Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By wylentormellocacloi
#1006201 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Xây dựng bộ công cụ xác định thói quen hoạt động trí óc của học sinh PTTH gồm: Bộ công cụ bằng ngôn ngữ, Bộ công cụ bằng hình ảnh, Bộ công cụ kết hợp âm thanh và hình ảnh
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài.
Đổi mới phương pháp dạy và học đang là một yêu cầu cấp bách trong
ngành giáo dục, từ giáo dục mầm non đến đào tạo sau đại học. Phương pháp
dạy và học phải được đổi mới sao cho người học chủ động trong học tập và
người dạy thực sự là người chỉ đạo, hướng dẫn cho việc học tập đó, làm cho
người học không chỉ chiếm lĩnh được kiến thức mà cao hơn, quan trọng hơn
là có phương pháp làm việc trí óc tốt, trở thành người năng động, sáng tạo
trong cuộc sống mới, thích ứng với sự phát ưiển nhanh chóng của khoa học
và cộng nghệ, với nền kinh tế thị trường đinh hướng xã hội chủ nghĩa.
Phương pháp giảng dạy cũng như phương pháp của bất kỳ hoạt động
nào là cách thức tác động đến đối tượng lao động để đưa lại kết quả. Muốn
có phương pháp tốt cần nắm được đặc điểm của đối tượng lao động và
các quy luật vận động của chúng, từ đó tìm cách tác động một cách phù hợp
với quy luật.
Đối tượng của việc dạy là hoạt động trí óc của người học. Đối tượng
cùa việc học là sự phát triển phẩm chất trí tuệ, trong đó hoạt động trí óc của
người học vừa là phương tiện vừa là một mục tiêu. Vì vậy neười dạy và
người học cần hiểu rõ quy luật hoạt động trí óc của quá trình học tập thì mới
có thể có phương pháp tốt cho việc dạy và học.
Do vậy, việc tìm hiểu quy luật hoạt động trí óc của người học trờ
thành vấn để quan trọng và hết sức cấp bách trong việc đổi mới phương pháp
giảng dạy và học tập đối với các nhà giáo dục và cho bản thân cùa mỗi người
học. Vấn đề này tuy là không mới mẻ đối với các nhà giáo dục ở một số
nước phát triển, nhưng ở Việt Nam vấn đé này mới chỉ dừng ở việc tìm hiểu
lý thuyết mà chưa được nghiên cứu một cách sâu sắc để giúp ích cho việc
đổi mới phưưng pháp giảng dạy trong nền giáo dục nước ta. Muốn xác định
được thói quen hoạt động trí óc của người học, nhiều nhà nghiên cứu trên
thê' giới đã nghiên cứu bộ công cụ xác định kiểu học, kiểu ngôn ngữ bên
trong...Tuy nhiôn việc thích ứng các bộ công cụ với điều kiện hoàn cảnh
Việt Nam cũng không phải đơn giản. Nếu chúng ta đưa ra được nguyên lý
xây dựng bộ công cụ thì các nhà giáo dục có thể tự thiết kế cho mình bộ
cống cụ mà nội dung của nó có liên quan đến chuyên môn giảng dạy thì sẽ
tiện dụng hơn nhiều. Chính VI các lý do trên mà chúng tui đã chọn đề tài:
Xảy dựng bộ công cụ đ ể nghiên cứu thực trạng thói quen hoạt động trí óc
của học sinh trung học phổ thông.”
2. Mục đích.
Xây dựng bộ công cụ xác đinh thói quen hoạt động ưí óc cùa học sinh
THPT bao gồm:
Bộ công cụ bằng ngôn ngữ
Bộ công cụ bằng hình ảnh
Bộ công cụ kết hợp âm thanh và hình ảnh
Thích ứng bảng điều tra về kiểu học
3. Đối tượng và khách thể:
Đối tượng
Bộ công cụ xác định thói quen hoạt động trí óc của học sinh THPT.
Khách thể
Phương pháp và phương tiện nghiên cứu con người
Đôi tượng khảo sát
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement