Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#976677 Link tải miễn phí luận văn

Luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Hình thành và phát triển năng lực tự học cho sinh viên ngành Toán hệ cao đẳng sư phạm nhằm mục đích nghiên cứu việc đổi mới PPDH ở trường CĐSP để rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu cho SV, trên cơ sở đó mà hình thành, phát triển NLTH, tự nghiên cứu cho SV ngành Toán hệ CĐSP vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học Toán và ĐTGV Toán THCS.

I. Lý do chọn đề tài
Nghị quyết Hội nghị lần thứ II, BCH Trung ương ðảng Cộng sản Việt Nam, khoá
VIII, chỉ rõ: "ðổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền
thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng
các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học, bảo đảm
điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, nhất là sinh viên đại học…".
ðiều 40, Luật Giáo dục nước CHXHCN Việt Nam công bố ngày 27 tháng 6 năm
2005, ghi rõ: "Phương pháp đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học phải coi trọng
việc bồi dưỡng ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu, phát triển
tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng thực hành, tạo điều kiện cho người học tham gia
nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng" [2, tr. 32].
Chỉ thị 15/1999/CT- BGD & ðT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - ðào tạo về việc
đẩy mạnh hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập trong các trường sư
phạm nhấn mạnh: "ðổi mới phương pháp giảng dạy và học tập trong trường sư phạm
nhằm tích cực hoá hoạt động học tập, phát huy tính chủ động, sáng tạo và năng lực tự
học, tự nghiên cứu của học sinh, sinh viên…".
Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 (theo Quyết định số 201/2001/ Qð- TTg),
tại mục 5.2 ghi rõ: "ðổi mới và hiện đại hoá phương pháp giáo dục. Chuyển từ việc truyền
đạt tri thức thụ động, thầy giảng, trò ghi sang hướng dẫn người học chủ động tư duy trong
quá trình tiếp cận tri thức; dạy cho người học phương pháp tự học, tự thu nhận thông tin một
cách hệ thống và có tư duy phân tích, tổng hợp; phát triển được năng lực của mỗi cá nhân;
tăng cường tính chủ động, tính tự chủ của học sinh, sinh viên trong quá trình học tập,..."
HðHT của SV ở các trường đại học và cao đẳng ngày nay được diễn ra trong những
điều kiện hết sức mới mẻ. Sự hình thành xã hội thông tin trong nền kinh tế tri thức đang
tạo điều kiện nhưng đồng thời gây sức ép lớn đối với người học, đòi hỏi SV phải có sự
thay đổi lớn trong việc định hướng, lựa chọn thông tin cũng như phương pháp tiếp nhận,
download tu Ket-noi.com
2
xử lý, lưu trữ thông tin. Trong hoàn cảnh ấy, tri thức mà SV tiếp nhận được thông qua bài
giảng của GV trên lớp trở nên ít ỏi. Sinh viên đang có xu hướng vượt ra khỏi bài giảng ở
lớp để tìm kiếm, mở rộng, đào sâu tri thức từ nhiều nguồn khác nhau. Chính vì vậy, tự học
ở các trường đại học, cao đẳng trở nên phổ biến và trở thành một tính chất đặc trưng trong
dạy học. Tự học sẽ trở thành mục tiêu, động lực, cách đào tạo trong các trường đại
học, cao đẳng để có thể đào tạo ra những con người lao động sáng tạo, năng động, tự chủ,
độc lập để có khả năng học tập liên tục, suốt đời.
Về mặt lý luận, tự học là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo ra chất
lượng và hiệu quả của QTDH. Hình thành và phát triển NLTH, tự nghiên cứu cho SV
chính là khâu then chốt để tạo ra "nội lực" nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy
học. Tuy nhiên, trên thực tế hoạt động tự học, tự nghiên cứu của SV, đặc biệt là SV trong
các trường CðSP vùng ðồng bằng sông Cửu Long còn nhiều hạn chế. Vì vậy, việc hình
thành và phát triển NLTH cho SV trở thành một yêu cầu cấp bách, một nhiệm vụ vô
cùng quan trọng trong công tác đào tạo hiện nay ở các trường đại học, cao đẳng.
Chúng tui chọn đề tài với tên gọi: “Hình thành và phát triển năng lực tự học cho sinh
viên ngành Toán hệ Cao đẳng Sư phạm”. Nói chung, trong các hoạt động, đặc biệt là hoạt
động học tập, NLTH của mỗi người đều được hình thành một cách tự phát hay có ý thức.
Nhưng, trong một xã hội biến đổi nhanh, thì việc hình thành NLTH càng phải đặt ra một
cách tự giác. Chẳng hạn, với những kỹ năng của năng lực GQVð trong thời đại công nghệ
thông tin có những yêu cầu rất mới so với trước đây. Vì vậy, việc hình thành NLTH luôn
phải đặt ra. Hình thành và phát triển NLTH cho SV phải trên cơ sở kiến thức, kinh
nghiệm, kỹ năng của người SV và chúng có mối quan hệ hữu cơ với nhau.
Việc lựa chọn đề tài này là nhằm góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận về hệ thống
kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, xác lập các biện pháp, quy trình rèn luyện thông qua
việc đổi mới PPDH Toán hiện nay trong các trường Cao đẳng sư phạm vùng ðồng
bằng sông Cửu Long để từ đó hình thành và phát triển NLTH, tự nghiên cứu cho SV.
II. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu việc đổi mới PPDH ở các trường CðSP
để rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu cho SV, trên cơ sở đó mà hình thành, phát
download tu Ket-noi.com
3
triển NLTH cho SV toán CðSP vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhằm góp phần nâng
cao chất lượng dạy học Toán và ðTGV Toán bậc THCS.
III. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
ðối tượng nghiên cứu là lý luận dạy học Toán hệ Cao đẳng sư phạm, NLTH của
SV ngành toán hệ CðSP. Phạm vi nghiên cứu là SV ngành Toán ở các trường CðSP
vùng đồng bằng sông Cửu Long qua dạy học một số môn chuyên ngành
IV. Giả thuyết khoa học
Nếu xây dựng được một số biện pháp rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu cho
SV và xây dựng quy trình lên lớp nhằm hình thành và phát triển được năng lực tự học,
tự nghiên cứu cho SV ngành Toán hệ CðSP thì sẽ tạo được thói quen tự học, tự nghiên
cứu cho họ trong suốt QTHT và sẽ nâng cao chất lượng ðTGV Toán THCS.
V. Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1. Nghiên cứu lý luận dạy học đại học liên quan đến việc hình thành và phát
triển năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên ngành Toán hệ CðSP.
5.2. Nghiên cứu mục tiêu và nhiệm vụ đào tạo giáo viên Toán bậc THCS đáp ứng
các yêu cầu về đào tạo nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
và phục vụ cho việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa hiện nay
5.3. Tìm hiểu thực trạng về dạy – tự học môn Toán, phương pháp dạy học Toán,
thực hành sư phạm Toán trong các trường CðSP vùng đồng bằng sông Cửu Long
5.4. Xây dựng một số biện pháp rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu cho sinh
viên ngành Toán hệ CðSP, trong đó quan tâm đến sự hỗ trợ của máy vi tính
5.5. Xây dựng quy trình lên lớp nhằm hình thành phát triển năng lực tự học, tự
nghiên cứu cho sinh viên ngành Toán hệ CðSP
5.6. Tiến hành thực nghiệm sư phạm
VI. Phương pháp nghiên cứu
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement