Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#972925 Chia sẻ cho các bạn luận văn

Biểu diễn tri thức và ứng dụng là một môn học bắt buộc thuộc chương
trình đào tạo cao học ngành Công nghệ thông tin tại trường Đại học Công nghệ
thông tin – Đại học Quốc gia TP. HCM.
Ngoài các buổi học được giảng viên truyền đạt trực tiếp trên lớp, các học
viên được giao tìm hiểu các chủ đề liên quan đến môn học để thấu hiểu sâu sắc
từng vấn đề đó và trình bày lại những hiểu biết thông qua một bài tiểu luận.
Qua thời gian tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu, em đã đúc kết lại những vấn đề
cơ bản, quan trọng nhất của vấn đề nghiên cứu và trình bày lại trong bài tiểu
luận này với chủ đề “Xây dựng mô hình biểu diễn tri thức dạng hàm và áp
dụng vào bài toán rút gọn biểu thức lượng giác”.
Tài liệu tham khảo chính của bài viết là tập tài liệu bài giảng môn Biểu
diễn tri thức và ứng dụng của PGS. TS. Đỗ Văn Nhơn, giảng viên phụ trách
môn học này. Ngoài ra, bài viết cũng tham khảo thêm một số tài liệu khác có
liên quan đến chủ đề báo cáo được liệt kê ở phần tài liệu tham khảo.

PHẦN I. DẪN NHẬP
Sự khác biệt giữa các hệ cơ sở tri thức và các chương trình truyền thống nằm ở
cấu trúc. Trong các chương trình truyền thống, cách thức xử lý hay hành vi của
chương trình đã được ấn định sẵn qua các dòng lệnh của chương trình dựa trên một
thuật giải đã định sẵn. Trong các hệ cơ sở tri thức, có hai chức năng tách biệt nhau,
trường hợp đơn giản có hai khối: khối tri thức hay còn được gọi là cơ sở tri thức và
khối điều khiển hay còn được gọi là động cơ suy diễn. Với các hệ thống phức tạp, bản
thân động cơ suy diễn cũng có thể là một hệ cơ sở tri thức chứa các siêu tri thức (tri
thức về cách sử dụng tri thức khác).
Việc tách biệt tri thức khỏi các cơ chế điều khiển giúp ta dễ dàng thêm vào các tri
thức mới trong tiến trình phát triển một hệ thống. Đây là điểm tương tự của động cơ
suy diễn trong một hệ cơ sở tri thức và não bộ con người (điều khiển xử lý), là không
đổi cho dù hành vi của cá nhân có thay đổi theo kinh nghiệm và kiến thức mới nhận
được.
Giả sử một chuyên gia dùng các chương trình truyền thống để hỗ trợ công việc
hàng ngày, sự thay đổi hành vi của chương trình yêu cầu họ phải biết cách cài đặt
chương trình. Nói cách khác, chuyên gia phải là một lập trình viên chuyên nghiệp.
Hạn chế này được giải quyết khi các chuyên gia tiếp cận sử dụng các hệ cơ sở tri thức.
Trong các hệ cơ sở tri thức, tri thức được biểu diễn tường minh chứ không nằm ẩn như
trong các chương trình truyền thống. Do vậy, có thể thay đổi các cơ sở tri thức, sau đó
các động cơ suy diễn sẽ làm việc trên các tri thức mới được cập nhật nhằm thực hiện
yêu cầu mới của chuyên gia.
Đối với các hệ giải quyết vấn đề dựa trên tri thức như các hệ chuyên gia, các hệ
giải toán tự động hay bán tự động thì việc biểu diễn tri thức và chiến lược tìm kiếm
đóng vai trò quyết định trong quá trình xây dựng và cài đặt hệ thống. Như vậy, việc
nghiên cứu và phát triển các mô hình biểu diễn tri thức và suy diễn tự động trên tri
thức giữ một vị trí rất quan trọng trong khoa học máy tính cũng như trong Trí tuệ
Nhân tạo. Các kết quả nghiên cứu về biểu diễn tri thức và suy luận tự động dựa trên tri
thức sẽ là cơ sở và là công cụ cho việc xây dựng các hệ chuyên gia, các hệ giải toán
dựa trên tri thức và các hệ cơ sở tri thức.
Tri thức dạng hàm và tính toán hàm là những tri thức khá phổ biến, đặc biệt là
trong toán học. Tri thức dạng hàm và tính toán hàm xuất hiện trong các bài toán tính
toán phổ thông cũng như đại học. Tiểu luận sẽ đề xuất và phát triển một mô hình tri
thức dạng hàm, các kỹ thuật suy luận tự động để giải các dạng bài toán tổng quát trên
mô hình và áp dụng vào bài toán cụ thể là rút gọn biểu thức lượng giác. Cách tiếp cận
để giải quyết mục tiêu đề ra là kết hợp có phát triển các phương pháp biểu diễn tri thức
đã biết và tích hợp vào một số phần mềm toán học phổ biến (như Maple, Mathematica)
và giao diện ứng dụng được thiết kế dựa trên môi trường web tương tác (sử dụng ngôn
ngữ lập trình php.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Biểu diễn tri thức trên mô hình cokb và ứng dụng
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement