Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#989272 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Tiết
BÀI 38 – CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỘNG VẬT

I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức
Nêu được vai trò của các hoocmôn đối với sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống và động vật không xương sống.
2. Kỹ năng:
- Làm việc với sách giáo khoa.
- Quan sát, phân tích.
- Hoạt động nhóm.
I. Trọng tâm:
- Tác dụng của hoocmôn sinh trưởng, tirôxin, testôstêron, ostrôgen đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống.
- Tác dụng phối hợp của hoocmôn ecđixơn và juvenin đối với sinh trưởng và phát triển của động vật không xương sống.
III. Phương pháp:
- Sách giáo khoa – hỏi đáp.
- Trực quan – hỏi đáp.
- Hoạt động nhóm – phiếu học tập.
IV. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Bài giảng điện tử của bài 38.
- Một số hình ảnh tham khảo về tác dụng của các hoocmôn, đặc điểm sinh dục thứ cấp, côn trùng lột xác.
2. Chuẩn bị của học sinh:
Tự nghiên cứu sách giáo khoa (SGK).
V. Tiến trình bài giảng:
1. Kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi:
- Trình bày các khái niệm: biến thái, phát triển qua biến thái hoàn toàn, phát triển qua biến thái không hoàn toàn.
- Châu chấu, bọ rùa, cánh cam có kiểu biến thái:
A) Không qua biến thái
B) Biến thái hoàn toàn
C) Biến thái không hoàn toàn
D) A,B,C đều sai
Đáp án: C
- Động vật nào sau đây có sự sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn?
A) Cá chép
B) Gà
C) Ếch
D) Ve sầu
Đáp án: C
2. Bài mới:
Đặt vấn đề: giống như thực vật, sự sinh trưởng và phát triển của động vật cũng chịu tác động của nhiều nhân tố. Đó là những nhân tố nào, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu trong bài 38 – Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.
Bài 38 – CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỘNG VẬT

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement