Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By PhimCuoiTuan_vn
#1006800 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Miêu tả:Nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt, đề cập đến ngữ nghĩa - ngữ dụng, vai trò của tất cả các tiểu từ tình thái tiếng Việt; tương hợp giữa khung tình thái và nội dung mệnh đề. Các bình diện đánh giá đối với tiểu từ tình thái
Thư mục kỉ niệm 100 năm Đại Học Quốc GiaHN
Xác lập một khung miêu tả có hiệu lực cho các tiểu từ tình thái trong tiếng Việt, chỉ ra những đặc trưng chung và khảo sát hoạt động của chúng trong hoạt động nói năng của người Việt, với những chiều kích dụng học của vấn đề
ĐHKHXH&NV Khoa Ngôn ngữ học
Các tiểu từ tình thái tiếng Việt thuộc vào nhóm các đơn vị mang bản chất ngữ
nghla-ngữ dụng rất phức tạp, không dễ dàng phàn lập, phân tích và miêu tả.
Trong các chuyên khảo về từ vựng, ngữ pháp tiếng Viột đã có, nhóm từ này
thường được miêu tả hết sức sơ lược. Điều đó thôi thúc chúng tui chọn chúng
làm đối tượng nghiên cứu.
Mục đích của chúng tui khống phải là miêu tả ngữ nghĩa-ngữ dụng của tất cả
các tiểu từ tình thái tiếng Việt mà là xác lập một khung miêu tả có hiộu lực cho
nhóm từ này, chỉ ra những đặc trưng ngữ nghĩa chung của chúng, khảo sát hoạt
động của chúng trong hoạt động nói năng của người Việt, với những chiều kích
Dụng học của vấn đề.
Công trình này là kết quả nghiên đề tài khoa học cấp Đai học Quốc Gia Hà
Nội. Nhóm chủ trì để tài xin tỏ lòng Thank các cấp hữu quan đã giúp đỡ chúng
tui hoàn thành công trình, đăc biệt là xin Thank Ban chủ nhiệm Khoa Ngòn
ngữ và các anh chị ở Phòng Khoa học Đại học Khoa học Xã hội và nhân vãn
Hà Nội đã không ngừng động viên, không ngừng tin tưởng, khỏns ngừng tạo
điều kiộn giúp đỡ chúng tui trong suốt thời gian thực hiện để tài.
1.Những nhận xét mở đầu
Trong ngôn ngữ học, khái niệm tình thái thường được các tác giả khác nhau
dùng để chỉ cả một phạm trù những hiên tượng ngữ nghĩa-chức năng rộng lớn,
đa dạng và phức tạp mà đặc trưng chung nhất của chúng, là phản ánh những
mối quan hệ khác nhau của nội dung thông tin miêu tả trong phát ngôn với thực
tế, cũng như những quan điểm, thái độ, sự đánh giá và những thống tin định
tính khác (của người nói đối với nội dung miêu tả trong câu, xét trong mối quan
hệ với người nghe, với hoàn cảnh giao tiếp. Nói tóm lại, các đặc trưng của tính
tình thái xoay quanh mối quan hệ giữa người nói, nội dung miêu tả trong phát
ngôn và thực tế, hiểu theo nghĩa rộng (bao gồm những nhân tố của quá trình
giao tiếp trong quan hệ tương tác nhất định với người nghe)
Những đặc trưng cơ bản đó của tình thái được thể hiện qua nhiều cách đinh
nghĩa của các tác giả khác nhau, tuy rằng cách thức diễn đạt cụ thể và mức độ
chi tiết tường minh hay ngầm ẩn có thể khác nhau ít nhiều.
Trong cách quan niệm của Vinogradov, những mối quan hệ khác nhau của
thông báo với thực tế trước hết là phạm vi của quan hệ tình thái. Cái được thông
báo, chẳng hạn, có thể được người nói hiểu như là hiện thực, là có trong quá
khứ hay hiện tại, là điểu được thực hiện trong tương lai, là điều mong muốn hay
đòi hỏi đối với ai đó, là cái không có trons hiện thực v.v... Tính tình thái được
xác lập theo quan điểm của người nói, song ban thân quan điểm đó lại được xác
định bới vị trí của nsười nói vào lúc nói đối với người đối thoại và với cái phân
đoan thưc tế được phan ánh, được thể hiện trong càu. Theo cách định nghĩa của
Gak, pham trù tinh tình thái phcin ánh mòi quan hệ của nsười nói đối với nội
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By paboo
#1009632 Mod ơi, mình đang cần gấp tài liệu này. Mod up lên hộ mình với nhé.
Thank Mod rất nhiều :)
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009647 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement