Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By [email protected]
#1007000 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Miêu tả:Nghiên cứu lý thuyết và mã nguồn của một số sơ đồ tham số hoá đối lưu. Thống kê các hình thế thời tiết chính gây mưa lớn diện rộng ở khu vực Bắc Bộ. Lập trình các sơ đồ tham số hoá đối lưu cho mô hình HRM. Chạy thử nghiệm mô hình HRM với các sơ đồ tham số hoá đối lưu cho các đợt mưa lớn. Tính toán các chỉ số đánh giá kết quả dự báo mưa của mô hình và phân tích. Kết quả đạt được: Giới thiệu mã nguồn của các sơ đồ tham số hoá đối lưu trong mô hình HRM; Kết quả dự báo mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ của mô hình HRM ứng với các sơ đồ tham số hoá đối lưu

1. Tên đề tài: Nghiên cứu tác động của tham số hóa đối lưu đối với dự báo
mưa lớn khu vực Bắc Bộ bằng mô hình HRM
Mã số: QT-07-44
2. Chủ trì đề tài: ThS. Vũ Thanh Hằng, Bộ môn Khí tượng, Khoa Khí tượng
Thủy văn & Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.
3. Các cán bộ tham gia: ThS. Hoàng Thanh Vân, NCS. Hồ Thị Minh Hà
4. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu:
* M ục tiêu: Nghiên cứu một số sơ đổ tham số hóa đối lưu và áp dụng
vào mô hình dự báo thời tiết khu vực phân giải cao HRM để xem xét tác động
của tham số hóa đối lưu đối với kết quả dự báo mưa lớn của mô hình cho khu
vực Bắc Bộ.
* N ội dung nghiên cứu gồm:
- Nghiên cứu lý thuyết và mã nguồn của một số sơ đồ tham số hóa đối
lưu.
- Thống kê các hình thế thời tiết chính gây mưa lớn diện rộng ở khu vực
Bắc Bộ.
- Lập trình áp dụng các sơ đổ tham số hóa đối lưu cho mô hình HRM.
- Chạy thử nghiệm mô hình HRM với các sơ đồ tham số hóa đối lun
cho các đợt mưa lớn.
- Tính toán các chỉ số đánh giá kết quả dự báo mưa của mô hình và
phân tích.
5. Các kết quả đạt được:
- Mã nguồn của các sơ đổ tham số hóa đối lưu trong mồ hình HRM.
- Kết quả dự báo mưa lớn khu vực Bắc Bộ của mô hình HRM ứng với
các sơ đồ tham số hóa đối lun.
- 01 bài báo, 01 báo cáo tổng kết
1. Project name: A study on impact of convective parameterization on
numerical heavy rainfall forecasting in Northern Vietnam using HRM.
Code: QT-07-44
2. Project president: Ma. Vu Thanh Hang, Meteorological Department,
Hydro-M eteorological and Oceanography Faculty, University of Sciences.
3. Collaborators: Ma. Hoang Thanh Van, PhD. student Ho Thi Minh Ha
4. Aims and contents:
* Aim s: Studying and applying some convective parameterization
schemes to High resolution Regional Model - HRM to examine the impact of
convective parameterization on numerical heavy rainfall prediction in
Northern Vietnam.
* Contents:
- Studying the theory and code of some convective parameterization
schemes.
- Summarying some main weather patterns causing heavy rainfall in
large area in the North.
- Implem enting some convective param eterization schemes in HRM.
- Running HRM with some convective param eterization schemes for
heavy rainfall cases.
- Calculating some scores to verify rainfall forecast results and some
remarks.
5. Results:
- Codes of some convective parameterization schemes in the HRM.
- Heavy rainfall forecast results for Northern Vietnam of the HRM with
different convective parameterization schemes.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013357 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement