Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Wheeler
#1006908 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Miêu tả:Thu thập tài liệu tổng quan về vật liệu hấp phụ có từ tính và ứng dụng của nó trong lĩnh vực xử lý môi trường và các lĩnh vực khác. Phân tích và khảo sát các điều kiện tổng hợp vật liệu hấp phụ có từ tính từ chiosan và oxit sắt từ. Qua đó khảo sát các tính chất hấp phụ kim loại nặng độc hại trên vật liệu đã tổng hợp nhằm đánh giá khả năng ứng dụng trong xử lý nước thải
Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm Đại Học Quốc GiaHN
Thu thập được tài liệu tổng quan về tổng hợp điều chế và ứng dụng của vật liệu hấp phụ có từ tính trong xử lý môi trường và sinh học
Xác định được các điều kiện thích hợp để tổng hợp vật liệu hấp phụ có từ tính từ chitosan và oxit sắt từ
Đã khảo sát và xác định một số đặc tính của vật liệu hấp phụ có từ tính, khảo sát khả năng hấp phụ và giải hấp của các hợph chất As vô cơ, ion, Cr (VI) và của ion Cd (II) trên vật liệu tổng hợp được
ĐHTN Khoa Hoá học
Mo (laII
Cùnu với sự phát triến mạnh mẽ kinh tế và khoa học kỹ thuật, con người
ana pliái đói mặt với sự ỏ nhiễm môi trường, trong đó nổi lên hàng đầu là ô
hiẻin các nguồn nước. Nguyên nhân chủ yếu là do nước thài sinh hoạt và công
ghiệp có chứa rất nhiều chất độc hại trong đó có kim loại nặng chưa được xử ỉv
oặc chưa được xử lý đạt yêu cầu đổ vào các nguồn nước, làm suy thoái môi
‘irờng và ánh hướng đến sức khoẻ con người. Do đó nghiên cứu tách loại và thu
ổi các kim loại nặng trong các nguồn nước ô nhiễm là nhiệm vụ cần thiết và rất
ấp bách.
Có nhiều phương pháp xử lý kim loại nặng như: phương pháp kết tủa,
•hương pháp trao đổi ion. phương pháp điện hoá, phương pháp thẩm thấu ngược,
(hương pháp hấp phụ... Đặc biệt, phương pháp hấp phụ với việc sử dụng nhiều
'ật liệu hấp phụ khác nhau như than hoạt tính, silicagel, nhựa trao đổi ion,
:eolitc,...cổ khả năng loại bỏ hoàn toàn các ion kim loại nặng độc hại ra khỏi
nrớc mà phương pháp kết tủa thông thường không thực hiện được. Thông thường
:ác vật liệu hấp phụ được nạp(nhồi) vào các cột có đường kính từ 10 cm đến vài
net với chiều cao thích hợp. Quá trình hấp phụ được thực hiện liên tục cho đến
.liếm hấp phụ tói im(breackthrough) đối với mỗi một ion cần tách. Lúc này quá
rình hấp phụ ngùng lại hay được chuyển sang cột thứ hai trong khi đó tiến hành
tái sinh lại cột vừa hấp phụ bắt đầu. Quá trình tái sinh để túi sử dụng cột(giai hấp,
làm sạch, tái sinh) được tiến hành trên cùng 1 cột. v ề nguyên tắc thời gian tiêu
tốn cho chu trình này dài hơn so với quá trình hấp phụ xử lý. Trong khi khi vận
hành hệ thống các cột hấp phụ và tái sinh vật liệu thường xây ra hiện tượng tắc
cột và trong nhiều trường hợp đã phái tháo bỏ vật liệu ra khỏi cột để sửa chữa và
tái sinh vật liệu hấp phụ. Cồng việc này không những tốn kém thời gian mà còn
thiệt hại nhiều vc kinh tế. Trong thời gian gần đây, người ta nghiên cứu phát triển
kỹ thuật trao đoi ion luáỉi hoàn (Continuous moving-beđ ion exchangc) nhằm
khác phục nhược điếm của kỹ thuật hấp phụ Ìrên CỘI cỏ đ ịn h n ìx eđ beđ). Trong
phươnsĩ pháp nàv dòns vật liệu hấp phụ có kích thước rất nhỏ và dòng nước thải

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By d4jb4ng_2202
#1009037 Em đang cần tài liệu này. Ad có thể gửi lên cho em được không ạ. Em cảm ơn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009059 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement