Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#997368 Link tải luận văn miễn phí cho ae

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong nền kinh tế, nông nghiệp là ngành cung cấp lương thực, thực phẩm chủ
yếu để nuôi sống con người. Ở Việt Nam, nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng,
đóng góp tỷ trọng lớn trong GDP. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, hoạt động
nông nghiệp từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ sang sản xuất với quy mô lớn và
hiện đại nên cần có nhiều công cụ phục vụ quản lý, trong đó kế toán là một trong
những công cụ không thể thiếu để phục vụ cho việc quản lý, điều hành hoạt động
của doanh nghiệp.
Cho đến thời điểm này nông nghiệp là ngành duy nhất được Ủy ban chuẩn mực
kế toán quốc tế (IASB) lựa chọn để soạn thảo chuẩn mực kế toán. Chuẩn mực kế
toán quốc tế về nông nghiệp được ban hành và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-1-
2003. Điều này cho thấy ngành nông nghiệp có vai trò quan trọng trong nền kinh tế
không chỉ ở các nước đang phát triển như Việt Nam mà ngay cả đối với các nước đã
phát triển cao.
Hiện nay ở nước ta, công tác kế toán tại doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động
trong lĩnh vực nông nghiệp bị chi phối bởi các văn bản do bộ Tài chính ban hành
như quyết định 1177/TC/QĐ/CĐKT ngày 23-12-1996 quy định chế độ kế toán dành
cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, quyết định 1017/TC/QĐ/CĐKT ngày 12-12-1997
quy định chế độ kế toán cho các hợp tác xã nông nghiệp. Hệ thống kế toán trong các
quyết định nêu trên đã được ban hành khá lâu nên có nhiều vấn đề cần hoàn
chỉnh cho phù hợp với sự phát triển của các doanh nghiệp. Hơn nữa, chế độ kế toán
này áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc mọi lĩnh vực hoạt động, mọi
thành phần kinh tế trong cả nước. Trong khi đó, hoạt động nông nghiệp có những
đặc điểm riêng nhưng đến nay Bộ Tài chính vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về việc
hạch toán cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất này. Do chưa có
những hướng dẫn về kế toán cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp nên các doanh
nghiệp nông nghiệp áp dụng các chế độ kế toán không nhất quán gây khó khăn cho
việc quản lý của các cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, hệ thống tài khoản kế toán
dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn thiếu nhiều tài khoản làm việc hạch toán
các nghiệp vụ kinh tế phát sinh gặp nhiều khó khăn. Do đó, tui chọn đề tài nghiên
cứu “Vận dụng một cách hợp lý hệ thống tài khoản kế toán hiện hành vào việc
hạch toán các loại hình sản xuất nông nghiệp tại An Giang” với mong muốn cụ
thể hóa nội dung kế toán cho một số loại hình sản xuất của ngành nông nghiệp.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Thông qua việc nghiên cứu đề tài này, tác giả muốn đạt được những mục tiêu
sau:
i. Đánh giá tính hiệu quả và hợp lý của công tác kế toán ở các doanh nghiệp
sản xuất nông nghiệp ở An Giang
Để đạt được mục tiêu này, ta sẽ khảo sát tình hình hoạt động và công tác kế
toán của một số doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp tiêu biểu ở An Giang nhằm làm
rõ các vấn đề: (a) cách thức tổ chức bộ máy kế toán của các doanh nghiệp này; (b)
cách vận dụng hệ thống tài khoản kế toán hiện hành vào việc kế toán các tài sản đặc
thù và kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản phẩm trong sản xuất
nông nghiệp; (c) hệ thống sổ kế toán đang áp dụng tại doanh nghiệp.
ii. Đánh giá mức độ phù hợp của chế độ kế toán hiện hành đối với hoạt động
của các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp
Dựa trên kết quả khảo sát, đánh giá tính hiệu quả và hợp lý của công tác kế
toán ở một số doanh nghiệp tiêu biểu ở các ngành sản xuất nông nghiệp ở An
Giang, tác giả sẽ đánh giá mức độ phù hợp của chế độ kế toán hiện hành đối với
hoạt động sản xuất nông nghiệp nói chung.
iii. Cuối cùng, tác giả đã đưa ra các giải pháp để nâng cao mức độ phù hợp của
chế độ kế toán đối với hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp.
3. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện đề tài này, tác giả đã sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả để có
được một bức tranh tương đối hoàn chỉnh về: cách thức tổ chức bộ máy kế toán;
cách thức áp dụng hệ thống tài khoản vào việc hạch toán các hoạt động sản xuất;
cách thức sử dụng hệ thống sổ kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp ở
An Giang.
Ngoài phương pháp nghiên cứu mô tả, tác giả còn sử dụng một số phương pháp
nghiên cứu khác như: phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp khái quát hóa.
• Phương pháp thu thập dữ liệu:
- Dữ liệu thứ cấp: được thu thập từ nhiều nguồn như: các báo cáo của Ủy
ban nhân dân tỉnh An Giang, Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang, Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn An Giang, các báo và tạp chí và internet.
- Dữ liệu sơ cấp: để thu được dữ liệu sơ cấp tác giả đã tiến hành phỏng vấn
chuyên sâu (depth- interview) dựa trên bảng câu hỏi đã được chuẩn bị trước ở 21
doanh nghiệp và 14 hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ở An Giang. Đối tượng được
phỏng vấn là giám đốc (hay chủ nhiệm hợp tác xã) và kế toán trưởng của các
doanh nghiệp và hợp tác xã.
Phương pháp chọn mẫu được sử dụng ở đây là chọn mẫu ngẫu nhiên
phân tầng. Tiêu thức phân tầng là ngành nghề sản xuất và loại hình doanh nghiệp.
+ Về ngành nghề sản xuất, các doanh nghiệp được chia ra thành 3 nhóm:
trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản (riêng chế biến và dịch vụ nông nghiệp thì
không khảo sát vì không thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài).
+ Về loại hình doanh nghiệp, các doanh nghiệp được chia ra thành 3 nhóm:
công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã.
Căn cứ trên danh sách các doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh (do Sở Kế
hoạch- Đầu tư An Giang cung cấp) và danh sách các hợp tác xã nông nghiệp- thủy
sản đang hoạt động (do Chi cục Quản lý và Phát triển hợp tác xã cung cấp), tác giả

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement