Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005320 Link tải luận văn miễn phí cho ae

I. Nội dung chương trình và chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tin học cấp trung học cơ sở 5
1. Mục tiêu 5
2. Nội dung chương trình 5
3) Chuẩn kiến thức, kĩ năng 5
II. Giới thiệu sách giáo khoa tin học dành cho trung học cơ sở - quyển 3 7
2. Một số giải thích 9
4. Ôn tập và kiểm tra 11
I. Giới thiệu 13
1. Mục tiêu 13
2. Nội dung 13
II. Hướng dẫn chi tiết 18
Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính 18
1. Mục đích, yêu cầu 18
2. Những điểm cần lưu ý và gợi ý dạy học 18
3. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập 20
Bài 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình 22
1. Mục đích, yêu cầu 22
2. Những điểm cần lưu ý và gợi ý dạy học 22
3. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập 24
Bài thực hành 1. Làm quen với Turbo Pascal 25
1. Mục đích, yêu cầu 25
2. Những điểm cần lưu ý và gợi ý dạy học 25
Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu 28
1. Mục đích, yêu cầu 28
2. Những điểm cần lưu ý và gợi ý dạy học 28
3. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập 31
Bài thực hành 2. Viết chương trình để tính toán 32
1. Mục đích, yêu cầu 32
2. Những điểm cần lưu ý và gợi ý dạy học 32
Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình 33
1. Mục đích, yêu cầu 33
2. Những điểm cần lưu ý và gợi ý dạy học 33
3. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập 37
Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến 38
1. Mục đích, yêu cầu 38
2. Những điểm cần lưu ý và gợi ý dạy học 39
Bài 5. Từ bài toán đến chương trình 41
1. Mục đích, yêu cầu 41
3. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập 43
Bài 6. Câu lệnh điều kiện 45
1. Mục đích, yêu cầu 45
3. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập 48
Bài thực hành 4. Sử dụng lệnh rẽ nhánh 50
1. Mục đích, yêu cầu 50
2. Những điểm cần lưu ý và gợi ý dạy học 50
Bài 7. Lặp với số lần biết trước 55
1. Mục đích, yêu cầu 55
2. Những điểm cần lưu ý và gợi ý dạy học 55
3. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập 57
Bài thực hành 5. Sử dụng lệnh lặp For...do 61
1. Mục đích, yêu cầu 61
2. Những điểm cần lưu ý và gợi ý dạy học 61
Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước 63
1. Mục đích, yêu cầu 63
2. Những điểm cần lưu ý và gợi ý dạy học 64
3. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập 66
Bài thực hành 6. Sử dụng lệnh lặp while...do 69
1. Mục đích, yêu cầu 69
2. Những điểm cần lưu ý và gợi ý dạy học 69
Bài 9. Làm việc với dãy số 72
1. Mục đích, yêu cầu 72
2. Những điểm cần lưu ý và gợi ý dạy học 72
3. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập 76
Bài thực hành 7. Xử lí dãy số trong chương trình 79
1. Mục đích, yêu cầu 79
2. Những điểm cần lưu ý và gợi ý dạy học 79

Phần 1

A. những vấn đề chung
I. Nội dung chương trình và chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tin học cấp trung học cơ sở
1. Mục tiêu
• Kiến thức:
o Trang bị cho học sinh một số hiểu biết nhập môn về thuật toán và ngôn ngữ lập trình, các cấu trúc chương trình cơ bản: tuần tự, rẽ nhánh và lặp ở mức phổ thông.
o Biết được các lợi ích của việc viết các chương trình máy tính để giải quyết những bài toán khác nhau trong các lĩnh vực của đời sống.
o Biết cách sử dụng được các phần mềm học tập trình bày trong SGK.
o Hiểu được ý nghĩa của các phần mềm máy tính ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement