Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#978892 Link tải miễn phí Sáng kiến kinh nghiệm Rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1
Môt số biên pháo rèn đoc cho hoc sinh yếu lớv 1.
I.ĐĂT VẮN ĐẺ:
1. LÝ DO CHON ĐÈ TẢI:
Môn Tiếng Việt ở trường tiểu học có nhiệm vụ vô vùng quan trọng đó là hình thành 4
kỹ năng: Nghe - nói - đọc - viết cho học sinh. Tập đọc là một phân môn của chương trình
Tiếng Việt bậc tiểu học. Đây là phân môn có vị trí đặc biệt trong chương trình vì nó đảm
nhiệm việc hình thành và phát triển kỹ năng đọc, một kỹ năng quan ừọng hàng đầu của học
sinh ở bậc tiểu học đầu tiên. Kỹ năng đọc có nhiều mức độ: đọc đúng, đọc nhanh (lưu loát,
ừôi chảy), đọc có ý thức (thông hiểu được nội dung những điều mình đọc hay còn gọi là đọc
hiểu) và đọc diễn cảm. Khi học sinh đọc tốt viết tốt thì các em mới có thể tiếp thu các môn
học khác một cách chắc chắn. Từ đó học sinh mới hoàn thành được năng lực giao tiếp của
mình. Những kỹ năng này không phải tự nhiên mà có. Nhà trường phải từng bước hình thành và
trường tiểu học nhận nhiệm vụ đặt viên gạch đầu tiên.
Đặc biệt đối với học sinh lớp 1 - lớp đầu cấp - việc dạy đọc cho các em thật vô cùng
quan trọng bởi các em có đọc tốt được ở lớp 1 thì khi học các lớp tiếp theo các em mới nắm
bắt được những yêu cầu cao hơn của môn Tiếng Việt. Việc dạy đọc ở lớp 1 cũng quan trọng
bởi từ chỗ các em còn phải đọc đánh vần từng tiếng đến việc đọc thông thạo được một văn
bản là việc tương đối khỏ với các em mà mục tiêu của giờ dạy Tiếng Việt là phải hướng đến
giáo dục học sinh yêu tiếng Việt bằng cách nêu bật sức mạnh biểu đạt của Tiếng Việt, sự giàu
đẹp của âm thanh, sự phong phú của ngữ điệu trong việc biểu đạt nội dung. Thế nhưng hiện
nay, ở trường tiểu học, mặt âm thanh của ngôn ngữ, đặc biệt ngữ điệu chưa được chú ý đúng
mức. Đó là một trong những lý do cho học sinh của chúng ta đọc và nói chưa tốt. Đó cũng là
ý do khiến cho trong nhiều trường hợp, học sinh học xong lớp 1 nhưng đọc đúng văn bản
ngắn . Nhằm thực hiện tốt cuộc đổi mới giáo dục và thực hiện nghiêm túc chủ chương chính
sách của Đảng và nhà nước nói chung của ngành giáo dục nói riêng về việc nói không với tiêu
cực và bệnh thành tích từ năm học 2009-2010 đã thể hiện rất rõ.Theo thống kê trên toàn quốc
nói chung và của các trường tiểu học nói riêng đã có biết bao học sinh ở lại lớp và học sinh
yếu kém ngồi nhầm chỗ. Học sinh bỏ học do quá yếu không theo học được . Điều đó khiến tui
rất trăn ừở làm thế nào để nâng cao chất lượng học sinh yếu kém giúp học sinh nắm được
kiến thức cơ bản ngay từ đầu lớp 1 bởi lớp 1 là nền móng cho sự phát triển của học sinh sau
này với lớp 1 điều quan trọng nhất là đọc, viết được có đọc được tốt học sinh mới hiểu được
nội dung văn bản và lên lớp trên học sinh mới học tốt được các môn học khác .TrườngTiểu
học Tràn Quốc Toản đã chú trọng tổ chức phụ đạo riêng cho đối tượng học sinh yếu kém.
Chính vì lẽ đó bản thân mỗi giáo viên chủ nhiệm phải có biện pháp để phụ đạo học
sinh yếu của lớp mình . Chính vì lẽ đó mà tui chọn đề tài: “Mợ/ số biện pháp rèn đọc cho
học sinh yếu lớp 1
Môt số biên pháo rèn đoc cho hoc sinh yếu lớv 1.
2. GIẢ THUYÉT NGHIÊN CỬU:
Muốn nâng cao chất lượng giờ dạy môn Tiếng Việt và rèn đọc cho học sinh yếu .
ạễLý luận:
- Tích cực tham khảo tài liệu như sách giáo khoa, sách hướng dẫn cho giáo viên và
chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ .
- Tham gia dự giờ thăm lớp học hỏi kinh nghiệm giảng dạy và phương pháp dạy học .
- Tham gia đầy đủ các buổi họp chuyên môn , sinh hoạt tổ chuyên môn .
bỄThưc tiễn :
- Cơ sở vật chất của nhâ trường còn hạn chế , đồ dùng dạy học còn thiếu .
- Phụ huynh chưa thật sự quan tâm cho con em .
- Học sinh chưa thực sự ham học .
II -Cơ SỞ NGHIÊN CỬU - ĐÓI TƯƠNG NGHIÊN cử u
A.Pham vi và thòi gian của đề tài
1. Đe tài này được áp dụng trong tất cả các giờ Tiếng Việt ở lớp 1. Trong thời gian 1
năm từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 4 năm 2010, tại trường Tiểu học Trần Quốc Toản - Cam
Lộ - Quảng Trị
2. Cơ sở nghiên cứu: Nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến rèn đọc cho học sinh
lớpl
3. Đe xuất một số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1
4. Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu về rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1
B.Các phương pháp nghiên cửu
1. Phương pháp quan sát
2. Phương pháp điều tra
3. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm
4. Phương pháp thực nghiệm khoa học giáo dục
5. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm
III: GIẢI QUYẾT VẮN ĐÈ:
ỊềNôi dung của đề tài
a.Thưc trang .tình hình qua khảo sát điều tra
Vào đầu năm học tui đã tiến hành khảo sát nhỏ ừong lớp 1A Trường tiểu học Trần
Quốc Toản với nội dung sau :
- Tìm hiểu số học sinh đi học mẫu giáo và số học sinh không đi học mẫu giáo hay đi
học không đều .tìm hiểu lý do học sinh không đi học mẫu giáo .
- Kiểm tra sự sự nắm b ắ t , nhận diện chữ cái đã học trong trường mầm non
b.Kẩt quả thu đươc như sau :
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Xem thêm
BIỆN PHÁP LUYỆN ĐỌC ĐÚNG CHO HỌC SINH LỚP 1 TRONG CÁC TIẾT TẬP ĐỌC
BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH LỚP 1
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement