Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By cobelolem_nnt
#1006816 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Nghiên cứu các nguyên liệu có thể dùng chế tạo Fe2O3 và thu thập tài liệu về đánh giá trữ lượng của nguồn nguyên liệu đó; Chế thử trong phòng thí nghiệm một số mẫu bột màu từ các nguyên liệu khác nhau; Phân tích đánh giá kết quả nhằm lựa chọn nguyên liệu đầu vào có thể phục vụ sản xuất công nghiệp và khả năng ứng dụng của từng loại sản phẩm; Xác định một số thông số kỹ thuật cơ bản phục vụ thiết kế dây chuyền công nghệ sản xuất quy mô vừa và nhỏ
Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm Đại Học Quốc GiaHN
Nghiên cứu chế thử bột màu của sắt từ một số nguyên liệu có tại Việt Nam và xác định cơ sở khoa học cho việc xây dựng công nghệ sản xuất bột mầu quy mô công nghiệp
01 báo cáo kết quả thực nghiệm
Sản phẩm từ xỉ quặng Pyrit dùng cho sơn chống rỉ và vật liệu xây dựng, sản phẩm chế tạo theo phương pháp hoá học dùng cho sơn cao cấp và công nghệ Silicat, sản phẩm từ cặn bã thải bể mạ dùng cho sơn, bột màu cho công nghệ sản xuất silicat, Fritte hay Picmen màu
4. Mục đích và nội dung nghiên cứu:
Mục đích: Nghiên cứu chế thử bột màu của sắt từ một số nguyên liệu có
tại Việt Nam và xác định cơ sờ khoa học cho việc xây dựng công nghệ sản xuất
bột mầu quy mô công nghiệp.
Nội dung:
- Nghiên cứu các nguyên liệu có thê đùn? chế tạo Fe90 3 và thu thập tài liệu
về đánh giá trữ lượng của nguồn nguyên liệu đó.
- Chế thử trong phòng thí nghiệm một số mẫu bột màu từ các nguyên liệu
khác nhau.
- Phân tích đánh giá kết quả nhằm lựa chọn nguyên liệu đầu vào có thể
phục vụ sán xuất công nghiệp và khả năng ứng dụns của từng loại sản
phẩm.
- Xác định một số thôn? số kỹ thuật cơ bản phục vụ thiết kế dây chuyền
công nghệ sản xuất quv mô vừa và nhỏ.
5.Các kết quả đạt được:
Vê mặt khoa học:
01 Báo cáo kết quả thực nghiệm
Sản phẩm: 03 kg bột màu Fe20 3
03 mẫu bột màu từ 03 nguyên liệu khác nhau
Khả năng ứnẹ dụng:
Sản phẩm từ xỉ quặng Pyrit dùng cho sơn chống rỉ và vật liệu xây dựng. Sản phẩm chế tạo theo phương pháp hoá học dùng cho sơn cao cấp và
công nghệ Silicat V .V ..
Sản phẩm từ cặn bã thải bế mạ dùng cho sơn, bột màu cho công nghệ sản
xuất silicat, Fritte hay Picmen màu.

TỔNG QUAN
Trong giai đoạn công nghiệp phát triển mạnh mẽ trong nền kinh tế thì
nghiên cứu triển khai công nghệ sản xuất là yêu cầu bức thiết.Nhà nước dang
khuyến khích phát triển thị trường công nghệ, đẩy mạnh đầu tư cho nghiên cứu
ứng đung. C- • c r
Bột oxit sất được sử dụng rộng rãi trong nhiểu ngành công nghiệp khác
nhau như: luyện kim, sơn. hoá chất, vật liệu xây dựng ....Trong khuôn khổ đề tài
mới chỉ tập trung xác định nguồn nguyên liệu ban đầu, chế thừ quy mô phòng
thí nghiệm và định hướng công nghệ để sản xuất bột màu của sắt phục vụ cho
sản xuất sơn, vật liệu xây dựng.
Phụ thuộc vào từng mục đích sử công cụ thể mà có yêu cầu chi tiết về
các chỉ số kỹ thuật và chất lượng đôi với mỗi loại bột màu như thành phần hoá
học, tông màu, độ mịn V .V .. .V Ì vậy cần có công nghệ chế tạo thích hợp đáp ứng
yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng của bột màu. Nhu cầu vể bột màu từ sắt của
Việt nam là rất lớn, theo khảo sát thị trường một đại lý tại Hà nội hàng năm
nhập khẩu từ công ty bột màu mang nhãn con gà Trung Quốc 1000 tấn. Tới thời
điểm hiện tại ỡ nước ta chưa có một cơ sở sản xuất nào sản xuất bột màu từ sắt.
Nguồn nguyên liệu để sản xuất bột màu sắt của Việt Nam rất dồi dào và
chúng đều là phế liệu của các ngành công nghiệp khác, ví dụ: xỉ quặng Pvrit
của công nghiệp hoá học, Cặn của nhà máy nước sạch, cặn của bê mạ kim loại,
phế liệu của ngành chế tạo gia công cơ khí v.v... Vì vậy việc sử dụng tái chế phế
liệu trên sẽ mang lại hiệu suất kinh tế cao.
Tận dụng có hiệu quả nguồn nguyên liệu, giảm kim ngạch nhập khẩu
Tạo thèm công ăn, việc làm cho một sô lao độns
Giải quyết ô nhiễm, nâng cao chất lượng môi trường sinh thái và chất
lương cuộc sống. o • o
l.C ơ sở lý thuyết
1.1 Các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước
Đê chọn được công nghệ phù hợp với điều kiện sản xuất nước ta, để tài đã
tập hợp các tài liệu nghiên cứu của nước ngoài, trong nước về công nghệ sản
xuất và nguồn nguyên liệu đầu vào.Tổ chức các chuyến đi thực tế tìm hiểu và
kiểm định các thông tin làm cơ sở vạch lộ trình tiến hành làm thí nghiệm và xác
định các bước công nghệ phù họp.
Theo các tài liệu đã công bố về Feo03 chủ yếu tập trung vào giới thiệu sản
phẩm và ứng dụng của nó. Có rất nhiều các công trình nghiên cứu để tách Fe20 3
khỏi các hợp chất của nó phục vụ cho phân tích hay cho mục các đích khác,
nhưng không có tài liệu nào về quy trình sản xuất Fe20 3 làm bột màu.
Trong nước, vào những năm 1980 tại Trường Đại học Tổng hợp nay là
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội đã có một nhóm sản xuất bột sắt đỏ
từ cận nhà máy nước sạch. VI lý do thị trường, vốn và cách tổ chức thời
điểm đó nên công nghệ này đã bị bó sau một thời gian ngắn hoạt độnc mà
không để lai một tài liệu nào và tới nay cũng không có cơ sở nào ở nước ta sản
xuất bột màu sắt đỏ.
1.2.Các phản ứng hoá học CƯ ban
Sắt là một tronc những nguyên tố đặc trưng khi tham gia phản ứng không
đạt được hoá trị cao nhất theo bàng Hệ thống tuần hoàn là +8. Trong họp chất
axit sắt H2F e 0 4, nó có hoá trị +6 . Các ion sắt II Và sắt III lại có độ hoạt tính rất
cao nên một số hợp chất không bền vững, đặc biệt là sắt II trong một số điều
kiện môi trường nhất định chúng dễ dàng chuyển thành sắt III. Một số phương
trình phan ứng đặc trưng sau xảy ra phụ thuộc điều kiện, môi trường cụ thể và
tạm thời phân theo nguvèn liệu đầu vào.
Từ quặnq Pyrit
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1012310 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement