Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#973141 Link tải miễn phí Chia sẻ cho anh luận văn
MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ: “Cùng với khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài”. Đại hội đã quyết định đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước nhằm mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.
Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII của Đảng cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ “Định hướng phát triển GD-ĐT trong thời kỳ CNH-HĐH và nhiệm vụ đến năm 2000” và xác định vấn đề có ý nghĩa then chốt là tăng cường, phát triển mạnh mẽ sự nghiệp GD-ĐT. Đặc biệt Nghị quyết đã đưa ra bốn nhóm giải pháp:
- Tăng cường nguồn lực cho GD-ĐT;
- Xây dựng đội ngũ GV, tạo động lực cho người dạy, người học;
- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp và cơ sở vật chất trường học;
- Đổi mới công tác QLGD.
Trong đó đổi mới công tác quản lý được xem là khâu đột phá để đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục. Mọi thành công hay thất bại trong giáo dục đều bắt nguồn và có nguyên nhân từ quản lý. Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục được BGD&ĐT chọn làm chủ đề năm học 2009-2010.
Trường tiểu học là đơn vị cơ sở của hệ thống giáo dục quốc dân nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, trực tiếp đảm nhiệm việc giáo dục từ lớp 1 đến lớp 5 cho tất cả trẻ em từ 6 đến 14 tuổi nhằm hình thành ở HS cơ sở ban đầu cho sự phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người theo mục tiêu giáo dục của cấp học.
Thực hiện Nghị quyết 40/2000/QH10 của Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11/6/2001 của Thủ tướng chính phủ. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ra quyết định số 43/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/11/2001 về việc ban hành chương trình tiểu học, bắt đầu thực hiện đại trà trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2002-2003. Mục tiêu chương trình tiểu học mới là: “Giáo dục tiểu học nhằm giúp HS hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam XHCN bước đầu xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho HS tiếp tục học THCS”. Với yêu cầu dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học. Bồi dưỡng PPDH, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS.
Những thay đổi quan trọng về nội dung và PPDH nhằm đạt tới mục tiêu của chương trình đây là vấn đề then chốt của giáo dục tiểu học, vì vậy việc quản lý HĐDH cần được tổ chức quản lý chặt chẽ, khoa học từ BGD&ĐT đến các SGD&ĐT và PGD&ĐT, đến các trường tiểu học; trong đó việc quản lý HĐDH của PGD&ĐT đối với các trường tiểu học chiếm vị trí quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu dạy học, mục tiêu giáo dục.
Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức song các trường tiểu học trên địa bàn huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đã có nhiều cố gắng trong việc bồi dưỡng đội ngũ, quản lý HĐDH và nâng cao chất lượng dạy học. Tuy nhiên, xuất phát từ góc độ khoa học việc quản lý HĐDH ở trường tiểu học của huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương còn nhiều vấn đề tồn tại cần rút kinh nghiệm để đáp ứng được yêu cầu của giáo dục trong thời kỳ mới.
Từ những lý do trên chúng tui chọn đề tài nghiên cứu: “Một số giải pháp quản lý hoạt động dạy học ở các trường tiểu học huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương”. Với hy vọng đóng góp một phần nhỏ công sức của mình vào việc nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học của quê hương trong điều kiện KT-XH còn gặp nhiều khó khăn.
2. Mục đích nghiên cứu
Nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường tiểu học huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Công tác quản lý HĐDH đối với các trường tiểu học.
3.2 . Đối tượng nghiên cứu
Một số giải pháp quản lý HĐDH ở các trường tiểu học huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
4. Giả thuyết khoa học
Chất lượng dạy học ở các trường tiểu học huyện Ninh giang tỉnh Hải Dương sẽ được nâng cao nếu đề xuất các giải pháp quản lý có tính khoa học, có tính khả thi, phù hợp với tình hình KT-XH và giáo dục của địa phương.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement