Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#981048 Link tải miễn phí luận văn

MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU ................................................................................... 1
NỘI DUNG
Chương 1. Câu hỏi định hướng phát triển tư duy trong dạy học vật lý ............................................................................ 5
1.1. Dạy học phát triển, vận dụng vào dạy học vật lý .............…….. 5
1.2. Tư duy vật lý và các biện pháp tích cực hóa tư duy của học sinh trong quá trình dạy học vật lý…………………………..... 9
1.2.1. Khái niệm tư duy vật lý ..……………………………………... 9
1.2.2. Một số thao tác tư duy của học sinh thường dùng trong học tập vật lý .......................................................................................... 9
1.2.3. Các biện pháp tích cực hóa hoạt động tư duy của học sinh trong dạy học vật lý …………………………………………... 10
1.3. Câu hỏi – Phương tiện dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh ………………………………………. 13
1.3.1. Khái niệm về câu hỏi ..………………………………………... 13
1.3.2. Quy trình xây dựng câu hỏi cho quá trình dạy học …………… 14
1.3.3. Tiêu chuẩn về câu hỏi sử dụng trong dạy học ………………... 18
1.3.4. Các dạng câu hỏi trong dạy học …………………………….... 18
1.3.5. Câu hỏi định hướng phát triển tư duy trong dạy học vật lý …... 23
1.3.6. Một số kỹ năng cần thiết đối với giáo viên khi đưa ra câu hỏi cho học sinh ...………………………………………………... 39
1.4. Thực trạng sử dụng câu hỏi của giáo viên trong quá trình dạy học vật lý .................................................................................... 35
Kết luận chương 1 ..…………………………………………… 38
Chương 2. Xây dựng hệ thống câu hỏi định hướng phát triển tư duy của học sinh trong dạy học chương “Sóng ánh sáng” vật lý 12 – cơ bản ........................................................... 39
2.1. Nội dung cơ bản của chương “Sóng ánh sáng” vật lý 12 –cơ bản .............................................................................................. 39
2.1.1. Nội dung dạy học ...................................................................... 39
2.1.2. Cấu trúc của chương .................................................................. 39
2.2. Xây dựng hệ thống câu hỏi định hướng tư duy của học sinh trong dạy học chương “Sóng ánh sáng” Vật lí 12 – cơ bản........ 41
2.2.1. Hệ thống câu hỏi định hướng tư duy trong thiết kế bài học xây dựng kiến thức mới ……………................................................ 41
2.2.2. Hệ thống câu hỏi định hướng tư duy trong việc hướng dẫn học sinh giải bài tập .......................................................................... 47
2.2.3. Hệ thống câu hỏi định hướng tư duy trong dạy học thực hành vật lý .......................................................................................... 55
2.2.4. Hệ thống câu hỏi định hướng tư duy trong việc hướng dẫn học sinh ôn tập chương ........................………………..................... 57
2.3. Thiết kế một số giáo án cụ thể ...…………………………….... 58
Kết luận chương 2 ……………….............................................. 80
Chương 3. Thực nghiệm sư phạm .......................................... 81
3.1. Mục đích thực nghiệm …………………………………….….. 81
3.2. Đối tượng thực nghiệm …….…………………………………. 81
3.3. Nhiệm vụ thực nghiệm ……………………………………….. 81
3.4. Phương pháp thực nghiệm ………………………………….… 82
3.5. Nội dung thực nghiệm ………………………………………... 82
3.6. Kết quả thực nghiệm ………………………………………….. 83
3.6.1. Kết quả định tính ……………………………………………… 83
3.6.2. Kết quả định lượng …………………………………………… 83
Kết luận chương 3 ...................................................................... 91
KẾT LUẬN ............................................................................... 92
Tài liệu tham khảo ..................................................................... 94
Phụ lục .......................................................................................
MỞ ĐẦU.
1. Lí do chọn đề tài
Câu hỏi là một phương tiện dạy học quan trọng để giáo viên định hướng hành động nhận thức của học sinh. Trong dạy học nói chung và dạy học vật lý nói riêng, giáo viên cần khuấy động được sự tò mò của học sinh, kích thích trí tưởng tượng của học sinh và tạo động cơ để học sinh tìm ra những kiến thức mới, muốn làm được điều đó thì người giáo viên phải đặt ra được những câu hỏi hay, hợp lý. Việc xây dựng và sử dụng các câu hỏi trong quá trình dạy học ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả của quá trình dạy học.
Câu hỏi còn là cầu nối, tương tác giữa thầy và trò. Giáo viên đóng vai trò là người tổ chức, cố vấn, trọng tài, chỉ đạo quá trình học tập của học sinh còn học sinh tự lực đi tìm chân lý khoa học thông qua lệnh và hệ thống câu hỏi định hướng của giáo viên.
Trong dạy học nói chung và dạy học vật lý nói riêng để phát triển tư duy và năng lực sáng tạo của học sinh thì câu hỏi, đặc biệt là câu hỏi định hướng phát triển tư duy là phương tiện dạy học không thể thiếu. Câu hỏi định hướng phát triển tư duy có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng kiến thức mới, củng cố, mở rộng, hoàn thiện kiến thức lí thuyết và rèn luyện cho học sinh khả năng giải quyết vấn đề một cách tự lực.
Trong thực tế dạy học ở trường phổ thông hiện nay giáo viên chưa thực sự đầu tư vào việc soạn câu hỏi, đặc biệt là câu hỏi định hướng phát triển tư duy trước khi lên lớp. Hiện nay chưa có nhiều các tài liệu viết về mảng câu hỏi định hướng phát triển tư duy học sinh trong quá trình dạy học.
Chương “Sóng ánh sáng”- Vật lý 12 – cơ bản là phần kiến thức nền tảng của vật lý THPT. Những kiến thức về sóng ánh sáng có liên quan nhiều đến đời sống khoa học kỹ thuật. Vì vậy việc nghiên cứu xây dựng hệ thống câu hỏi định hướng phát triển tư duy của học sinh trong dạy học chương “Sóng ánh sáng” vật lý 12 – cơ bản trong dạy học vật lý nhằm giúp học sinh nắm vững nội dung kiến thức này, đặc biệt giúp học sinh phát triển tư duy khoa học, năng lực giải quyết các tình huống khác nhau để có điều kiện đi sâu vào nghiên cứu trong tương lai và áp dụng tốt vào thực tiễn.
Xuất phát từ những lý do trên, tui chọn đề tài nghiên cứu: “Xây dựng hệ thống câu hỏi định hướng phát triển tư duy của học sinh trong dạy học chương “Sóng ánh sáng” vật lý 12 – cơ bản”.
2. Mục đích nghiên cứu
Xây dựng hệ thống câu hỏi định hướng phát triển tư duy của học sinh trong dạy học chương “Sóng ánh sáng” vật lý 12 – cơ bản và đề xuất phương án sử dụng vào quá trình dạy học nhằm góp phần bồi dưỡng tư duy và năng lực sáng tạo cho học sinh.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu
Câu hỏi trong quá trình dạy học vật lý ở trường phổ thông.
- Phạm vi nghiên cứu
Câu hỏi định hướng phát triển tư duy chương “Sóng ánh sáng” vật lý 12 – cơ bản trong dạy học vật lý ở lớp 12.
4. Giả thuyết khoa học
Nếu xây dựng được hệ thống câu hỏi định hướng phát triển tư duy của học sinh trong dạy học chương “Sóng ánh sáng” vật lý 12 – cơ bản và sử dụng chúng vào dạy học một cách hợp lý thì sẽ bồi dưỡng được tư duy khoa học cho học sinh, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1. Nghiên cứu các đặc điểm của tư duy vật lý và các biện pháp tích cực hóa hoạt động tư duy của học sinh.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Xem thêm
Vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học chương sóng ánh sáng vật lý lớp 12 trung học phổ thông chương trình nâng cao với sự hỗ trợ của máy vi tính
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement