Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1002396 Link tải luận văn miễn phí cho ae
5
1. Lí do chọn đề tài
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
3. Mục đích nghiên cứu
4. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu của đề tài
5. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
6. Phương pháp nghiên cứu
7. Kế hoạch nghiên cứu
8. Cấu trúc nghiên cứu
NỘI DUNG
Chương 1: Cơ sở lí luận
1.1. Khái niệm phương pháp dạy học
1.2. Một số đặc điểm của phương pháp dạy học Tiểu học
1.3. Phân loại phương pháp dạy học Tiểu học
1.4. Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học
1.5. Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề
Chương 2: Nội dung môn Toán ở Tiểu học và vấn đề sử dụng phương
pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề
2.1. Đặc điểm cấu trúc nội dung môn Toán ở Tiểu học
2.2. Phương pháp dạy học môn Toán ở Tiểu học
2.3. Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học môn
Toán ở Tiểu học
Chương 3: Xây dựng một số giáo án thể hiện việc áp dụng phương pháp
dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học nội dung môn Toán
ở Tiểu học
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
MỞ ĐẦU
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Chúng ta đang tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước. Do đó tất cả các ngành nghề hiện nay đều có sự đổi mới để phù hợp với
yêu cầu của sự phát triển xã hội. Trong đó, giáo dục với sản phẩm đặc biệt là
con người thì càng phải đổi mới để tạo ra những con người lao động có trình
độ cao, học vấn cao, có năng lực, có bản lĩnh, đáp ứng được mọi yêu cầu của
cuộc sống hiện đại. Đổi mới trong giáo dục phải được hiểu là đổi mới toàn
diện, đổi mới từ mục tiêu, nội dung đến phương pháp và hình thức tổ chức
dạy học. Trong xu thế đó, sự đổi mới về phương pháp dạy học đang được coi
là vấn đề nóng bỏng, mang tính chất thời đại, thu hút được sự quan tâm của
các nhà nghiên cứu, các nhà quản lí giáo dục cũng như các giáo viên trực tiếp
đứng lớp. Đổi mới phương pháp dạy học phải phát huy tính tích cực, chủ
động, sáng tạo của người học.
Đổi mới phải phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh phù
hợp với từng lứa tuổi, từng môn học. Môn Toán ở Tiểu học là một môn quan
trọng trong chương trình Tiểu học trong hệ thống các môn học ở Tiểu học.
Thông qua việc học Toán, học sinh biết nhìn nhận thế giới xung quanh qua tư
duy lôgic chặt chẽ của toán học. Từ đó học sinh có những ứng dụng vào trong
thực tế cuộc sống. Để thực hiện mục tiêu này đòi hỏi hoạt động tổ chức,
hướng dẫn của giáo viên phải hướng tới hoạt động tự chiếm lĩnh kiến thức và
hình thành kĩ năng học tập của học sinh. Học sinh phải được hoạt động học
tập, được bộc lộ mình và được phát triển một cách tối đa thông qua hoạt động
học tập. Mục tiêu này đòi hỏi thầy giáo, cô giáo trong khi tổ chức cho học
sinh học tập phải sử dụng phối hợp, linh hoạt các phương pháp dạy học có tác
dụng phát huy tính tích cực, chủ động nhận thức của người học như: Phương
pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, phương pháp thảo luận nhóm,
phương pháp trò chơi học tập…
Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề được coi là một
trong những phương pháp dạy học tích cực. Phương pháp này được sử dụng
phổ biến để tổ chức cho học sinh học tập có hiệu quả ở nhiều môn học ở bậc
Tiểu học (Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, Đạo đức).
Sử dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy
học không phải là vấn đề hoàn toàn mới, cho đến nay đã có nhiều bài viết,
nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề này. Thực tế nhiều giáo viên
đứng lớp đã có nhiều kinh nghiệm quý báu về việc sử dụng phương pháp dạy
học phát hiện và giải quyết vấn đề đem lại hiệu quả cao trong giờ học. Cơ sở
lí luận về phương pháp này đã được nhiều chuyên gia nghiên cứu và không ai
phủ nhận được mặt tích cực mà việc tổ chức cho học sinh phát hiện và giải
quyết vấn đề mang lại sau một tiết học. Nhằm nâng cao hiệu quả dạy học nội
dung môn Toán ở Tiểu học, tui lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Dạy học phát
hiện và giải quyết vấn đề trong môn Toán ở Tiểu học”.
2. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ
Thuật ngữ “Dạy học nêu vấn đề” xuất phát từ thuật ngữ “Orixic” hay còn
gọi là phương pháp phát kiến, tìm hiểu. Điều này đã được nhiều nhà khoa học
nghiên cứu như A.Ja Ghecđơ, B.E Raicôp… vào những năm 70 của thế kỉ
XIX. Các nhà khoa học này đã nêu lên phương án nhằm hình thành năng lực
nhận thức của học sinh bằng cách đưa học sinh vào hoạt động tìm kiếm ra tri
thức, học sinh là chủ thể của hoạt động học, là người sáng tạo ra hoạt động
học. Đây có thể là một trong những cơ sở lí luận của phương pháp dạy học
phát hiện và giải quyết vấn đề.
Vào những năm 50 của thế kỉ XX, xã hội bắt đầu phát triển mạnh, đôi
lúc xuất hiện mâu thuẫn trong giáo dục đó là mâu thuẫn giữa yêu cầu giáo dục
ngày càng cao, khả năng sáng tạo của học sinh ngày càng tăng với tổ chức
dạy học còn lạc hậu → phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề ra
đời, phương pháp này đặc biệt chú trọng ở Ba Lan. V.Oken – nhà Giáo dục
học Ba Lan đã làm sáng tỏ phương pháp này thật sự là một phương pháp dạy
học tích cực.
Trên thế giới cũng có rất nhiều nhà khoa học, nhà giáo dục nghiên cứu
phương pháp này như: Xcattin, Machiuskin, Lecne…
Ở Việt Nam, người đầu tiên đưa phương pháp này vào Việt Nam là dịch
giả Phan Tất Đắc “ Dạy học nêu vấn đề” ( NXB Giáo dục 1977).
Về sau nhiều nhà nghiên cứu phương pháp này như: Lê Khánh Bằng, Vũ
Văn Tảo, Nguyễn Bá Kim,… Tuy nhiên những nghiên cứu này chủ yếu chỉ
nghiên cứu cho phổ thông và đại học.
Gần đây, Nguyễn Kì đã đưa “ Phương pháp phát hiện và giải quyết vấn
đề” vào nhà trường Tiểu học và thực nghiệm ở một số môn như: Toán, Tự
nhiên và Xã hội, Đạo đức.
3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Trên cơ sở nghiên cứu lí luận về dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề,
nghiên cứu nội dung môn Toán ở Tiểu học để xây dựng một số giáo án thể
hiện việc áp dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong
dạy học nội dung môn Toán ở Tiểu học.
4. ĐỐI TƯỢNG, KHÁCH THỂ VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
Đối tượng nghiên cứu: Áp dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải
quyết vấn đề trong dạy học nội dung môn Toán.
Phạm vi nghiên cứu: Nội dung môn Toán ở Tiểu học.
5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
Nghiên cứu cơ sở lí luận về dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong
dạy học nội dung môn Toán ở Tiểu học.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement