Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1001874 Link tải luận văn miễn phí cho ae
PHẦN I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài.
Ngày nay xu thế chung của các trƣờng từ bậc phổ thông cho đến bậc đại học
đó là đẩy mạnh việc “Học đi đôi với hành”. Riêng vật lý, đây là một môn khoa học
thực nghiệm nên việc thực hành nghiên cứu vật lý lại càng không thể thiếu đƣợc.
Chúng ta cũng biết rằng các định luật hay các thuyết vật lý mà chúng ta đƣợc biết
cho đến nay đó chính là kết quả của các quá trình nghiên cứu thực nghiệm. Rồi đến
các tiết học vật lý, ngƣời học chỉ thật sự bị cuốn hút vào bài giảng khi nào ngƣời
học đƣợc xem qua các thí nghiệm hay tự tay làm thí nghiệm. Tất cả những điều đó
cho thấy rằng thực nghiệm có một vai trò rất quan trọng trong giảng dạy, đặc biệt là
trong giảng dạy vật lý.
Là một giáo viên vật lý trong tƣơng lai, tui nhận thấy cần trao dồi hơn
nữa khả năng thực hành vật lý của mình bởi lẽ theo tui muốn dạy giỏi thực nghiệm
thì ngƣời giáo viên trƣớc hết phải là ngƣời giỏi về thực nghiệm. Hơn nữa, tui cũng
hi vọng trong tƣơng lai những tiết học đƣợc gọi là “dạy chay” sẽ không còn tồn tại
nữa để cho vật lý thật sự trở thành một môn học đƣợc yêu thích nhất. Do đó tui đã
chọn một đề tài thực hành là “Thiết kế thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe
Young”.
2. Mục đích đề tài.
Kiểm chứng lại tính chất sóng của ánh sáng. Khảo sát hiện tƣợng giao thoa
của ánh sáng laser, từ đó ta tính đƣợc bƣớc sóng của ánh sáng laser. Kiểm nghiệm
sự đúng đắn của công thức.
3. Phạm vi của đề tài.
Giao thoa ánh sáng, vật lý laser bán dẫn và ứng dụng, thiết kế khe young,
thiết kế giá quang học,…sau đó làm thí nghiệm.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu.
Tìm tài liệu tham khảo, đúc kết, phân tích, tổng hợp lại.
Đặt làm giá quang học.
Thiết kế khe Young, cách tử.
Thiết kế bộ phận đo cơ, đo điện.
Tiến hành thí nghiệm.
5. Các bƣớc thực hiện.
Bƣớc 1: Nghiên cứu lý thuyết có liên quan đến đề tài.
Bƣớc 2: Nghiên cứu cách sử dụng và thiết lập công cụ thí nghiệm.
Bƣớc 3: Đo đạt lấy số liệu.
Bƣớc 4: Phân tích kết quả thí nghiệm.
Bƣớc 5: Tiến hành viết bài và trao đổi với giáo viên.
Bƣớc 6: Hoàn chỉnh đề tài và báo cáo.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement