng không được tiếp nhận được chương trình giáo dục dành cho học sinh giỏi. Trong khi quỹ ngân sách dành cho giáo dục chung là có hạn nên sẽ ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả đào tạo tài năng và cho học sinh giỏi.
1.1.2. Ở Việt Nam
Năm Hồng Đức thứ 15 (1484), Thân Nhân Trung cùng các quan bộ lễ khác tiến hành viết các bài văn bia để khắc vào các bia tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam, các bia này được đặt tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám, trong bài văn này Thân Nhân Trung đã nêu bậc được tầm quan trọng của giáo dục nhân tài đối với việc hưng thịnh của đất nước :
“...Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế các bậc đế vương thánh minh không đời nào không coi việc giáo dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần thiết...”
Đến năm 1966, hệ thống Trung Học Phổ Thông chuyên được lập ra, bắt đầu với những lớp chuyên Toán tại các trường đại học lớn về khoa học cơ bản, sau đó các trường chuyên được thiết lập rộng rãi tại tất cả các tỉnh thành. Mục đích của hệ thống trường chuyên là nơi phát triển các tài năng đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực khoa học cơ bản.
Trong thời kì đầu của hệ thống trường chuyên, khi chỉ mới hình thành một vài lớp phổ thông chuyên tại các trường đại học, mục tiêu này đã được theo sát và đạt được thành tựu khi mà phần lớn các học sinh chuyên Toán khi đó theo đuổi các lĩnh vực Toán học, Vật lí, Tin học (máy tính)...Những học sinh chuyên trong thời kì này hiện đang nắm giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các trường đại học lớn, các viện nghiên cứu của Việt Nam. Cũng từ hệ thống của trường chuyên này, Việt Nam tham gia các kì thi Olympic khoa học quốc tế đạt nhiều đỉnh cao hơn.Thành tích của các trường chuyên trong kì thi học sinh giỏi các cấp, kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và kì thi tuyển sinh vào đại học và cao đẳng vẫn thường rất cao. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng lí do chính cho những thành tích này không phải là chất lượng giáo dục mà là phương pháp luyện thi. Hiện nay tỉ lệ học sinh các trường chuyên tiếp tục theo đuổi nghiên cứu khoa học hay các lĩnh vực liên quan cũng ngày càng thấp, điều này khiến cho giới khoa học Việt Nam không khỏi quan ngại.
Để được vào học tại các trường chuyên, học sinh THCS phải thỏa mãn các điều kiện về học lực, hạnh kiểm và đặc biệt là phải vượt qua các kì thi tuyển chọn đầu vào tương đối cạnh tranh của các trường này.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement