Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By huy_mu
#1005205 Link tải miễn phí Luận văn:Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên (nghiên cứu trường hợp tại trường Đại học Phạm Văn Đồng). ThS. Đo lường và Đánh giá trong giáo dục (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

Miêu tả:Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố học lực 12, yêu thích ngành học, thời gian tự học, phương pháp học tập, phương pháp giảng dạy của giảng viên, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường với biến kết quả học tập của sinh viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố học lực 12, yêu thích ngành học, thời gian tự học, phương pháp học tập, phương pháp giảng dạy của giảng viên quyết định trên 40% đến kết quả học tập của sinh viên. Yếu tố điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường không ảnh hưởng đến kết quả học tập. Điều này được thể hiện như sau: Xếp loại học lực lớp 12 cao thì kết quả học tập của sinh viên đạt điểm cao, học lực lớp 12 ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai; Yếu tố yêu thích ngành học ảnh hưởng cùng chiều với Kết quả học tập (KQHT) của sinh viên, yếu tố này ảnh hưởng rõ rệt đến KQHT của sinh viên. Yếu tố thời gian dành cho tự học ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên năm thứ hai; Phương pháp học tập của sinh viên ảnh hưởng cùng chiều với biến kết quả học tập. Yếu tố này ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của sinh viên năm thứ hai, năm thứ ba; Yếu tố điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường phục vụ cho việc dạy và học: Yếu tố này không ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên; Phương pháp giảng dạy của giảng viên: Yếu tố này ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của sinh viên đặc biệt là sinh viên năm thứ nhất khi mới bước vào trường.
Luận văn ThS. Đo lường và Đánh giá trong giáo dục (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) -- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Khoa học và giáo dục đóng vai trò then chốt trong toàn bộ sự nghiệp xây
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, là động lực đưa
đất nước thoát ra khỏi cùng kiệt nàn lạc hậu, vươn lên trình độ tiên tiến của thế

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#1016238 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement