Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#989299 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Trang bìa
Trang bìa:
I. WARM UP
1. Old lesson: Let’s chant:
Old lesson: Let’s chant 2. Objectives:
Objectives - By the end of the lesson Ps will be able to ask and answer questions about toys - Develop speaking and listening skills II. VOCABULARY
1. New words:
New word 1:
ship: tàu, thuyền New word 2:
truck: xe tải New word 3:
kite: diều New word 4:
plane: máy bay New word 5:
train: xe lửa 2. Checking vocabulary: matching:
III. CONTENT LESSON
1. Look, listen and repeat:
1. Look, listen and repeat. Identify the characters in the picture and what they are saying III. CONTENT LESSON Set the scene :
You are going to listen to Nam and Mai ask and answer questions about toys Mai: Bạn thích đồ chơi không? Nam: tui có thích Mai: Bạn thích đồ chơi nào? Nam: Mình thích tàu thủy Listen and repeat in chorus two times:
Listen and repeat in chorus two times 2. Point and say:
2. Point and say Look at pictures on page 46 elicit the characters in the pictures and their names. III. CONTENT LESSON Model sentences :
Model sentences A: What toys do you like? (Bạn thích đồ chơi gì?) B: I like (ships) (tui thích tàu thủy) Guess and complete the speech bubbles:
Guess and complete the speech bubbles A: What toys do you like? B: I like.......... Picture a:

A: What toys do you like? B: I like ||trucks|| Picture b:

A: What toys do you like? B: I like ||dolls|| Picture c:

A: What toys do you like? B: I like ||kites|| Picture d:

A: What toys do you like? B: I like ||planes|| 3. Let’s talk:
3. Let’s talk Look at the pictures in the book. Ask them to identify the characters in the pictures III. CONTENT LESSON 4. Listen and tick:
III. CONTENT LESSON 4. Listen and tick Look at pictures1,2 and 3 on page 47 of the book. Elicit the identification of the characters in the pictures and the characters’ words You are going to listen to the recording and tick the pictures they hear:
You are going to listen to the recording and tick the pictures they hear Write the sentences you`ve heard:
A: Do you like toys? B: Yes, I do. A: What toys do you like? B: I like planes A: Do you like toys? B: Yes, I do. A: What toys do you like? B: I like kites A: Do you like ships? B: No, I don`t. A: What toys do you like? B: I like trucks 5. Read and write:
III. CONTENT LESSON 5. Read and write You are going to look the pictures, read and get information to write the missing words in the sentences. Hi! My name is Nam. I am in the playroom with my friends. I like planes. Mai likes dolls. Quan and Phong like ships. Linda likes kites. Peter and Tony like trucks. We have a lot of fun in the playroom. Suggestion get information to write the missing words in the sentences.:
Suggestion get information to write the missing words in the sentences.
1. The children are in the ||playroom||. 2. Nam likes ||planes||. 3. Mai likes ||dolls||. 4. Quan and Phong like ||ships||. 5. Linda likes ||kites||. 6. Peter and Tony like||trucks||. 6. Let’s write :
III. CONTENT LESSON 6. Let’s write Open your book to page 47. Write the answers about the toys you have Suggestion write the answers about the pets you have:
Suggestion write the answers about the toys you have
1. What toys do you have? latex(rarr) ||I like ship, doll and kite|| 2. Do you like trucks/ships/kites/planes? latex(rarr) ||Yes, I do|| 3. Where do you keep your toys? latex(rarr) ||I keep my toys in the bedroom|| IV. END LESSON
Homework:
Homework - Learn by heart the new words and structures. - Retell the contain of the lesson. - Do the exercises in the workbook - Prepare for the next parts: lesson 2 (1-6) The end:
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement