Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#975907 link tải miễn phí luận văn

MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Sáng tạo là lẽ sống còn của mọi quốc gia trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh quyết liệt hiện nay. Dạy học sáng tạo là vấn đề mới mẻ đối với toàn thế giới cũng như ở nước ta. Việc rèn luyện và phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh có thể và cần được tiến hành trong suốt thời gian các em còn ngồi trên ghế nhà trường thông qua việc thực hiện các quá trình sư phạm, việc dạy các bộ môn trong đó có bộ môn vật lý.
Cũng như việc học tập môn vật lí nói chung, việc giải bài tập vật lí ở nhà trường nói riêng giúp học sinh hiểu sâu hơn các hiện tượng vật lí xảy ra trong thế giới tự nhiên xung quanh ta, trong các đối tượng của nền công nghệ văn minh mà ta đang sử dụng, và từ sự hiểu biết sâu sắc đó mà thúc đẩy học sinh học giải quyết những vấn đề khác nhau của đời sống và công nghệ sau này.
Các bài tập giáo khoa của chúng ta thường rất khác xa với những bài toán mà học sinh sẽ gặp trong cuộc sống. Nếu học sinh không hiểu thấu đáo vật lí học và nhất là không quen với việc giải bài tập vật lí một cách thông minh sáng tạo thì học sinh sẽ khó lòng giải quyết tốt những bài toán thực của cuộc sống.
Nội dung dạy học là kiến thức khoa học, là tư duy để chế biến kiến thức, là nhân cách để khắc phục khó khăn trên con đường chiếm lĩnh tri thức nên nhà giáo đồng thời phải là nhà khoa học. Người giáo viên phải lựa chọn phương pháp, biện pháp để giảng dạy và giáo dục cho từng đối tượng học sinh đòi hỏi người thầy lòng nhiệt tình và óc sáng tạo cao.
Cơ học lớp 10 là phần kiến thức nền tảng của vật lý THPT. Những kiến thức về cơ học lớp 10 có liên quan rất nhiều đến đời sống và khoa học kỹ thuật. Vì vậy việc nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập sáng tạo trong dạy học vật lý nhằm giúp học sinh nắm vững nội dung này, đặc biệt giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết các tình huống khác nhau để có điều kiện đi sâu vào nghiên cứu trong tương lai và áp dụng tốt vào thực tiễn.
Xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn nói trên tui chọn đề tài nghiên cứu “Xây dựng hệ thống bài tập sáng tạo dùng cho dạy học phần Cơ học Vật lý 10 chương trình nâng cao”.
2. Mục đích nghiên cứu
Xây dựng hệ thống bài tập sáng tạo phần Cơ học và đề xuất phương án sử dụng vào dạy học Cơ học lớp 10 ban KHTN nhằm góp phần bồi dưỡng tư duy cho học sinh.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng
- Các cơ sở lí luận về tư duy sáng tạo, bài tập sáng tạo ở bậc THPT.
- Quá trình dạy học Vật lí THPT.
3.2.Phạm vi
- Phần Cơ học lớp 10 chương trình nâng cao.
- Bài tập sáng tạo.
4. Giả thuyết khoa học
- Có thể xây dựng được hệ thống bài tập sáng tạo phần Cơ học lớp 10 đảm bảo các yêu cầu của khoa học vật lý, tâm lý học và lý luận dạy học.
- Việc sử dụng bài tập sáng tạo vào dạy học một cách hợp lí sẽ góp phần bồi dưỡng năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh, nâng cao hiệu quả dạy học.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc bồi dưỡng năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh.
5.2 Nghiên cứu lý luận về bài tập sáng tạo trong dạy học vật lý.
5.3 Nghiên cứu mục tiêu, nội dung kiến thức phần Cơ học lớp 10 chương trình nâng cao.
5.4 Thực trạng dạy học bài tập vật lí phần Cơ học lớp 10.
5.5 Xây dựng hệ thống bài tập sáng tạo phần Cơ học lớp 10 chương trình nâng cao.
5.6 Đề xuất các phương án giảng dạy với bài tập sáng tạo đã xây dựng.
5.7 Thực nghiệm sư phạm.
6. Phương pháp nghiên cứu
+ Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về tư duy sáng tạo.
- Xây dựng hệ thống bài tập sáng tạo phần Cơ học lớp 10 nâng cao.
+ Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm:
- Điều tra thực trạng dạy học vật lí ở trường THPT.
- Thí nghiệm vật lí giải bài tập sáng tạo.
- TNSP.
7. Kết quả đóng góp của đề tài
- Đề xuất được phương pháp xây dựng bài tập sáng tạo về Vật lí.
- Xây dựng được hệ thống bài tập sáng tạo phần Cơ học lớp 10 chương trình nâng cao.
- Đề xuất các hình thức và biện pháp dạy học với BTST nhằm bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh.
8. Cấu trúc của luận văn
- Mở đầu.
- Nội dung: 3 chương.
Chương 1: Cơ sở lí luận về việc xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập sáng tạo trong dạy học vật lí ở trường THPT
Chương 2: Xây dựng hệ thống bài tập sáng tạo phần Cơ học lớp 10 chương trình nâng cao
Chương 3: Thực nghiệm sư phạm.
- Kết luận.
- Tài liệu tham khảo.
- Phụ lục.


Chương 1
CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP
SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG THPT

Bài tập sáng tạo - một phương tiện bồi dưỡng năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh. Cơ sở lí luận của bài tập sáng tạo là tư duy sáng tạo và các biện pháp bồi dưỡng tư duy sáng tạo trong dạy học. Vì vậy phần cơ sở lí luận giải quyết ba vấn đề sau:
- Năng lực tư duy sáng tạo
- Dạy học sáng tạo
- Bài tập sáng tạo.
1.1. Năng lực tư duy sáng tạo
Trong các năng lực của con người, năng lực tư duy đóng vai trò số một. Bởi vì tư duy tốt hay tư duy không tốt sẽ có ảnh hưởng quyết định đến đời sống của con người về thể chất, tinh thần, quan hệ với cộng đồng, đến sự giàu có, hạnh phúc một gia đình, đến sự hưng thịnh, hùng cường của một quốc gia.
Năng lực tư duy sáng tạo là tiêu chuẩn đánh giá và đào tạo người lao động trong thế kỷ trí tuệ này.
Tư duy sáng tạo không những chỉ giúp học tập tốt ở trường học mà còn giúp trở thành người công dân tốt trong việc ra những quyết định thông minh, để tìm ra những giải pháp sáng tạo, thích hợp tối ưu cho mọi vấn đề xã hội yêu cầu; trở thành con người tích cực, tiến bộ, văn minh, tỉnh táo tìm được những giải pháp sáng tạo trong đấu tranh, lao động vì sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.
Vậy năng lực tư duy sáng tạo là gì? Năng lực tư duy sáng tạo của con người được hình thành và phát triển theo quy luật nào? Làm thế nào để bồi dưỡng tư duy sáng tạo?
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement