Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#973142 Link tải miễn phí luận văn thạc sỹ khoa học giáo dục

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Hiện nay các quốc gia trên thế giới đều rất coi trọng giáo dục và đã đặt ra những yêu cầu mới, những chuẩn mới nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục cho các trường học, các trung tâm giáo dục và đào tạo. UNESCO cũng đã công bố nhiều tài liệu phê phán lối dạy học thụ động, giáo điều chỉ có thể đào tạo ra những công chức ngoan ngoãn hơn là những công dân năng động sáng tạo. Vì vậy cần có một cuộc cách mạng về phương pháp đào tạo, về phương pháp dạy học trong nhà trường ở mọi quốc gia. Nền giáo dục của chúng ta với những đặc điểm và nhiệm vụ riêng của mình cũng không nằm ngoài quỹ đạo ấy.
Trước những thách thức lớn của thời đại trong xu thế hội nhập toàn cầu, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, trong “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 - 2020” đảng ta đã xác định: “…Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục (QLGD), phát triển đội ngũ giáo viên (GV) và cán bộ quản lý (CBQL) là khâu then chốt. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp. Đổi mới cơ chế tài chính giáo dục. Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo ở tất cả các bậc học. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và xã hội. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học ở tất cả các cấp, bậc học. Tích cực chuẩn bị để từ sau năm 2015 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ. Nhà nước tăng đầu tư, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động toàn xã hội chăm lo phát triển giáo dục”.
Đối với giáo dục tiểu hoc là cấp học nền tảng của giáo dục phổ thông. Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản, góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bước đầu xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên các bậc học trên.
Hoạt động dạy học là một trong những hoạt động cơ bản nhất trong nhà trường, nó quyết định vấn đề sinh tồn của nhà trường, quyết định đến chất lượng giáo dục. Nói đến hoạt động dạy học trước hết phải nói đến vai trò của người giáo viên. Đội ngũ giáo viên là những nhà giáo dục, bằng chính trí tuệ và nhân cách của mình, tác động tích cực đến sự hình thành và phát triển nhân cách của học sinh. Để làm tốt điều đó giáo viên phải luôn là những người tích cực đổi mới và sáng tạo – sáng tạo trong vận dụng thực tiễn để gắn giáo dục với cuộc sống đang đổi thay hàng ngày, hàng giờ; đổi mới trong phương pháp giáo dục để phù hợp với các đối tượng học sinh và phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội đất nước. Muốn vậy người thầy phải không ngừng học tập – học tập thường xuyên, học tập liên tục để cập nhật thông tin, kiến thức, nắm được những tiến bộ khoa học kĩ thuật đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của người học.
Mặt khác cùng với hoạt động học tập của học sinh, hoạt động dạy học của giáo viên diễn ra liên tục trong suốt năm học, là hoạt động trung tâm và chi phối các hoạt động giáo dục khác trong nhà trường. Muốn nâng cao chất lượng giáo dục phải quản lý tốt đội ngũ giáo viên, quản lý tốt hoạt động dạy học trong nhà trường và cũng vì thế vấn đề làm thế nào để quản lý tốt hoạt động dạy học đã trở thành mối quan tâm, trăn trở của những người làm công tác quản lý giáo dục, nhất là trong điều kiện đổi mới chương trình, phương pháp giáo dục hiện nay thì điều đó càng trở nên cấp thiết.
Công tác quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng các trường tiểu học trong quận 11 đã có nhiều tiến bộ và đi vào nề nếp song vẫn còn những hạn chế, việc quản lý còn mang nặng tính hành chính, vẫn chưa bao quát hết các nội dung quản lý hoạt động giảng dạy theo tinh thần đổi mới, chất lượng dạy học giữa các trường tiểu học trong quận vẫn còn có sự chênh lệch.
Xuất phát từ những lý do trên, tui chọn đề tài nghiên cứu: “Một số giải pháp quản lý hoạt động dạy học ở các trường tiểu học Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh” với mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình trong việc nâng cao chất lượng dạy học ở các trường tiểu học nói chung và các trường tiểu học ở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất một số giải pháp quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
3.1 Khách thể nghiên cứu
Công tác quản lý hoạt động dạy học đối với các trường tiểu học.
3.2 Đối tượng nghiên cứu
Một số giải pháp quản lý hoạt động dạy học ở các trường tiểu học quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.
4. Giả thuyết khoa học
Nếu đề xuất được các giải pháp có cơ sở khoa học và có tính khả thi thì có thể nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học ở các trường tiểu học quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1 Tìm hiểu cơ sở lý luận của đề tài.
5.2. Nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng ở các trường tiểu học quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.
5.3. Đề xuất một số giải pháp quản lý hoạt động dạy học ở các trường tiểu học quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.
6. Phạm vi nghiên cứu
- Luận văn chỉ nghiên cứu nội dung công tác quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng trong trường tiểu học.
- Đề tài tập trung khảo sát thực trạng và thăm dò tính cần thiết, khả thi của các giải pháp đề xuất ở một số trường tiểu học của quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.
7. Phương pháp nghiên cứu
7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
Gồm các PP: Phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những vấn đề lý luận và những kết quả nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước nhằm xác lập cơ sở lý luận của đề tài.
7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
Gồm các phương pháp nghiên cứu sau:
- Phương pháp quan sát:
Nhằm thu thập chứng cứ hỗ trợ và kiểm chứng kết quả nghiên cứu của những phương pháp nghiên cứu khác.
- Phương pháp phỏng vấn
Phương pháp này được sử dụng để phỏng vấn các Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn và các GV giỏi có nhiều kinh nghiệm về các biện pháp quản lý hoạt động dạy học trường tiểu học.
- Phương pháp điều tra
Sử dụng bảng hỏi để điều tra thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học ở các trường tiểu học. Đối tượng điều tra gồm Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng và một mẫu điều tra gồm tổ trưởng chuyên môn, GV được chọn ngẫu nhiên.
- Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động
Nghiên cứu sản phẩm của công tác quản lý hoạt động dạy học trường tiểu học của Hiệu trưởng: kết quả học tập của HS.
- Phương pháp chuyên gia
Tham khảo ý kiến của các CBQL có nhiều kinh nghiệm trong quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học và Phòng GD&ĐT về các giải pháp đã đề xuất.

7.3 Phương pháp thống kê toán học
Để phân tích và xử lý các số liệu điều tra về mặt định hướng nhằm định hướng các kết quả nghiên cứu.
8. Những đóng góp chính của đề tài
Hệ thống cơ sở lý luận về quản lý, QLGD, quản lý nhà trường, trường tiểu học và quản lý HĐDH ở trường tiểu học; quản lý nhà nước về giáo dục để từ đó có cách nhìn tổng quan về quản lý HĐDH ở trường tiểu học và giải pháp quản lý HĐDH ở trường tiểu học.
Đánh giá thực trạng chất lượng dạy học, các biện pháp quản lý HĐDH ở các trường tiểu học quận 11 đối với HĐDH ở các trường tiểu học thuộc quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, từ đó tìm ra nguyên nhân, yếu kém trong quản lý, chỉ đạo.
Đề xuất một số giải pháp khoa học trong công tác quản lý HĐDH ở các trường tiểu học nói chung và quản lý HĐDH các trường tiểu học quận 11, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.
Vận dụng các giải pháp vào thực tiễn quản lý HĐDH đối với các trường tiểu học thuộc quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, từ đó tổng hợp, phân tích và đề xuất các biện pháp phù hợp cho các giai đoạn tiếp theo.
9. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, luận văn gồm có 3 chương
Chương 1: Cơ sở lý luận của vấn đề quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học.
Chương 2: Thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học ở các trường tiểu học quận 11 thành phố Hồ Chí Minh
Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học ở các trường tiểu học quận 11 thành phố Hồ Chí Minh.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

giải pháp quản lý hoạt động dạy học ở các Trường Tiểu Học Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement