Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1001647 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Xây dựng tài liệu và tổ chức hướng dẫn học sinh tự học theo module trong dạy học chương "Sóng cơ" - Vật Lí 12 THPT
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại. Một trong những đặc trƣng
quan trọng của xã hội hiện đại là sự bùng nổ thông tin. Những ứng dụng kĩ thuật
hiện đại của ngày hôm nay sẽ trở nên lạc hậu trong một tƣơng lai không xa. Những
hiểu biết của chúng ta rất mau chóng trở thành lạc hậu, nên mỗi con ngƣời sống
trong xã hội này phải biết cách cập nhật thông tin. Một trong những cách khả dĩ là
phải biết tự học. Chính năng lực tự học là chìa khoá để chủ động phát triển tự thân,
mở rộng các chân trời kiến thức mới, giúp tiếp cận những ý tƣởng mới và tiệm cận
với những kinh nghiệm mới.
Tự học từ lâu đã đƣợc biết đến, nhƣng trong thực tế nó lại chƣa đƣợc quan
tâm đúng mức. Mặc dù đây là một trong 8 định hƣớng đổi mới phƣơng pháp dạy
học Vật lí THPT và là một trong số các nội dung của Luật giáo dục năm 2005. Hơn
nữa, tự học giúp cho mọi ngƣời có thể chủ động học tập suốt đời. Đó cũng là một
trong những đặc trƣng quan trọng của việc học ở thế kỉ XXI.
Qua thực tiễn điều tra thì việc tự học của HS còn gặp nhiều khó khăn. Không
phải vì khó mà bởi vì các em chƣa biếtcách tự học hay chƣa có phƣơng pháp tự học,
mặc dù có rất nhiều nguồn cung cấp tài liệu. Việc lựa chọn một tài liệu phù hợp với
khả năng và năng lực của HS là yếu tố quyết định đến kết quả tự học cũng nhƣ niềm
yêu thích, hứng thú học tập của HS. Thứ mà HS đang cần không chỉ là một tài liệu
học tập vừa sức, phù hợp với năng lực mà còn phải giúp họ có thể tự đánh giá đƣợc
kết quảcũng nhƣ sự tiến bộ trong học tập của mình. Chính vì thế, ngay từ khi ngồi
trên ghế nhà trƣờng, HS cần đƣợc hƣớng dẫn tự học để có thể hình thành cho bản
thân ý thức và năng lực tự học. Biến việc học trở thành nhu cầu, hứng thú đối với
mỗi HS. Đó cũng là trách nhiệm phải làm của mỗi ngƣời đã, đang và sẽ làm nghề
dạy học.
Để giúp HS có những bƣớc đi ban đầu thật vững chắc trong quá trình tự học
lâu dài sau này, thì việc cung cấp cho các em một công cụ học tập vừa sức và logic,
giúp các em tự kiểm chứng năng lực bản thân là cần thiết, là yếu tố quyết định đến
sự hình thành năng lực tự học của các em.
Chƣơng "Sóng cơ" là một chƣơng cung cấp cho HS những hiểu biết ban đầu
về tính chất sóng cơ, về bản chất sóng cơ. Trong thực tế giảng dạy, GV có kết hợp
nhiều PP vào dạy học nhƣng các kiến thức cần truyền đạt vẫn mang tính chất thông
báo, HS chỉ biết học thuộc các kiến thức đó. Với cách dạy và học nhƣ thế khiến HS
dễ quên bởi HS tiếp thu kiến thức một cách thụ động. Không tự chủ chiếm lĩnh kiến
thức mới.
Xuất phát từ những lí do trên, chúng tui đã lựa chọn đề tài: "Xây dựng tài
liệu và tổ chức hướng dẫn học sinh tự học theo module trong dạy học
chương “Sóng Cơ”- Vật lí 12 THPT".
2. Mục tiêu nghiên cứu
Xây dựng đƣợc tài liệu và tổ chức hƣớng dẫn học sinh tự học chƣơng “Sóng
Cơ” Vật lí 12 THPT theo module, nhằm phát huy tính tích cực, tự lực chiếm lĩnh
kiến thức, đồng thời từng bƣớc hình thành năng lực tự học.
3. Giả thuyết khoa học
Nếu xây dựng đƣợc tài liệu hƣớng dẫn HS tự học theo module nội dung kiến
thức chƣơng “ Sóng Cơ” – Vật lí 12 bám sát mục tiêu dạy học, đồng thời tổ chức sử
dụng hợp lí các hình thức hƣớng dẫn HS tự học theo tài liệu đã biên soạn thì có tác
dụng giúp HS tích cực, tự lực chiếm lĩnh kiến thức và hình thành năng lực tự học.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu`
a) Đối tượng nghiên cứu
Các hoạt động tổ chức hƣớng dẫn học sinh tự học chƣơng: “Sóng Cơ” – Vật
lí 12, trong dạy học vật lí phổ thông.
b) Phạm vi nghiên cứu
- Xây dựng tài liệu và tổ chức hƣớng dẫn học sinh tự học theo module khi
dạy học chƣơng: “Sóng Cơ” – Vật lí 12.
- Mẫu khảo sát: HS khối 12 trƣờng THPT Lý Tự Trọng – Nam Trực – Nam
Định.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By hailanpq
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement