Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By edwin_nguyen
#1006366 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về Kiềm chế tài chính, tự do hóa tài chính, mối quan hệ giữa tự do hóa tài chính với khủng hoảng kinh tế; Nghiên cứu các kinh nghiệm quốc tế về tự do hóa tài chính và đưa ra một số gợi ý
Thư mục CSDL công trình NCKH Đại Học Quốc GiaHN 2006 - 2010
Hệ thống hóa các khía cạnh lý thuyết của tự do hóa tài chính, tổng kết kinh nghiệm của một số quốc gia và gợi ý một số chính sách cho quá trình tự do hóa tại Việt Nam
Trường Đại học Kinh tế
I. Tính chất cấp thiết của đề tài
Tự do hóa tài chính là một trong những nội dung của quá trình tự do hóa
kinh tế đang được tất cả các quốc gia chấp nhận với những mức độ và tốc độ
khác nhau. Trải qua nhiều thập niên kiềm chế tài chính nặng nề, sự nhận thức về
cái giá phải trả của nó cùng với những điều kiện đã và đang thay đổi trong môi
trường kinh doanh toàn cầu đã khiến các quốc gia nồ lực lựa chọn cho mình
những giải pháp tự do hóa tài chính, cả bên trong và bên ngoài, đe gia tăng tính
cạnh tranh trong hệ thống tài chính từ đó cải thiện hiệu quả phân bổ và sử dụng
nguồn tiết kiệm toàn cầu.
Sự khác biệt giữa những điều kiện cụ thế của từng nước, trong đó có những
yếu tố cơ bản của kinh tế vĩ mô; trình độ phát triển của hệ thống tài chính bao
gồm các định chế tài chính, các thị trường và công cụ tài chính; múc độ hoàn
thiện của hệ thống pháp lý; năng lực điêu hành, quản trị v.v đã khiên cho việc
lựa chọn các biện pháp và những tố hợp biện pháp tự do hóa tài chính và trình tự
của chúng trở thành một chủ đề sôi động trong giới làm chính sách và nghiên
cứu. Mục tiêu của quá trình này là tui đa hóa những lợi ích của tự do hóa tài
chính đồng thời giảm thiểu được những thiệt hại mà quá trình này mang theo.
Hàng loạt nội dung của tự do hóa tài chính và thực tế quá trình này ở mỗi quốc
gia đã được tổng kết thành những nguyên lý, những bài học kinh nghiệm, cả
thành công và thất bại.
Là một quôc gia đang chuyên đôi mạnh mẽ từ nên kinh tế chỉ huy sang
kinh tê thị trường, dù xuất phát điêm có chậm hơn so với nhiều nước đang phát
triên trong khu vực, Việt Nam cũng đang xúc tiến tự do hóa tài chính để tận
dụng những CO' hội mà quá trình này đem lại cho quá trình tăng trưởng của đất
nước, Sức ép từ nhửng đòi hỏi nội tại của nên kinh tê cùng với sức ép từ quá
trình hội nhập kinh tế quốc tế đã khiến cho tự do hóa tài chính, mà đỉnh cao của
nó là tự do hóa các dòng vốn, đang đưọ'c triển khai một cách khẩn trương. Tuy
nhiên ở Việt Nam, những điều kiện đặc thù của nền kinh tế thị trường nói chung
đang trong giai đoạn đâu hình thành, và nói riêng là của hệ thông tài chính còn
sơ khai, đã khiến cho tự do hóa tài chính rất có thê mang theo những tai họa cho
nền kinh tế, nếu như quá trình nàv không được chuân bị đả) đu những đieu kiẹn
cần thiết và khỏna được thiết kế theo một lộ trình thích hợp. Tinh chat quan
trọng cua quá trình này đòi hỏi các nhà làm chính sách phải hiêu rõ bản chat,
nhửne nội dung, các côns cụ cùa quá trình này, để có thê lựa chọn được những
giải pháp đúng đắn nhất, hiệu quả nhất áp dụng vào điêu kiện cụ thê cua đat
nước. Điều này giải thích vì sao việc nghiên cứu các nguyên ly, nhưng kinh
nghiệm quốc tế khi tiến hành quá trình này, từ đó kết họp với nhừng đặc điêm
riêng của nền kinh tế Việt Nam, rút ra những gợi ý cho việc tự do hóa tài chính
ở Việt Nam trớ thành một vấn đề bức xúc.
II. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Tự do hóa tài chính, với tư cách là một bước chuyển cực kỳ quan trọng trong
động thái chính sách của các quốc gia trên phạm vi toàn câu, đã thu hút sự quan
tâm nghiên cứu của rất nhiều cá nhân các nhà khoa học và các tô chức trên thê
giới. Đặc biệt, vấn đề tự do hóa tài khoản vốn, biêu hiện cao nlìât của tự do hóa
tài chính, với đặc điêm là thường găn với những cuộc khủng hoảng tài chính
ngân hàrm, đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học cũng như
cùa các định chê tài chính quôc tẻ như Ngân hàng Thê giới và Quỹ Tiền tệ Quốc
tê ... Khônụ thê kể hết tên các công trình và tác giả nghiên cứu về chủ đề tự do
hỏa tài chính ở tât cả các chiêu cạnh, những xuất phát điẻm khác nhau của các
quôc gia, những lộ trình khác nhau, và những bài học kinh nghiệm, những gợi ý
chính sách; nghiên cửu định lượng bên cạnh nghiên cứu định tính. Nội dung
nghiên cứu vê tự do hóa tài chính rất rộng lớn, nhưng có thể tạm phân chia các
công trình nghiên cứu thành những nhóm vấn đề sau:
• Những khía cạnh lý thuyêt và thực nghiệm về kiềm chế tài chính và
tụ do hóa tài chính (bản chát, lợi ích và chi phí, nhừng điều kiện tiền
đè), với những nghiên cửu tiêu biêu là Barry Johnston, Barry
hichengieen \à Michael Mussa; Gerard Caprio, Patrick Honohan, và
Joseph Stiglit/; David O.Beim; Charles w . Calomiris v.v
• N dnen um kmh nuhiệm cua các quòc gia vê tự do hóa tài chính: các
lụa diọn bien pháp \a lộ trình: phan tích nmivẻn nhân của thành
COI1L 1 \;i that bại. ( ac tác ;_iia tiêu biêu la Akira Arivoshi, Karrl

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tranhuonghl
#1012007 cho em xin tài liệu này với ạ. em Thank

edwin_nguyen đã viết:Link tải miễn phí Luận văn:Tự do hoá tài chính lý luận, kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam : Đề tài NCKH. QG 04.25
Nhà xuất bản:Đại Học Quốc GiaHN
Ngày:2006
Chủ đề:Tài chính
Tự do hóa tài chính
Việt Nam
Miêu tả:203 tr
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về Kiềm chế tài chính, tự do hóa tài chính, mối quan hệ giữa tự do hóa tài chính với khủng hoảng kinh tế; Nghiên cứu các kinh nghiệm quốc tế về tự do hóa tài chính và đưa ra một số gợi ý
Thư mục CSDL công trình NCKH Đại Học Quốc GiaHN 2006 - 2010
Hệ thống hóa các khía cạnh lý thuyết của tự do hóa tài chính, tổng kết kinh nghiệm của một số quốc gia và gợi ý một số chính sách cho quá trình tự do hóa tại Việt Nam
Trường Đại học Kinh tế

Ngôn ngữ:vie
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em kết nối:
Tài liệu đang trong kho của Ket-noi, ai cần thì trả lời để mods up lên cho
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1012052 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement