Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoanang_tinhyeu106
#1007567 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Nghiên cứu chế tạo hạt nano kim loại (Au, Ag, FePt, CoPt). Nghiên cứu tính chất của hạt nano kim loại. Nghiên cứu chức năng hóa bề mặt hạt nano kim loại. Nghiên cứu tạo phức hệ nano-kháng thể. Tìm hiểu khả năng gắn kết đặc hiệu của phức hệ hạt nano-kháng thể với tế bào ung thư vú. Tìm hiểu khả năng chuẩn đoán ung thư vú sử dụng phức hệ nano-kháng thể. Kết quả đạt được: Đã chế tạo thành công các hạt nano kim loại vàng, bạc, FePt và CoPt bằng các phương pháp khác nhau. Các tính chất hình thái học, cấu trúc, tính chất quang, tính chất từ của các hạt nano. Đã chức năng hóa bề mặt các hạt nano vàng và FePt bằng nhóm amin cho phép gắn kết với các phân tử sinh học. Bước đầu thành công trong việc gắn các loại hạt nano vàng với Herceptin tạo các phức hệ BH4*GNps – Herceptin, Ci*GNps – Herceptin và EDC*GNps – Herceptin bằng các liên kết ion và liên kết cộng hóa trị. Đã phát hiện thấy có sự gắn kết đặc biệt của các phức hệ trên lên tế bào ung thư vú dòng KPL4 có sự biểu hiện quá mức thụ thể HER2. Trong 3 phức hệ: BH4*GNps – Herceptin, Ci*GNps – Herceptin và EDC*GNps – Herceptin được phân tích thì hệ EDC*GNps – Herceptin thể hiện khả năng gắn phát triển nhất đối với tế bào ung thư vú dòng KPL4
Công bố 05 bài báo quốc tế, 04 bài báo trong nước. Đào tạo: 07 cử nhân, 02 thạc sỹ, 02 nghiên cứu sinh
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Khoa Vật lý
M Ở ĐẦU
Những nshiên cứu tron2 vài thập kỷ qua cho thấy: khi kích thước cùa
vật liệu được làm giảm đến một giá trị nhỏ cỡ nanomet, thì một loạt tính
chất của các vật liệu cấu trúc nano như: tính chất cơ học. độ bền nhiệt, tính
chất quang học, tính chất điện, từ có những thay đổi rỏ rệt so với vật liệu
khối. Các vật liệu cấu trúc nano có nhiều tính chất đặc biệt, mà các vật liệu
khối trước đây khône thê có được.
Các hạt nano từ tính được ứng dụng trona, sinh học là do:
- Kích thước nhỏ bé tạo điều kiện thuận lợi cho hạt nano tiếp cận với
các thực thê sinh học mà không làm ảnh hưởng nhiều đên các hoạt động
chức năng;
- Diện tích bề mặt lớn làm cho khá năng tươnơ tác siữa hạt nano và
thực thể sinh học tăng mạnh;
- Do có từ tính, nên có thê dùng từ trường đẻ điều khiên các thực thể
sinh học thône qua hạt nano từ.
Các hạt nano kim loại (Au. Ag), so với các hạt nano bán dẫn (CdSe,
CdS, CdTe), có nhiều ưu điểm nôi bật như dễ chế tạo, tính chất hấp thụ và
tán xạ ánh sáne mạnh và có thể điều khiển, co thể liên kết với các vật thể
sinh học và đặc biệt là không độc.
Đối với các hạt nano kim loại, các tính chất bề mặt trờ nên vượt trội
và là nguyên nhân tạo ra nhiều tính chất mới cho các hạt. Trong các kim
loại quý, dao động tập thê kết họp của các electron trone vùng dẫn gây ra
một điện trường mặt ngoài mạnh, có tác dụns làm tăng tính bức xạ của các
hạt nano Au và Ag khi chúng tương tác với các bức xạ điện từ cộng hường.
Điều đó làm cho tiết diện hấp thụ của các hạt nano mạnh hơn. so với các
phân tử hấp thụ mạnh nhất, hàng vài bậc và làm cho ánh sáng tán xạ bởi
các hạt nano mạnh hơn ánh sáng huỳnh quans của các thuôc thử hữu cơ
hàng vài bậc độ lớn. N hờ các đặc điểm này mà các hạt nano kim loại có thê
được ứng dụng rộne rãi trone lĩnh vực sinh, y học (làm cảm biên sinh học,
tạo ảnh sinh học, điều trị bệnh), cũng như trong lĩnh vực xúc tác. Thí dụ
trong y học, tính chất tán xạ mạnh ánh sáng của các hạt nano Au được sử
dụng để tạo ảnh các tế bào ung thư. do đó dề dàng phát hiện ra chúns.
Chính vì vậv chúng tui đặt ra đề tài với mục tiêu:
- Nghiên cứu quv trình cône nehệ và điều kiện côns nshệ chế tạo hạt
nano kim loại trên cơ sở kim loại quý và kim loại chuyển tiếp.
- Tim hiểu khả năng ứng dụng công nghệ nano trong y-sinh học.
ở Việt Nam. các nghiên cứu và ứne dụng công nehệ nano vẫn còn khá
mới mẻ. Cho đến nay những thành tựu đạt được của công nghệ nano còn
thiên về lĩnh vực khoa học vật liệu. Theo những hiểu biết của chúng tui thì
cho tới nay chưa có nghiên cứu cụ thể nào về việc sứ dụne hạt nano vàng
đê hướng tới việc chẩn đoán và điều trị une thư vú in vivo.
Trong đề tài này, chúne tui tập trung vào hướne nuhiên cứu chế tạo
các hạt nano kim loại Au. Ae. FePt. CoPt và bước đầu thử nẹhiệm ứng
dụng các hạt nano trone y-sinh học (phát hiện tế bào una thư vú). Trong
phạm vi của đề tài này. chúnơ tui sử dụns các hạt nano vàng được tổns hợp
bàng ba phương pháp khác nhau để £ắn với kháne thể Herceptin và kiểm
tra tính găn đặc hiệu của phức hệ này lên tế bào une thư vú dòna KPL4.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By LeaMiAh
#1009954 ad cho mình xin tài liệu này với! mình đang cần để làm báo cáo! tks ad nhiều
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009989 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement