Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#993781 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Nghiên cứu phương pháp dạy học hóa học bằng tiếng anh ở trường trung học phổ thông (áp dụng chương trình hóa học vô cơ lớp 10)
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN 1
MỤC LỤC 2
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 6
MỞ ĐẦU 7
1. Lí do chọn đề tài 7
2. Mục đích nghiên cứu 7
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 7
5. Nhiệm vụ nghiên cứu 8
6. Phương pháp nghiên cứu 8
7. Điểm mới của đề tài 8
Chương I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 10
1.1. Mục đích và ý nghĩa dạy học hóa học phổ thông bằng tiếng Anh 10
1.1.1 Rèn luyện các kĩ năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong học tập 10
1.1.1.1 Kỹ năng nghe 11
a) Mục đích và ý nghĩa 11
b) Nguyên tắc chung cho một tiết dạy nghe 11
c) Rèn luyện kĩ năng nghe trong dạy học hóa học 11
1.1.1.2 Kỹ năng nói 12
a) Mục đích và ý nghĩa 12
b) Nguyên tắc chung cho một tiết dạy nói 12
c) Rèn luyện kĩ năng nói trong dạy học hóa học 12
1.1.1.3 Kỹ năng đọc 13
a) Mục đích và ý nghĩa 13
b) Nguyên tắc chung cho một tiết dạy đọc 13
1.1.1.4 Kỹ năng viết 14
a) Mục đích và ý nghĩa 14
b) Nguyên tắc chung cho một tiết dạy đọc 15
1.1.2 Tạo sự tự tin trong giao tiếp học thuật bằng tiếng Anh 15
1.1.2.1 Ý nghĩa của tự tin 15
1.1.2.2 Tự tin trong dạy học hóa học 16
1.1.3 Hội nhập với giáo dục thế giới 17
1.1.3.1 Đặt vấn đề 17
1.1.3.2 Thuận lợi và khó khăn khi hội nhập 18
1.1.3.3 Hiện trạng hội nhập quốc tế về giáo dục ở Việt Nam 19
1.1.3.4 Chiến lược hội nhập quốc tế về giáo dục 20
1.2 Thực trạng triển khai đề án dạy học các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh ở trường phổ thông 21
1.2.1 Giới thiệu Đề án Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010 – 2020 (Số 959/QĐ-TTg ngày 24/6/2010) 21
1.2.1.1 Mục tiêu 21
1.2.1.2 Nhiệm vụ và giải pháp 22
1.2.2 Đánh giá thực trạng triển khai đề án của Bộ GD & ĐT về dạy học các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh ở các trường THPT 30
1.2.2.1 Hiện trạng tiếng Anh và việc dạy học môn Hóa bằng tiếng anh của học sinh THPT 30
1.2.2.2 Kế hoạch triển khai dạy môn Hóa bằng tiếng Anh trong trường THPT 31
1.2.3 Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai dạy học các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh ở các trường THPT 34
1.2.3.1 Những thuận lợi trong việc triển khai dạy học các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh ở các trường THPT 34
1.2.3.2 Những khó khăn trong việc triển khai dạy học các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh ở các trường THPT 34
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 36
Chương II: NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÓA HỌC BẰNG TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 38
2.1. Phương pháp dạy học hóa học bằng tiếng Anh 38
2.1.1. Xây dựng hệ thống từ vựng, thuật ngữ hóa học bằng tiếng Anh 38
2.1.2. Xây dựng hệ thống mẫu câu tiếng Anh sử dụng trong dạy học hóa học 40
2.1.3. Thiết kế giáo án dạy học hóa học bằng tiếng Anh 46
2.1.3.1. Dạy học lí thuyết 47
2.1.3.2. Dạy học bài tập 52
2.1.3.3. Dạy học thực hành 56
2.2. Áp dụng dạy học chương trình hóa học lớp 10 62
2.2.1. Atomic structure 62
A. VOCABULARY 62
B. SENTENCES 63
C. SUMMARY 64
D. EXERCISES 73
2.1.2. The periodic table and the periodic law 76
A. VOCABULARY 76
B. SENTENCES 77
C. SUMMARY 78
D. EXERCISES 83
2.1.3. Chemical Bonding 86
A. VOCABULARY 86
B. SENTENCES 87
C. SUMMARY 88
D. EXERCISES 93
2.1.4. Oxidation Reduction Reactions - Redox Reactions 96
A. VOCABULARY 96
B. SENTENCES 97
C. SUMMARY 98
D. EXERCISES 101
2.2.5. Halogens- The elements in group VIIA 104
A. VOCABULARY 104
B. SENTENCES 105
C. SUMMARY 105
D. EXERCISES 115
2.2.6. Oxygen and Sulfur 116
A. VOCABULARY 116
B. SENTENCES 117
C. SUMMARY 118
D. EXERCISES 122
2.2.7. Rates of reaction and chemical equilibrium 124
A. VOCABULARY 124
B. SENTENCES 125
C. SUMMARY 125
D. EXERCISES 132
2.3. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập hóa học bằng tiếng Anh 137
2.3.1. Mục đích kiểm tra, đánh giá 137
2.3.2. Nội dung kiểm tra 138
2.3.3. Đánh giá kết quả 138
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 138
Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 139
3.1 Mục đích của thực nghiệm sư phạm 139
3.2 Nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm 139
3.3 Đối tượng thực nghiệp sư phạm 139
3.4 Nội dung và tiến trình thực nghiệm sư phạm 139
3.4.1 Nội dung thực nghiệm sư phạm 139
3.4.2 Tiến trình thực nghiệm sư phạm 140
3.5 Kết quả thực nghiệm sư phạm 141
3.6 Xử lý kết quả thực nghiệm sư phạm 141
3.7 Phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm 144
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 145
TÀI LIỆU THAM KHẢO 148
A. TIẾNG VIỆT 148
PHỤ LỤC 1: MỘT TIẾT DẠY BÀI CÂN BẰNG HÓA HỌC 149
PHỤ LỤC 2: BÀI KIỂM TRA 155DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
UBND Ủy ban nhân dân ĐC Đối chứng
GD-ĐT Giáo dục – Đào tạo TN Thực nghiệm
THCS Trung học cơ sở TNSP Thực nghiệm sư phạm
THPT Trung học phổ thông GD Giáo dục
ĐH Đại học HK Học kì
GV Giáo viên SGK Sách giáo khoa
HS Học sinh TNTL Trắc nghiệm tự luận
Pt Phương trình TNKQ Trắc nghiệm khách quan
PTPƯ Phương trình phản ứng ĐC Đối chứng
TSĐH-CĐ Tuyển sinh đại học cao đẳng TN Thực nghiệm
Xt Xúc tác Dd Dung dịch
Đktc Điều kiện tiêu chuẩn hh Hỗn hợp
KK Không khí PTN Phòng thí nghiệm

MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, việc sử dụng thành thạo được ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng là cấp thiết vì nó là một trong những chìa khóa để hội nhập quốc tế và tiếp cận với các nước phát triển. Trong giáo dục và đào tạo, các học sinh trường THPT thường có cơ hội rất lớn để nhận học bổng du học nước ngoài, hay theo học các chương trình đào tạo tiên tiến, quốc tế tại các trường Đại học trong nước (mà tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy chính trong các chương trình này)
Vì vậy, việc nâng cao vốn tiếng Anh, đặc biệt tiếng Anh trong chuyên môn khoa học cho học sinh phổ thông, sẽ giúp học sinh có thể nâng cao kiến thức, tìm tòi nghiên cứu, tân dụng tốt cơ hội và có khả năng tư duy khoa học bằng tiếng Anh. Việc làm này còn có ý nghĩa giúp học sinh có thể học tốt trong môi trường học tập tiên tiến đồng thời cũng là một yêu cầu cấp thiết của giáo dục nước ta hiện nay.
Mặt khác, thông qua hoạt động giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh, kiến thức và năng lực giảng dạy của giáo viên THPT cũng ngày càng được nâng cao, tiếp cận được với những chuẩn kiến thức mà các nước tiên tiến đang giảng dạy. Việc cho học sinh học các môn khoa học bằng tiếng Anh cũng là một trong những việc cần thực hiện của “Đề án phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010-2020”.
Tuy nhiên, để giáo viên dạy học các môn khoa học bằng tiếng Anh nói chung và môn Hóa học nói riêng còn gặp nhiều khó khăn: như các vấn đề về định hướng chương trình, tài liệu dạy học, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học... Với mong muốn giúp giáo viên có cái nhìn tổng quát về việc tìm kiếm tài liệu, soạn bài, tổ chức dạy và hướng dẫn cho học sinh tự nghiên cứu, nhằm đưa việc giảng dạy môn Hóa trong chương trình THPT bằng tiếng Anh một cách hiệu quả tui đã lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu phương pháp dạy học Hóa học bằng tiếng Anh ở trường trung học phổ thông- áp dụng chương trình hóa học 10”
2. Mục đích nghiên cứu
Việc thực hiện đề tài nhằm nghiên cứu phương pháp tiếp cận việc dạy học Hóa học bằng tiếng Anh áp dụng cho chương trình hóa học lớp 10.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
Khách thể nghiên cứu: Phương pháp dạy học Hóa học bằng tiếng Anh ở trường trung học phổ thông.
Đối tượng nghiên cứu: Phương pháp dạy học Hóa học bằng tiếng Anh áp dụng
cho chương trình Hóa học lớp 10.
4. Giả thuyết khoa học
Việc dạy học Hóa học bằng tiếng Anh có thể thực hiện và có tính khả thi hay không phụ thuộc vào các yếu tố sau:
Cả người dạy lẫn người học đều thấy được việc dạy học bằng tiếng Anh thật sự cần thiết, và phải có vốn tiếng Anh nhất định, đặc biệt là tiếng Anh chuyên ngành Hóa học.
Giáo viên phải có cách thức tổ chức dạy học phù hợp, có bài giảng hợp lí kích thích tính sáng tạo, khả năng tìm tòi của học sinh.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
Nghiên cứu nội dung chương trình sách giáo khoa hóa học lớp 10 THPT và nội dung yêu cầu phải đạt của các kì thi quốc tế như A- Level đầu vào của các trường đại học Cambridge, Singapor, thi SAT (School Attitude Test- đánh giá đầu vào các trường đại học của Mỹ).
Xây dựng hệ thống từ vựng, các mẫu câu theo từng chương theo chương trình sgk.
Xây dựng một số bài giảng theo từng chương với các cấp độ khác nhau:
Loại 1: Dạy kiến thức bằng tiếng Anh mà phần tiếng Việt học sinh đã được học kĩ theo hình thức ôn tập, tổng kết, khái quát hóa những vấn đề chính.
Loại 2: Dạy các vấn đề mới hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Thực nghiệm sư phạm đối với việc dạy học Hóa học bằng tiếng Anh ở trường THPT.
6. Phương pháp nghiên cứu
+) Nghiên cứu lí luận:
Nêu mục đích, ý nghĩa, thực trạng việc thực hiện giảng dạy Hóa học bằng tiếng Anh ở trường THPT.
Tìm hiểu, so sánh chương trình sách giáo khoa Hóa học của Việt Nam với chương trình Hóa học của một số nước trên thế giới, đề thi Olimpic quốc tế.
+) Đúc rút một số kinh nghiệm của bản thân trong quá trình giảng dạy.
+) Trao đổi kinh nghiệm với giáo viên Hóa học các tỉnh bạn.
+) Xây dựng hệ thống từ vựng, mẫu câu, một số giáo án Hóa học bàng tiếng Anh.
+) Thực nghiệm sư phạm và xử lí kết quả.
7. Điểm mới của đề tài
Xây dựng được hệ thống từ vựng, mẫu câu theo từng chương của chương trình hóa học lớp 10 từ đó giáo viên có thể dễ dàng hơn trong việc tìm tài liệu và soạn bài giảng.
Xây dựng một số giáo án theo các loại, tùy theo trình độ tiếng Anh của giáo viên và học sinh mà có cách dạy học hợp lí.Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement