Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#988640 Làm quen với thống kê số liệu
Nhìn vào dãy số liệu trên ta biết:
Số thứ nhất là 122cm , số thứ hai là 130cm , số thứ ba là 127cm , số thứ tư là 118cm
Dãy số liệu trên có 4 số.
Thứ ba ngày 11 tháng 3 năm 2014
Toán
Làm quen với thống kê số liệu
Bốn bạn Dũng, Hà, Hùng, Quân có chiều cao theo thứ tự là:
129cm; 132cm; 125cm; 135cm
Dựa vào dãy số liệu trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:
a).Hùng cao bao nhiêu xăng-ti-mét?
Dũng cao bao nhiêu xăng-ti-mét?
Hà cao bao nhiêu xăng-ti-mét?
Quân cao bao nhiêu xăng-ti-mét?
b) Dũng cao hơn Hùng bao nhiêu xăng-ti=mét?
Hà thấp hơn Quân bao nhiêu xăng-ti-mét?
Hùng và Hà ai cao hơn? Dũng và Quân ai thấp hơn?
125cm
129cm
132cm
135cm
4cm
3cm
Thứ ba ngày 11 tháng 3 năm 2014
Toán
Làm quen với thống kê số liệu
3. Số ki-lô-gam gạo trong mỗi bao được ghi dưới đây:
50kg; 35kg; 60kg; 45kg; 40kg
Hãy viết dãy số ki-lô-gam gạo của 5 bao gạo trên:
Theo thứ tự từ bé đến lớn
Theo thứ tự từ lớn đến bé.
35kg; 40kg; 45kg; 50kg; 60kg
60kg; 50kg; 45kg; 40kg; 35kg

Link tải: pass ket-noi.com
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement