Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#986724 Link tải miễn phí luận văn

TÓM TẮT
Dạy học tình huống là một phương pháp dạy học (PPDH) được tổ chức theo những
tình huống có thực của cuộc sống, trong đó người học được kiến tạo tri thức qua việc giải
quyết các vấn đề có tính xã hội của việc học tập. Bài viết này trình bày các khái niệm liên
quan đến dạy học tình huống; tác dụng, cách thiết kế và sử dụng tình huống; một số biện
pháp nâng cao hiệu quả của phương pháp tình huống trong dạy học Hóa học ở trường
trung học phổ thông.
Từ khóa: dạy học tình huống, thiết kế, sử dụng, dạy học Hóa học.
ABSTRACT
Applying scenario method in teaching chemistry in high schools
Scenario-based teaching is a teaching method organized according to real-life
situations, in which students can create new knowledge through solving social issues
themselves. This article presents the concepts related to scenario-based teaching; effects,
design method and applications; and some measures to improve the effectiveness of the
scenario method in teaching chemistry in high schools.
Keywords: scenario-based teaching, design, application, teaching chemistry.


1. Dạy học tình huống
1.1. Tình huống và tình huống dạy học
1.1.1. Tình huống
Theo quan điểm triết học, tình
huống được nghiên cứu như là một tổ
hợp các mối quan hệ xã hội cụ thể, mà
đến một thời điểm nhất định liên kết con
người với môi trường, biến con người
thành một chủ thể của một hoạt động có
đối tượng nhằm đạt được một mục tiêu
nhất định. Trong Từ điển Tiếng Việt [7],
tình huống là toàn thể những sự việc xảy
ra tại một nơi, trong một thời gian hay
một thời điểm. Về mặt tâm lí học tình
huống được xem xét trên cơ sở quan hệ
giữa chủ thể và khách thể, trong không
gian và thời gian. “Tình huống là hệ
thống các sự kiện bên ngoài có quan hệ
với chủ thể, có tác dụng thúc đẩy tính
tích cực của người đó. Trong quan hệ
không gian tình huống xảy ra bên ngoài
nhận thức của chủ thể, trong quan hệ
thời gian tình huống xảy ra trước so với
hành động của chủ thể. Trong quan hệ
chức năng tình huống là sự độc lập của
các sự kiện đối với chủ thể ở thời điểm
mà người đó thực hiện hành động” [3].
1.1.2. Tình huống dạy học
Xét về mặt khách quan, tình huống
dạy học là tổ hợp những mối quan hệ xã
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Lac Troi English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement