Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#985171 Link tải miễn phí luận văn
1
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Con người mới trong thời ki công nghiệp hoa - hiện đai hoa,
ngoài việc nắm vững tri thức, phát triển năng lực hoạt động trí tuệ, có
phẩm chất kỹ năng sống tốt thì cần có kỹ năng sống, kỹ năng
hòa nhập. Đặc biệt trong xu thế hội nhập với một xã hội không ngừng
biến đổi hiện nay, đoi hoi con người phai thường xuyên ứng phó với
những thay đổi hang ngay của cuộc sống , mục tiêu giáo dục không
chỉ giúp con người học để biết, học để làm, học để làm người mà còn
học để cùng chung sống. Do đó, vấn đề giao due ky năng sống cho
học sinh là vấn đề cấp thiết hơn bao giờ hết
Học sinh tiểu học là những học sinh đang trong quá trình
hình thành và phát triển các phẩm chất nhân cách ; những thói quen
cơ ban chưa có tính ổn định mà đang đựợc hình thành và củng cố. Do
đó, việc giáo due cho học sinh tiểu học kỹ năng sống để giúp các em
có thể sống một cách an toàn và khoe mạnh là việc làm cần thiết
Chính những kết quả này s~e là cơ sở , là nền tảng giúp học sinh phát
triển nhân cách sau này.
Tuy nhiên, kỹ năng sống không phải tự nhiên có mà là kết
quả rèn luyện của mỗi người trong suốt cuộc đòi, trong các mối quan
hệ xã hội, dưới ảnh hưởng của giáo dục, trong đó giáo dục nhà
trường có vai trò hết sức quan trọng. Giáo dục nhà trường tạo ra
những cơ sở ban đầu quan trọng nhất cho sự phát triển nhân cách nói
chung và kỹ năng sống của trẻ nói riêng. Ở trường phổ thông, hoạt
động quản lý giáo dục trong đó có công tác tổ chức, quản lý giáo dục
kỹ năng sống là một yêu cầu tất yếu, là một hoạt động mang tính chất
xã hội chính trị quan trọng. Nó gắn liền với cơ cấu vai trò nhiệm vụ
giáo dục của nhà trường.
- Việc giáo dục kỹ năng sống ở trường học sẽ giúp thúc
đẩy những hành vi mang tính xã hội tích cực cho người học; đồng
thời tạo những tác động tốt đối với các mối quan hệ giữa thầy và
trò, giữa các học sinh, bạn bè với nhau; giúp tạo nên sự hứng thú
học tập cho trẻ đồng thời giúp hoàn thành nhiệm vụ của người
giáo viên một cách đầy đủ hơn và đề cao các chuẩn mực đạo đức,
góp phần nâng cao vị trí của nhà trường trong xã hội. Tuy nhiên,
trong những năm gần đây, cùng với sự mở cửa, hội nhập quốc tế
về quan hệ kinh tế, giao lưu văn hóa,... của đất nước một số thanh
thiếu niên học sinh thiếu hiểu biết về thực tế cuộc sống, chưa được
rèn dạy kỹ năng sống, có khi lại sớm phải tự mình đương đầu với
nhiều vấn đề tâm lý xã hội phức tạp, đã bị lôi cuốn vào lối sống
thực dụng, đua đòi, không đủ bản lĩnh nói “không” với cái xấu.
Giáo dục Tiểu học là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục
quốc dân, chính vì vậy vai trò của nhà trường tiểu học đối với việc
giáo dục kỹ năng sống cho học sinh càng trở nên có ý nghĩa. Là
những người làm công tác GD&ĐT ở nhà trường tiểu học, chúng ta
cần có ý thức trách nhiệm trước vấn đề kỹ năng sống của học sinh,
cần có những biện pháp quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục kỹ
năng sống, đó là nhiệm vụ hết sức quan trọng của nhà trường.
Để giúp giáo viên, cán bộ quản lý trường học quận Liên
Chiểu có nhận thức và kiến thức thực hiện việc giáo dục kỹ năng
sống cho học sinh tiểu học, nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng
sống, góp phần giáo dục toàn diện, giúp học sinh phát triển hài hòa cả
về đức, trí, thể, mĩ, thực hiện mục tiêu của giáo dục tiểu học, cần
quan tâm hom nữa hoạt động quản lý của nhà trường, đề ra được cách

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement