Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#999562 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế
đang đặt ra cho ngành giáo dục nước ta một nhiệm vụ quan trọng là đào tạo ra
những con người có phẩm chất tốt, năng động và sáng tạo. Một trong những
điểm yếu của đa số học sinh hiện nay là thái độ thụ động trong học tập, ngại
khó, lười đặt ra câu hỏi và trả lời để nhìn nhận vấn đề một cách sâu sắc và
toàn diện. Bên cạnh đó, học sinh chưa biết cách chọn lọc thông tin, hệ thống
kiến thức một cách hợp lý trong học tập. Chính vì lẽ đó, học sinh cần được
rèn luyện ý thức, tư duy phê phán và tư duy sáng tạo ngay từ khi ngồi trên ghế
nhà trường.
Toán học là một môn khoa học của tư duy nhưng lại có mối liên hệ
mật thiết với thực tiễn và được ứng dụng rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực
khác nhau của khoa học, công nghệ cũng như trong sản xuất và đời sống.
Trong dạy học toán, một trong những nhiệm vụ quan trọng là hình thành và
phát triển tư duy phê phán, tư duy sáng tạo cho học sinh.
Thực tế giảng dạy toán ở trường phổ thông hiện nay cho thấy tư duy
phê phán chỉ được phát triển một cách tự nhiên theo nội dung dạy học mà
chưa được định hướng rõ ràng, cụ thể. Như vậy, vấn đề đặt ra là làm thế nào
để học sinh học tập toán một cách hiệu quả? Làm thế nào để học sinh có khả
năng hệ thống các nội dung toán học theo khả năng tư duy logic của mình?
Làm thế nào để giúp học sinh có thể phân tích đánh giá các bài toán một cách
toàn diện? Hay nói một cách khác, làm thế nào để phát triển tư duy phê phán
cho học sinh trong dạy học toán? Nhận thấy nội dung phương trình vô tỉ khá
quan trọng và phù hợp cho việc phát triển tư duy phê phán của học sinh trung
học phổ thông. Do đó, để phần nào giải đáp các câu hỏi trên tác giả đã chọn
đề tài : ‘‘Xây dựng hệ thống bài tập chủ đề phương trình vô tỉ nhằm phát
triển tư duy phê phán cho học sinh trung học phổ thông’’ làm luận văn thạc
sĩ 2. Mục đích nghiên cứu
Định hướng cho người học cách hệ thống các dạng toán quan trọng
trong nội dung phương trình vô tỉ. Việc khai thác sâu từng bài toán cụ thể sẽ
giúp học sinh phát triển khả năng tư duy phê phán một cách toàn diện khi
đánh giá một bài toán hay một vấn đề.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
Thứ nhất: Nghiên cứu cơ sở lý luận về phương trình vô tỉ và tư duy
phê phán.
Thứ hai: Hệ thống các dạng toán về chủ đề phương trình vô tỉ, đồng
thời thiết kế các bài toán theo hướng phát triển vấn đề, phân tích và khai khác
sâu nhằm phát triển tư duy phê phán cho học sinh một cách toàn diện.
Thứ ba: Thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của
đề tài trong dạy học.
4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
Khách thể nghiên cứu là quá trình dạy học nội dung phương trình vô tỉ
ở trường trung học phổ thông (cụ thể là trường trung học phổ thông Ngô
Quyền).
Đối tượng nghiên cứu là các dạng toán về phương trình vô tỉ được khai
thác sâu theo hướng phát triển tư duy phê phán cho học sinh trung bình, khá.
5. Vấn đề nghiên cứu
Đề tài tập trung vào nghiên cứu vấn đề cơ bản sau:
Khai thác các bài toán về phương trình vô tỉ như thế nào để phát triển
tư duy phê phán cho học sinh trung học phổ thông một cách toàn diện?
6. Giả thuyết khoa học
Xây dựng hệ thống bài tập chủ đề phương trình vô tỉ nhằm phát triển
tư duy phê phán cho học sinh sẽ có hiệu quả tích cực trong việc giúp học sinh
chủ động chiếm lĩnh tri thức, nội dung kiến thức bài học, trở thành con người
có tư duy độc lập tự chủ, năng động và nắm bắt vấn đề một cách sâu sắc và
toàn diện. 7. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi về thời gian: Từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 10 năm 2014.
- Phạm vi về nội dung: Các bài toán về phương trình vô tỉ được khai
thác theo hướng phát triển tư duy phê phán cho học sinh trung học thổ thông.
- Khảo sát tại trường trung học phổ thông Ngô Quyền thành phố Hải
Phòng.
8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
- Ý nghĩa lý luận của đề tài:
Cung cấp một cách rõ ràng và hệ thống cơ sở lý luận những vấn đề cơ
bản về phương trình vô tỉ và tư duy phê phán.
- Ý nghĩa thực tiễn của đề tài:
Đề tài có thể làm tài liệu tham khảo hữu ích với giáo viên và học sinh
trung học phổ thông trong giảng dạy và học tập.
9. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:
- Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Sưu tầm, đọc, nghiên cứu các
bài báo, luận văn, sách tham khảo về phương trình vô tỉ và tư duy phê phán.
- Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Quan sát, tổng kết kinh
nghiệm, tham vấn chuyên gia.
- Nhóm phương pháp xử lý thông tin: Định lượng, định tính, thống kê
và phân tích thống kê.
10. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn
được trình bày theo ba chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận.
Chương 2: Các bài toán phương trình vô tỉ.
Chương 3: Thực nghiệm sư phạm.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement