Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By trungcpm
#1006157 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Nghiên cứu, phân tích các loại bản đồ và tài liệu liên quan đến việc đánh giá về hệ thống kí hiệu trên các bản đồ du lịch đã xuất bản. Tiến hành làm các mẫu: mẫu kí hiệu và mẫu chữ; để thiết kế hệ thống kí hiệu cho bản đồ du lịch. Thử nghiệm xây dựng các bản đồ du lịch trên ba cấp lãnh thổ: toàn quốc; cấp tỉnh, thành phố và cấp nội thành, nội thị
Thư mục CSDL công trình NCKH Đại Học Quốc GiaHN 2006 - 2010
Đề tài được thực hiện nhằm xác lập cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu và xây dựng hệ thống kí hiệu thống nhất cho bản đồ du lịch ở các cấp lãnh thổ
Xây dựng bản đồ du lịch ở nhiều cấp lãnh thổ khác nhau
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống kí hiệu cho bản đồ du lịch

Nội dung nghiên cứit của đề tài:
1. Nghiên cứu, phân tích các bản đồ du lịch đã xuất bản .
2. Đánh giá hệ thống kí hiệu được dùng trên các bản đồ du lịch .
3. Nghiên cứu và xây dựng hệ thống kí hiệu mới thống nhất cho các bản
đồ du lịch.
Nhiệm vụ: Để đạt được các nội dung nêu trên, đề tài cần giải quyết các
nhiệm vụ sau:
1. Thu thập và phân tích các loại bản đồ và tài liệu liên quan đến việc
đánh giá về hệ thống kí hiệu trên các bản đồ du lịch đã xuất bản.
2. Tiến hành lam các mẫu
+ Mẫu kí hiệu
+ Mẫu chữ
3. Thử nghiệm xây dựng các bản đồ du lịch trên ba cấp lãnh thổ:
+ Toàn quốc
+ Cấp tỉnh, thành phố
+ Cấp nội thành, nội thị.
Với hộ thống kí hiệu chung mới được thiết kế.
4. Viết báo cáo tổng kết đề tài.
e. Các kết quả đạt được.
Sau khi nghiên cứu, đề tài đạt được một số kết quả sau:
1. Bản đồ du lịch là một loại bản đồ chuyên đề phục vụ cho mục đích
du lịch. Trên bản đồ thể hiện các tài nguyên du lịch ( tài nguyên tự nhiên và
tài nguyên nhân văn), cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, kĩ thuật, các tuyến, điểm
du lịch và các hoạt động du lịch. Các bản đồ du lịch được xây dựng với những
nội dung khác nhau, tuỳ từng trường hợp vào muc đích, nhiệm vụ của các hoạt động du
lịch và đặc thù địa phương.
2. Bản đồ du lịch có thể là các bản đồ hiện trạng du lịch: bản đồ hiện
trạng tài nguyên du lịch, bản đồ hiện trạng cơ sở hạ tầng, bản đồ hiện trạng cơ
sở vật chất kĩ thuật du lịch, bản đồ hiện trạng kinh tế du lịch. Các bản đồ đánh
giá du lịch bao gồm các bản đồ đánh giá tài nguyên du lịch, bản đồ đánh giá
cơ sở vật chất kĩ thuật du lịch và cuối cùng là bản đồ quy hoạch du lịch.
3. Thực tế cho thấy qua một số bản đồ đã xuất bản hiện nay ở Việt Nam
và trên thế giới, hệ thống kí hiệu chưa theo một chuẩn mực thống nhất, việc đó
gây khó khăn cho người sản xuất và người sử dụng bản đồ, vì cùng một kiểu
kí hiệu trên bản đồ này có thể là biểu thị cho đối tượng nào đó , trên bản đồ
khác lại biểu thị cho một đối tượng hoàn toàn khác và điều này đã khồng tạo
thành thói quen truyền thống, dễ gây nhầm lẫn. Vì vậy, nếu trong sản xuất có
quy định thống nhất về quy trình thành lập và hệ thống kí hiệu thì việc thiết kế
và biên tập sẽ nãng suất và hiệu quả hơn nhiều.
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống kí hiệu cho bản đồ du lịch thực chất là
đưa ra những quy định cụ thể nhằm chuẩn hoá lớp thông tin nsỏn nsữ bản đồ.
Đó chính lằ đưa ra các quy định kĩ thuật về biểu thị các vếu tô nội dung của

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tjbuj
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement