Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#970024 Chia sẻ cho ae luận văn

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Đất nước ta đang chuyển sang thời kỳ thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Văn kiện Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ VIII đã nhấn mạnh: “Nâng cao dân trí, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực to lớn của con người Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”[14].
Thực hiện chủ trương trên, bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang triển khai đổi mới toàn diện và đồng bộ giáo dục - đào tạo, trong đó có đổi mới phương pháp dạy học.
Đổi mới phương pháp dạy học có hiệu quả cao hay thấp một phần phụ thuộc vào cơ sở vật chất và thư viện. Cùng với chương trình kiên cố hóa trường lớp theo quyết định 159/QĐ-CP của Chính phủ, Ủy Ban nhân dân tỉnh, sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã ưu tiên kinh phí xây dựng trường, lớp học, trang bị cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa,
sách giáo viên, dành những điều kiện tốt nhất để các trường thực hiện nhiệm vụ đổi mới giáo dục trong những năm học vừa qua. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã huy động nhiều nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án, xã hội hóa giáo dục… để mua sắm phương tiện, thiết bị thực hành cho học sinh và đồ dùng dạy học cho giáo viên.
Ở cấp học trung học phổ thông, học sinh được tiếp xúc nhiều môn học khác nhau nên việc sử dụng thư viện có hiệu quả sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy học. Trong đổi mới giáo dục và đào tạo, vấn đề đổi mới phương pháp dạy học có vị trí đặc biệt quan trọng. Cuộc cách mạng về phương pháp dạy học sẽ đem lại bộ mặt mới, sức sống mới cho giáo
2dục trong xã hội hiện đại. Thư viện là thành tố cơ bản của quá trình dạy học, góp phần giúp giáo viên thực hiện quá trình dạy học đạt kết quả cao. Thư viện là điểm tựa cho học sinh hình thành tri thức lý thuyết và kỹ năng thực hành
đạt hiệu quả cao trong hoạt động học tập. Chúng ta có thể khẳng định rằng, việc sử dụng có hiệu quả thư viện sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao
chất lượng dạy học và giáo dục.
Các trường THPT sau những năm thay sách vừa qua đã được cung ứng một lượng sách từ lớp 10 đến lớp 12 của các môn. Nhiệm vụ của các trường là làm sao sử dụng và phát huy hiệu quả lượng sách đã được cung cấp nhằm thực hiện tốt hơn việc đổi mới phương pháp dạy học góp phần tích cực thực hiện mục tiêu là đào tạo con người Việt Nam năng động, sáng tạo, tự chủ.
Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy nhiều trường THPT ở thành phố Vinh vẫn chưa làm tốt công tác bảo quản và sử dụng hiệu quả thư viện. Vì vậy, đối với người làm công tác quản lý trường học, việc xây dựng các giải pháp quản lý hợp lý để phát huy hiệu quả sử dụng thư viện là rất cần thiết. Từ thực tế đó, tui chọn đề tài “Một số giải pháp quản lý thư viện trường trung học phổ
thông ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An”.
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý thư viện và khảo sát thực trạng quản lý thư viện trường THPT thành phố Vinh, đề tài đề xuất một số giải pháp quản lý thư viện nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của các
trường THPT tại thành phố Vinh.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
- Khách thể nghiên cứu: công tác quản lý thư viện tại trường THPT thành phố Vinh
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement