Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#993782 Link tải luận văn miễn phí cho ae

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 4
1. Lý do chọn đề tài 4
2. Mục đích nghiên cứu 5
3. Nhiệm vụ nghiên cứu 6
4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 6
5. Phương pháp nghiên cứu 6
6. Giả thuyết khoa học 6
7. Đóng góp mới của đề tài 7
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 8
1.1. Mục đích và ý nghĩa dạy học hóa học phổ thông bằng tiếng Anh 8
1.1.1. Rèn luyện, nâng cao kĩ năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong học tập. 8
1.1.2. Tạo sự tự tin trong giao tiếp học thuật bằng tiếng Anh. 8
1.1.3. Hội nhập và phát triển cùng với nền giáo dục ở các nước trên thế giới. 9
1.2. Thực trạng triển khai đề án dạy học các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh ở trường phổ thông 10
1.2.1. Giới thiệu Đề án “Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010 – 2020” (Số 959/QĐ-TTg ngày 24/6/2010) và Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống Giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020” (Số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008). 10
1.2.2. Điều tra thực trạng về dạy và học các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh, cụ thể là môn hoá học Trung học phổ thông 15
1.2.3. Đánh giá thực trạng và kết quả bước đầu trong việc triển khai đề án của Bộ GD & ĐT về dạy học các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh ở các trường THPT. 16
1.2.4. Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai dạy học các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh ở các trường THPT. 18
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BẰNG TIẾNG ANH 22
2.1. Cơ sở thiết kế bài tập hóa học bằng tiếng Anh 22
2.1.1. Dựa vào cấu trúc chương trình SGK Việt Nam hiện hành 22
2.1.2. Dựa vào cấu trúc chương trình SGK của các nước biên soạn bằng tiếng Anh 25
2.2. Nguyên tắc thiết kế bài tập hóa học bằng tiếng Anh 26
2.2.1. Đảm bảo bao quát chương trình hóa học lớp 10 THPT 26
2.2.2. Diễn đạt chính xác ngôn ngữ hóa học bằng tiếng Anh 28
2.3. Quy trình thiết kế bài tập hóa học bằng tiếng Anh 29
2.3.1. Xây dựng hệ thống từ vựng, thuật ngữ hóa học bằng tiếng Anh 29
2.3.2. Phân loại các dạng bài tập và lựa chọn nội dung phù hợp 29
2.3.3. Chuyển đổi ngôn ngữ Việt – Anh 32
2.4. Xây dựng hệ thống bài tập hóa học lớp 10 THPT bằng tiếng Anh 33
2.4.1. Nguyên tử 33
A. TỪ VỰNG 33
B. MẪU CÂU 37
C. THIẾT KẾ BÀI TẬP VÀ LỜI GIẢI 38
2.4.2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và Định luật tuần hoàn 52
A. TỪ VỰNG 52
B. MẪU CÂU 53
C. THIẾT KẾ BÀI TẬP VÀ LỜI GIẢI 55
2.4.3. Liên kết hoá học 68
A. TỪ VỰNG 68
B. MẪU CÂU 70
C. THIẾT KẾ BÀI TẬP VÀ LỜI GIẢI 72
2.4.4. Phản ứng hoá học 96
A. TỪ VỰNG 96
B. MẪU CÂU 98
C. THIẾT KẾ BÀI TẬP VÀ LỜI GIẢI 99
2.4.5. Nhóm Halogen 122
A. TỪ VỰNG 122
B. MẪU CÂU 128
C. THIẾT KẾ BÀI TẬP VÀ LỜI GIẢI 132
2.4.6. Nhóm oxi 159
A. TỪ VỰNG 159
B. MẪU CÂU 160
C. THIẾT KẾ BÀI TẬP VÀ LỜI GIẢI 160
2.4.7. Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học 194
A. TỪ VỰNG 194
B. MẪU CÂU 195
C. THIẾT KẾ BÀI TẬP VÀ LỜI GIẢI 196
2.5. Sử dụng bài tập trong dạy học hóa học bằng tiếng Anh 204
2.5.1. Rèn luyện tư duy hóa học bằng tiếng Anh 204
2.5.2. Rèn luyện kĩ năng trình bày và giải bài tập bằng tiếng Anh 206
2.5.3. Rèn luyện kĩ năng giao tiếp khoa học bằng tiếng Anh 206
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 208
3.1. Mục đích thực nghiệm 208
3.2. Đối tượng thực nghiệm 208
3.3. Nội dung thực nghiệm 208
3.4. Tiến hành thực nghiệm 209
3.5. Kết quả thực nghiệm 212
3.6. Phân tích và đánh giá kết quả 213
KẾT LUẬN 216
1. Kết luận 216
2. Kiến nghị 216
TÀI LIỆU THAM KHẢO 218
PHỤ LỤC 220
Phụ lục 1: Các mẫu phiếu điều tra 220
Phụ lục 2: Các bài kiểm tra bằng tiếng anh về nội dung trong tiết dạy 232


MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Chúng ta đang sống trên một đất nước có nền kinh tế phát triển nhanh chóng. Bên cạnh đó, Giáo dục cũng đang phát triển, từng bước thay đổi để phù hợp hơn với xu thế hội nhập, đáp ứng được nhu cầu của xã hội về đào tạo nguồn nhân lực. Trong giai đoạn công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước cùng với đường lối đổi mới và chính sách mở cửa để thu hút nguồn lực, đẩy mạnh hợp tác quốc tế của Đảng và Nhà nước thì ngoại ngữ đóng vai trò hết sức quan trọng, trong đó đặc biệt quan trọng là tiếng Anh. Bất kỳ hội nghị Quốc tế nào thì ngôn ngữ chính sử dụng khi làm việc cũng là tiếng Anh. Hiện nay ở Việt Nam, Bộ giáo dục và đào tạo cũng như người dân có sự quan tâm đặc biệt đến ngôn ngữ này, rất nhiều đề án cũng như chương trình thí điểm được thiết lập để nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Việc gia nhập WTO càng khẳng định rõ hơn vai trò của tiếng Anh, nó là cầu nối cho việc giao lưu văn hoá, học hỏi, trao đổi thông tin, thiết lập các mối quan hệ trong nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.
Nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế về lĩnh vực giáo dục, khoa học, Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” và Đề án Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010 – 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị với mục tiêu đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ mới ở các cấp học, trình độ đào tạo, nhằm đến năm 2015 đạt được một bước tiến rõ rệt về trình độ, năng lực sử dụng ngoại ngữ của nguồn nhân lực, nhất là đối với một số lĩnh vực ưu tiên; đến năm 2020 đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa; biến ngoại ngữ trở thành thế mạnh của người dân Việt Nam, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Bên cạnh đó, các trường trung học phổ thông chuyên là hình mẫu của các trường trung học phổ thông về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo và tổ chức các hoạt động giáo dục. Do đó, việc xây dựng và phát triển các trường trung học phổ thông chuyên thành một hệ thống cơ sở giáo dục trung học có chất lượng giáo dục cao, đạt chuẩn quốc gia, có trang thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phát hiện những học sinh có tư chất thông minh, đạt kết quả xuất sắc trong học tập để bồi dưỡng thành những người có lòng yêu đất nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc; có ý thức tự lực; có nền tảng kiến thức vững vàng; có phương pháp tự học, tự nghiên cứu và sáng tạo; có sức khỏe tốt để tạo nguồn tiếp tục đào tạo thành nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế là hết sức cần thiết. Trong đó, việc dạy và học các môn Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh đang được hết sức chú trọng không những nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ mà còn nâng cao khả năng nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực khoa học cũng như tạo sự tự tin khi đi học tập, tu nghiệp ở nước ngoài sau này.
Qua quá trình khảo sát cho thấy, thông qua việc dạy và học các môn khoa học bằng tiếng Anh, trong đó có bộ môn Hoá học thì khả năng ngoại ngữ của học sinh được nâng cao rõ rệt,học sinh hoàn toàn có thể tiếp cận các tài liệu bằng tiếng Anh ở cùng trình độ. Tuy nhiên,việc triển khai Đề án cũng còn rất nhiều khó khăn. Một trong số nguyên nhân quan trọng nhất là các trường vẫn chưa có sự thống nhất về giáo trình nên chưa có chuẩn chương trình mà chủ yếu tài liệu do tự mỗi trường biên soạn hay dựa vào một số tài liệu nước ngoài. Điều đó dẫn đến sự không thống nhất về chuẩn kiến thức cần đạt được ở học sinh theo chương trình sách giáo khoa tiếng Việt của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Chính vì thế, chúng tui chọn đề tài: “Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập lớp 10 trung học phổ thông bằng tiếng Anh” nhằm biên soạn tài liệu bài tập hoá học lớp 10 dựa trên sách giáo khoa chuẩn hiện nay để hỗ trợ tư liệutham khảo cho giáo viên dạy bộ môn Hoá học bằng tiếng Anh trong quá trình giảng dạy.
2. Mục đích nghiên cứu
Đề tài nhằm mục đích phát triển ngôn ngữ tiếng Anh học thuật trong giảng dạy và học tập, cụ thể là dựa vào chương trình sách giáo khoa hoá học lớp 10 để biên soạn tài liệu giúp giáo viên có thêm nguồn tư liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy, đồng thời giúp học sinh có thêm tài liệu học tập, dễ dàng theo dõi bài giảng trên lớp và luyện tập thêm tại nhà. Qua đó làm phong phú hơn vốn kiến thức về ngôn ngữ học thuật, cụ thể là môn hoá lớp 10 cho các em học sinh.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu kiến thức cơ bản chương trình hoá học 10 Trung học phổ thông bằng tiếng Anh.
- Điều tra thực trạng về việc triển khai đề án dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh ở các trường Trung học phổ thông.
- Nghiên cứu phương pháp và cách thức giảng dạy nội dung kiến thức chương trình hoá học lớp 10 bằng tiếng Anh.
- Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập hoá học lớp 10 bằng tiếng Anh.
- Rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp.
4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: ngôn ngữ bài tập hoá học tiếng Anh thông qua dạy học hoá học bằng tiếng Anh chương trình lớp 10 Trung học phổ thông.
- Khách thể nghiên cứu: quá trình dạy học hoá học bằng tiếng Anh ở trường Trung học phổ thông.
5. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu lý luận: đọc tài liệu, phân tích khái quát và chọn lọc kiến thức. Chọn lọc những kiến thức và bài tập cơ bản trong chương trình hoá học lớp 10 làm cơ sở cho việc thực hiện đề tài.
- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn:
o Trò chuyện, phỏng vấn.
o Dự giờ.
o Điều tra bằng phiếu câu hỏi.
o Xử lý thông tin, số liệu điều tra.
o Tổng hợp, khái quát hoá.
6. Giả thuyết khoa học
Nếu sử dụng phương pháp dạy học phức hợp một cách khéo léo, linh hoạt, nhất là sự kết hợp song song giữa lý thuyết và bài tập áp dụng sẽ giúp học sinh dễ so sánh và tiếp thu những kiến thức hoá học lớp 10 Trung học phổ thông bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, phát triển tư duy cho học sinh và nâng cao chất lượng giảng dạy và học bộ môn hoá học.
7. Đóng góp mới của đề tài
- Cung cấp hệ thống bài tập hoá học lớp 10 được thiết kế trên cơ sở kết quả thăm dò ý kiến giáo viên, học sinh.
- Cung cấp những giá trị cụ thể về mức độ thành công của việc đưa hệ thống bài tập hoá học bằng tiếng Anh vào thực tiễn giảng dạy hoá học lớp 10 trường phổ thông.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


xem thêm
  1. NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÓA HỌC BẰNG TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: (ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 10)
  2. NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÓA HỌC BẰNG TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC VÔ CƠ LỚP 12)
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement